Belangrijk voor alle honden- en kattenmensen i.v.m. toekomstige wetgeving

Niet alleen de exoten liggen zwaar onder vuur, dit geldt voor het houden van alle diersoorten, ook de gedomesticeerde. Niet alleen zijn de hond en de kat onder de Convention on biodiversity al aangewezen als invasieve exoten, de meest invloedrijke dierenrechtenorganisaties zoals Eurogroup for Animals pleiten tegen het houden voor dieren in het algemeen. Deze organisaties hebben enorm veel macht in Brussel en ook in de Nederlandse politiek. De instelling van de meeste dierhouders, dat de ideeën te extreem zijn en dat het ze nooit gaat lukken is het grootste gevaar. Dit betekent dat de dierenrechtenorganisaties alle ruimte krijgen om hun ideeën door te zetten en in wetgeving om te laten zetten. Als dit eenmaal gebeurd is, is het extreem moeilijk het weer terug te draaien. Daarbij moet heel goed in het oog gehouden worden dat het deze dierenrechten gaat om principes en niet om het welzijn van dieren. Zij hebben er totaal geen moeite mee om duizenden dieren te laten afschieten omdat het exoten zijn, ze hebben er evenmin moeite mee mensen hun dieren af te nemen. Het is dus van het allergrootste belang een eigen lobby te gaan voeren in Brussel en bij de nationale parlementen van de Lidstaten. Daarnaast zal ik zoveel mogelijk aanwezig zijn “in het hol van de leeuw” om nauwlettend in de gaten te houden wat er gebeurt en passende actie te nemen.

Dit gebeurt vanuit het Collective of Animal and Plant Stakeholders, waarmee we inmiddels in 6 lidstaten aanwezig zijn en op zeer korte termijn naar 9 lidstaten zullen uitgroeien (VK, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Nederland, met uitbreiding naar Finland, Spanje en Portugal)

mr. mw. Erna Philippi