Samenvatting drs. Peter van Rooijen, dierenarts, veterinair directeur Petplan

Is een dierziektekosten verzekering de oplossing voor al onze zorgen ?

Met de komst van goede dierziektekostenverzekeringen, eind vorige eeuw, ging een lang gekoesterde wens van vele dierenliefhebbers in vervulling. Eigenaren kunnen inmiddels bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kiezen uit verschillende pakketten en betalen daarvoor een vaste (maand)premie. De dierenarts kan optimaal onderzoek doen en een  noodzakelijke behandeling instellen zonder beperkt te worden door kosten. De fokker kan erop vertrouwen dat de toekomstige eigenaar kan voorzien in de medisch noodzakelijke zorg van het huisdier. Een uitkomst voor alle betrokkenen die met dieren omgaan.

Zo bezien is een ziektekostenverzekering dé oplossing voor iedere huisdiereigenaar die geen risico wil lopen onverwacht geconfonteerd te worden met hoge ziektekosten, die hij/zij niet kan overzien. Huisdiereigenaren met een beperkt inkomen behoren zeker ook tot deze doelgroep. Maar wat als men zelfs de premie voor de meest noodzakelijke medische diensten niet (meer) kan betalen?

Een logische vervolgstap lijkt het instellen van een verplichte basisverzekering voor huisdierbezitters. Maar wie gaat dat betalen? Ondersteuning voor zo’n initiatief vanuit de overheid lijkt nu verder weg dan ooit. Petplan heeft in 2010 het initiatief genomen tot de oprichting van het Huisdierziekenfonds. Op voordracht van een Stichting, Fonds of donateur kunnen eigenaren met beperkte middelen voor een sterk gereduceerde premie toegang krijgen tot de meest noodzakelijke zorg.

Eigenaren die overwegen een huisdier te nemen doen er verstandig aan tegelijkertijd na te denken of het afsluiten van een goede huisdierverzekering ook bij hen persoonlijke situatie past. Een vanzelfsprekend item bij de invulling van verantwoord huisdierbezit. Het voorkomen van een overdreven zorgvraag door de eigenaar(overconsumptie) en/of uitbundige behandeling door de dierenarts (overtreatment),  hoort daar ook bij. Alleen dan blijft de premie betaalbaar. Invulling geven aan verantwoord huisdierbezit doen we immers samen!