Tegen Positieflijst

U weet nog hoe onze wanhoopskreet luidde:

Dijksma’s Positieflijst willekeurig, onwetenschappelijk en onbegrijpelijk

Dat was een jaar geleden, We hebben er sindsdien alles aan gedaan om uit te leggen dat de WUR-methode, die de staatssecretaris wilde gebruiken om Positieflijsten vast te stellen, zowel wetenschappelijk als juridisch niet deugde. Er dreigde, op zeer onterechte gronden, een bijna-algeheel verbod van het houden van bijzondere diersoorten.

Het is dankzij de actieve steun van heel veel dierhouders en hun organisaties, dat er naar onze argumenten werd geluisterd. We hebben de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, er van overtuigd dat de methode die zij wilde toepassen, niet deugt. Op 2 juli 2014 heeft zij aan de Tweede Kamer laten weten dat de methode wordt aangepast.

Er wordt nu, samen met de organisaties in de sector, gewerkt aan een nieuwe methode waarin de kennis en kunde van de sector wordt meegenomen. U kunt daar alles over lezen onder:

Positieflijsten, een nieuwe start