12 december 2014 Belangrijke ontwikkelingen voor de houders van ’bijzondere’ zoogdiersoorten !!!

We hadden gehoopt, na de ondergang van de eerste Positieflijst voor zoogdieren (die van 19 juni 2013), dat we in goed overleg met het ministerie van EZ tot eerlijke oplossingen zouden komen. Echter, nu blijkt dat EZ in het geheel niet bereid is om de Europese regelgeving te respecteren. Noodgedwongen pakken we daarom de ‘formele’ route maar weer op, om straks bij de bestuursrechter beslagen ten ijs te komen.

We hebben daarom allereerst aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, gevraagd om het voorgenomen verbod op nu niet in Nederland gehouden zoogdiersoorten schrappen. We hebben dat verzoek gemotiveerd met een verwijzing naar de Europese regelgeving en jurisprudentie op dit punt.

De stap daarna is belangrijk voor de liefhebber en houder van ‘bijzondere’ zoogdierdiersoorten. Het ministerie heeft eind 2013 door de WUR een onderzoek laten uitvoeren naar de zoogdierdiersoorten die in Nederland worden gehouden. Uit dit onderzoek blijkt, dat het om 549 soorten gaat. Hiervan werden 18 soorten zonder beoordeling op de Positieflijst geplaatst (de productiedieren plus de hond en de kat). Het ministerie is bereid 160 soorten te gaan beoordelen voor opname op de Positieflijst. Over de overige 371 soorten  wordt niet meer gesproken.

Op de website van EZ verscheen het bericht dat iedereen, die een soort heeft, die niet tot de 160 soorten behoort, dit maar moet aanmelden. Hij moet ‘bewijzen’ dat hij de soort ook daadwerkelijk in bezit heeft en bovendien (wetenschappelijk) aantonen dat je de soort ook kunt houden. Tegen het besluit over de aangemelde soort is geen beroep en bezwaar mogelijk.

Een nogal omgekeerde wereld. Volgens de het Andibel-arrest moet niet de houder aantonen dat het wel kàn, de overheid moet aantonen dat het niet kàn. De overheid negeert daarmee niet alleen de Europese regelgeving, ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt met voeten getreden.

Vandaar dat PVH als vertegenwoordiger van àlle zoogdierhouders, de staatssecretaris heeft verzocht om de resterende 371 gehouden zoogdiersoorten alsnog op de lijst van ‘voor de positieflijst te beoordelen soorten’ te plaatsen. Bij de brief aan mevrouw Dijksma vindt u de lijst van 371 soorten, de  juridische motivering en de Lijst van 160 soorten die al zullen worden beoordeeld.

Belangrijk !!!

Mocht de staatssecretaris besluiten om ons verzoek te negeren en na 1 januari 2015 overgaan tot acties tegen houders van één of meer van zoogdiersoorten die opgenomen zijn in de lijst van 371 soorten.

dan is het van het grootste belang om PVH onmiddellijk te informeren.

Wij zullen dan in overleg met u en, waar mogelijk, namens u de benodigde juridische stappen ondernemen.

 

Relevante documenten lijst