De aanloop naar de Positieflijst

2013-05-01 WUR-rapport 701 conclusie van de WUR -onderzoekers

2013-03-01 Definitieve stellingname PVH tegen WUR-rapport 345

2013-02-20 Verzoek aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, om een onderhoud over de Positieflijsten. 

2013-02-05 Brief van VIEVH, Parkdierenvereniging en PVH aan de staatssecretaris over beëindiging medewerking aan het WUR-project.

2012-11-13 Verslag overleg van PVH en Dibevo met de onderzoekers van de WUR en vertegenwoordigers van EZ

2012-10-11 Verslag overleg met het ministerie van EZ over de problemen in de sector met de huidige aanpak van de Positieflijsten.

2012-10-03 Overwegingen van het PVH bij de voorgenomen Positieflijsten.

2012-09-06 Uitnodiging van staatssecretaris Bleker voor een gesprek met drs. H. Kool, directeur van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD).

2012-07-25 Klacht gericht aan staatssecretaris Bleker, over het negeren van de sector in het gesprek over Positieflijsten. 

2012-07-25 WUR-rapport 345, Politieke ambities, onderbouwd met wetenschappelijk aandoende teksten. 

2012-07-20 Persbericht positieflijsten PVH n.a.v. WUR-rapport 345.

2012-06-25 Herhaalde oproep van het ministerie van EL&I op om eigenaren van zoogdieren te doen deelnemen aan de internet-enquête.

2012-04-23 Toelichtende brief van het PVH aan staatssecretaris Bleker 
naar aanleiding van zijn niks-aan-de-hand reactie van 3 april 2012.

2012-04-11 Korte samenvatting van de belangrijkste punten van het Andibel-arrest.

2012-04-03 Antwoord van staatssecretaris Bleker op de PVH brief van 22 juni 2011

2011-06-22 Verontruste brief van het PVH aan staatssecretaris Bleker, 
om te wijzen op de tekortkomingen van WUR-rapport 345

2011-06-22 bedenkingen bij het WUR rapport 345