De eerste poging van staatssecretaris Dijksma

2013-12-16 Kamerbrief Positieflijst 

2013-12-05 RDA: onder voorwaarden te houden dieren

2013-11-13 Mail PVH aan Vaste Cie EZ 

2013-11-11 Brief aan Bestuurlijk Overleg EZ

2013-10-30 Persbericht oordeel Dierenarts-specialisten
2013-10-29 Dierenarts-specialisten over de WUR-methode

2013-10-28 Persbericht oordeel prof. Spruijt
2013-10-26 Mail aan mevr. Dijksma
2013-10-25 Brief aan mevr. Dijksma contra expertise
2013-10-11 Visie prof. Spruijt op WUR-rapport 345

2013-10-16 Kamerbrief over houders van dieren

2013-10-15 Kamerbrief nav vragen positieflijst

2013-10-09 EZ: Siberische Dwerghamster, mag wel, Degoe niet 

2013-10-04 Kamerbrief dierenwelzijn

2013-09-20 Brief kleine knaagdieren aan mevr. Dijksma

2013-09-06 Brief aan D.G. Hoogeveen

2013-08-28 Wob-verz.1 voorbereiding 
2013-08-28 Wob-verz.2 soortenkeuze
2013-08-28 Wob-verz.3 WUR-werk
2013-08-28 Wob-verz.4 EZ afronding

2013-08-20 Antwoord aan Stas nav 16 aug
2013-08-16 Brief van Stas nav 27 juni

2013-07-03 Overheid en kleine lettertjes toelichting
2013-07-03 Kleine leugentjes van staatssecretaris Dijksma

2013-06-27 De ruim 5300 soorten

2013-06-19 Kamerbrief positieflijsten
Bijlage  1a   diersoorten zonder voorwaarden
Bijlage  1b   Productiediersoorten plus hond en kat
Bijlage  1c   Dierensoorten mèt randvoorwaarden
Bijlage  1d   Verboden diersoorten
Bijlage  2     WUR-rapport 701 
Bijlage  3     Criteria volgens art. 1.4, Besluit houders van dieren