Verbetering en bouw van faciliteiten voor bedreigde Vietnamese schildpadden in noordelijk Vietnam

Naar aanleiding van de ondersteuning door de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging van dit project in 2010, ontvingen wij via Thomas Ziegler bijgaand artikel.Vertaling: Jan Boonstra

Door: Truong Quang Nguyen1, Phuong Dang Huy1 & Thomas Ziegler2

1 Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Hanoi, Vietnam; e-mail: nqt2@yahoo.com;

2 AG Zoologischer Garten Köln, Riehler Strasse 173, D-50735 Köln, Deutschland, e-mail: ziegler@koelnerzoo.de

In de provincie Vinh Phuc in noordelijk Vietnam, dicht bij de grens met het bekende Tam Dao Nationale Park, beheert het Institute of Ecology and Biological Resources (IEBR) van de Vietnamese Academy of Sciences and Technology (VAST) te Hanoi, het Me Linh Station voor Biodiversiteit.

Recent zijn hier de eerste verblijven en faciliteiten gebouwd onder andere voor de opvang van schildpadden die meestal afkomstig zijn van inbeslagnames in Vietnam. Op basis van het Memorandum of Understanding tussen IEBR en de dierentuin van Keulen, dat hoofdzakelijk is gericht op onderzoek naar de herpetologische diversiteit en beschermingsactiviteiten, heeft de dierentuin van Keulen recent geholpen met het verbeteren van de bestaande faciliteiten en de bouw van nieuwe voor een optimale verzorging van de gehouden schildpadden.

Met dit doel zijn twee dierverzorgers van de terrariumafdeling van de dierentuin van Keulen, Anna Rauhaus en Detlef Karbe samen met de laatste genoemde auteur uitgenodigd om de mensen bij het Me Linh Station te helpen en te trainen in het kader van een eerste kort bezoek. Thomas Ziegler is curator van het aquarium in Keulen en coordinator vanuit de dierentuin van de projecten voor biodiversiteit en natuurbeschermingsprojecten in Vietnam.

Binnen slechts vijf dagen, konden wij naast het werk voor de schildpadden en geweldig geholpen door een gift van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging van € 2895,- in 2010, beginnen met de bouw van verblijven voor hagedissen, een eenheid voor amfibieën en een voorlopig quarantaine station voor zowel reptielen als amfibieën.

Wat betreft de faciliteiten voor schildpadden in het Me Linh Station, probeerden we eerst vast te stellen welke individuen werden gehouden en het geslacht ervan te bepalen om de juiste groepen samen te stellen. Waar een aantal Cuora galbinifrons en Cuora mouhotii werd gehouden, hebben we daaruit kleine groepen met vrouwtjes met één mannetje gevormd. Overtollige mannetjes werden in aparte verblijven ondergebracht om agressieve interacties te voorkomen. Daarnaast werd ieder verblijf voorzien van een ondiep waterbassin. Als dekking voorzagen we in bladeren, wortels en schuilplaatsen in overeenstemming met het aantal dieren in het verblijf.

Een van de grotere schildpaddenverblijven was provisorisch verdeeld in zes compartimenten om mannetjes van Cuora galbinifrons en C. mouhoutii gescheiden van elkaar te houden. ©Foto: Thomas Ziegler
Een van de grotere schildpaddenverblijven was provisorisch verdeeld in zes compartimenten om mannetjes van Cuora galbinifrons en C. mouhoutii gescheiden van elkaar te houden. © Foto: Thomas Ziegler

Daar er niet voldoende verblijven voorhanden waren om de aanwezige dieren passend te huisvesten, bouwden we ook nieuwe verblijven in samenwerking met de staf van het Me Linh Station. In totaal drie uitgebreide verblijven bouwden we voor Indotestudo elongata en we konden een oud verblijf dat ooit als varkenshok was gebruikt, ombouwen tot een verblijf met een waterbasssin voor in beslag genomen schildpadden van het geslacht Cyclemys, bijv. C.atripons en C. oldhami.

Een voormalig verblijf voor varkens is gerenoveerd met een vijver, bladeren en schuilplaatsen en wordt bewoond door moerasschildpadden van het geslacht Cyclemys. Foto: Thomas Ziegler
Een voormalig verblijf voor varkens is gerenoveerd met een vijver, bladeren en schuilplaatsen en wordt bewoond door moerasschildpadden van het geslacht Cyclemys. © Foto: Thomas Ziegler

De faciliteiten voor de overige schildpadden, meest moerasschildpadden (zoals Geoemyda spengleri, Heosemys grandis, Malayemys subtrijuga, Mauremys annamensis, M. sinensis, Platysternon megacephalum, and Sacalia quadriocellata), werden schoon gemaakt en we konden ook de toegangen van het watergedeelte naar het landgedeelte verbeteren, voorzien in bladeren en stronken en schuilplaatsen van stenen en wortels. Ook konden we de medewerkers instrueren over quarantaine, verzorging, management en voortplanting ten behoeve van de soortbescherming.

Een ander beschermingsproject voor schildpadden van IEBR heeft te maken met het complex van soorten Cuora trifasciata / cyclornata. Een volwassen vrouwtje afkomstig van een inbeslagname in de provincie Nghe An in midden Vietnam, is beschikbaar voor toekomstige voortplantingsprojecten. Met steun van -al weer- de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging werden voor dit en enige andere dieren passende en veilige buitenverblijven gebouwd. We hebben plannen om de uitwisselbaarheid en daarmee de moleculaire indentiteit van individuele dieren gekweekt in het schildpaddencentrum in de Allwetterzoo in Münster, te onderzoeken en daarmee vast te stellen of daar gekweekte dieren geschikt zijn om naar Vietnam te sturen voor de vorming van geschikte kweekgroepen.

Dankzegging

We bedanken de dierverzorgers van de dierentuin in Keulen Anna Rauhaus en Detlef Karbe voor hun uitnemende ondersteuning en inzet niet alleen gedurende hun verblijf bij het Me Linh Station maar ook bij de langdurige voorbereidingen en planning in Duitsland. Verder zijn we dank verschuldigd aan Le Quang Tuan, Pham The Cuong, and Chu Thi Thao (Hanoi) voor hun ondersteuning en hulp bij het vertalen. Niet in de laatste plaats heeft het gehele team van het Station sterk bijgedragen aan het success van de eerste missie van de dierentuin van Keulen naar Me Linh. We zijn dankbaar voor de opbouwende discussies en ondersteuning van Le Xuan Canh (IEBR, Hanoi), Elmar Meier (Zoo Münster) en Henk Zwartepoorte (Diergaarde Blijdorp). Henk Zwartepoorte was ook zo welwillend de bijdrage vanuit de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging te organiseren.

Het Duits-Vietnamese team in het Me Linh Station in mei 2012. Foto: Pham The Cuong
Het Duits-Vietnamese team in het Me Linh Station in mei 2012.
© Foto: Pham The Cuong

Literatuur

Nguyen, T. Q., Huy, P. D. & T. Ziegler (2012): New facilities created for threatened Vietnamese turtles. – Turtle Survival Alliance (TSA) Newsletter, August 2012: 8-9.

Ziegler, T. (2012): Erforschung und Erhalt der Artenvielfalt: Neue Wege des Kölner Zoos in Südostasien. – Zeitschrift des Kölner Zoo 55(3): 111-130.

Ziegler, T., Rauhaus, A., Karbe, D., Nguyen, T. Q., Pham, C. T. & P. D. Huy (2013): New amphibian keeping and breeding facilities created at the Me Linh Station for Biodiversity, northern Vietnam. – Amphibian Ark Newsletter Number 23 June 2013: 14-15.