Samenvatting Drs. Elly von Jessen-Kersjes

Het houden van huisdieren is geen recht. Het is wel een groot goed ze te mogen hebben. De verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt is groot, want dieren moeten elke dag van hun leven kunnen rekenen op aandacht en zorg. Dit is waar verantwoord huisdierenbezit voor de Dierenbescherming over gaat. Nog teveel mensen denken onvoldoende na over de praktische consequenties in tijd en geld van het hebben van een huisdier. Maar ook wie er wel goed over nadacht kan in de problemen komen. Afscheid nemen van wat je niet per se nodig hebt is dan vaak niet te vermijden. Hoort een dier daar ook bij?

In 2008 vroegen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming aan de Faculteit Diergeneeskunde een onderzoek uit te voeren naar de positie van minima en hun huisdieren. De uitkomsten ervan in 2009 waren alarmerend. De economische crisis maakt het er niet beter op. Alhoewel het aantal minima niet stijgt, is het aantal mensen dat tijdelijk in de problemen raakt wel toegenomen. Wordt (ook) het dier dan kind van de rekening?

De Dierenbescherming wil samen met anderen nadenken over hoe mens en dier de crisis kunnen worden doorgeholpen. Waarbij het uitgangspunt is dat de eigenaar zelf de verantwoordelijkheid houdt voor zijn dier en niet anderen de zorg van hem/haar overnemen. De Dierenbescherming draagt liever bij aan een dierziektekostenverzekering, die gewoon op naam van de eigenaar staat dan de factuur van de dierenarts te betalen. De Dierenbescherming heeft liever dat het dier het goed heeft bij zijn eigenaar, dan dat dier en mens van elkaar moeten worden gescheiden. Welke oplossingsrichtingen zijn er voor een tijdelijk steuntje in de rug, waarbij de eigenaar zelf aan het roer blijft staan?