Samenvatting: De kweek van met name bedreigde reptielen

Steeds meer dier- en plantsoorten krijgen een bedreigde status. Een aantal daarvan krijgt een nationale beschermde status, een aantal een internationale.

Ondanks die bescherming worden de bedreigende factoren nauwelijks minder. Vermindering/verkleining van leefgebieden, verstedelijking, intensivering van landbouw en veeteelt, milieuvervuiling, klimaatsverandering, consumptie door de mens, dodelijke ziekten, internationale illegale handel zijn nog steeds belangrijke oorzaken voor het verdwijnen van soorten.

Om op een eventuele radicale inkeer van de mens voorbereid te zijn is de kweek van soorten in gevangenschap een absolute noodzaak. Ook kan kweek in gevangenschap nu direct al vermindering van wildvangdieren tot gevolg hebben. Die kweek moet echter in georganiseerd en legaal verband plaatsvinden. Organisaties als de Turtle Survival Alliance (TSA), de European Studbook Foundation (ESF), de European Association of Zoos and Aquariums (EAZA), de American Zoo Association (AZA) en meerdere werken met stamboek/fokprogramma’s om deze kweek te coördineren.

Een aantal voorbeelden van goed functionerende ex situ stamboek/fokprogramma’s en in situ beschermings- en reintroductieprogramma’s wordt voorgesteld.

Dierentuinen, georganiseerde liefhebbers en beschermingsprojecten werken hierin samen. Voor liefhebbers speelt hierin ook het aspect hobbydierhouderij een positieve rol. In dat verband gaan hobbydierhouderij en soortenbehoud hand in hand.

Henk Zwartepoorte, Diergaarde Blijdorp Assistant Curator Reptiles and Amphibians, TSA Europe chair, Chair ESF