Scheiden van dieren

Aan de hand van een literatuurscan en de evaluatie van de resultaten daarvan door ‘experts’ werden conclusies getrokken over de aan te bevelen minimale scheidingsleeftijd voor een aantal diersoorten. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in WUR-rapport 428. 

Bij beschouwing en evaluatie van de WUR-resultaten stelde een aantal soortspecialisten binnen het PVH vast dat de auteurs in hun onderzoek belangrijke informatie en overwegingen hadden gemist c.q. dat zij die te weinig gewicht hadden toegekend. Voor drie diercategorieën werd binnen PVH de balans nogmaals opgemaakt. De conclusies van deze overwegingen zijn in een drietal PVH-standpunten hieronder vermeld:

– het scheiden van papegaai-achtigen

– het scheiden van katten

het scheiden van konijnen