Samenvatting: De basis van dierenwelzijn doorgrond

Dierenwelzijn is voor veel mensen een niet vastomlijnd en subjectief begrip. Niet onbegrijpelijk, want welzijn laat zich op verschillende niveaus definiëren. De Brambell commissie probeerde hier reeds in 1965 op concrete wijze meer duidelijkheid in te brengen door de introductie van de vijf vrijheden. Aanvankelijk werd dierenwelzijn veelal vanuit onwelzijn benaderd_ het ontbreken van welzijnsaantastende factoren zou dan welzijn impliceren. Recentelijk wordt meer en meer het accent verlegd om welzijn ook op een positieve manier te benaderen en te bezien vanuit zijn veelzijdige contexten en beïnvloedende factoren. In de lezing zal het biologische fundament van dierenwelzijn worden besproken. Daarbij gaan we op zoek naar de grenzen bij mens en dier, die maken of een individu zich wel of niet kan aanpassen aan een bepaalde leefomgeving of omstandigheden. De verschillende factoren die deze grenzen aan aanpassingsvermogen beïnvloeden, zullen opeenvolgend de revue passeren en zullen doen beseffen dat elk welzijn en elke welzijnsbeoordeling in principe uniek is in zijn construct, context, tijdspanne en cultuur.

Dr. C.M. Vinke