Samenvatting: Beleving van welzijn door het dier – ontwikkelen van een methode om het welzijn van paarden aan het paard zelf te meten

Welzijn van dieren is een begrip dat net zo als gezondheid of veiligheid op verschillende niveaus kan worden gemeten. Er bestaat dan ook geen sluitende of eenduidige definitie van welzijn. Gevoel en beleving van het dier staan centraal waar het gaat om het bepalen van welzijn. Het begrip is niet ontstaan als een wetenschappelijk concept, maar als een weerslag van een waardesysteem waarmee uiting wordt gegeven aan de zorg over de manier waarop met dieren wordt omgegaan. Het is een hulpmiddel om het onderwerp te ordenen, af te bakenen en bespreekbaar te maken. In het begrip dierenwelzijn valt daarmee impliciet het (natuur)wetenschappelijke onderzoek – metingen aan dieren en hun omgeving – samen met de interpretatie daarvan in het licht van maatschappelijke waarden en normen.

Voor het beoordelen van het welzijn van paarden zijn het gedrag en gezondheid belangrijke indicatoren. Het zijn de belangrijkste parameters waaruit de mate van welzijn van het paard valt af te leiden. Aan het paard valt daarmee af te lezen wat de omgeving of het management met het paard doen. Juist omdat de beleving van de omgeving door elk individu verschillend ervaren kan worden is het van belang om naast metingen te doen aan de omgeving ook het gedrag en gezondheid van het paard mee te nemen.

Metingen aan de omgeving zijn meestal relatief eenvoudig. Het opmeten van de oppervlakte van een box of het meten van de luchtsnelheid in de stal. Maar juist het meten en op een juiste manier interpreteren van gedrag en gezondheid vereist training en ervaring. In 2009 is een groot nationaal onderzoek gestart waarbij een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij in Nederland wordt ontwikkeld. Belangrijke onderwerpen die in de welzijnmonitor worden opgenomen zijn voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Met de welzijnsmonitor in de hand zal het voor getrainde controleurs in de toekomst mogelijk worden om het welzijn van paarden op een objectieve manier te beoordelen en adviezen te geven voor verbetering.

Kathalijne Visser-Riedstra