Samenvatting Monique Janssens

Ethiek is de filosofie van goed en slecht. Ook ten opzichte van dieren kunnen wij mensen ons goed of slecht gedragen En zelfs als we enkel goed willen doen, krijgen we te maken met dilemma’s, ofwel de noodzaak te ‘kiezen tussen twee kwaden’. Er zijn verschillende manieren om naar zo’n dilemma te kijken. Vaak herkennen we de pijn van het dier. De intuïtie is een goed signaal dat er moreel iets mis zou kunnen zijn, maar is niet doorslaggevend voor een juiste beslissing. Immers, dan zou iemand die niets voelt bij dierenkwelling zijn gang mogen gaan. Elke beslissing, ook overdieren, vraagt om een onderbouwing. Dat betekent dat we kennis moeten verzamelen over het dier. Vervolgens kunnen we een afweging maken met een consequentialistische benadering: tel de positieve gevolgen van elke mogelijke beslissing op, trek de negatieve gevolgen eraf en vergelijk de resultaten. De gevolgen voor dieren tellen
daarbij nadrukkelijk ook mee.