Goochelen met soorten en aantallen

Bij de eerste poging om tot een Positieflijst te komen (periode 2008-2013) Inventariseerde de WUR in opdracht van EZ de in Nederland gehouden zoogdiersoorten. Dat bleken ongeveer 350 zoogdiersoorten te zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat de dierhouders de overheid niet vertrouwden en liever anoniem bleven. Een groot deel van de houders koos dus voor ‘onderduiken’, ze meldden hun dieren niet aan. Overigens, het ministerie vond het aantal soorten ‘te veel’ en wilde graag een korter lijstje van te beoordelen soorten.

Eind 2013 werd een nieuwe ronde gestart (de Positieflijst 2.0) en werd opnieuw geïnventariseerd. Aan de partijen in de sector werd gevraagd om de bij hen bekende gehouden zoogdiersoorten te melden. Die vraag werd voorgelegd aan de Dienst Regelingen, de stichting AAP, LID/Dierenbescherming, Dibevo, NEVIEVH (de importeurs en exporteurs) en PVH. De organisaties leverden de lijsten met de bij hen bekende gehouden soorten in. Dat bracht de stand op 549 gehouden zoogdiersoorten.

Dat paste nòg minder bij de doelstellingen van EZ. Er werd een methode verzonnen om de lijst wat korter te maken. Dat leidde tot een lijst van 160 zoogdiersoorten die zouden worden beoordeeld voor de Positieflijst. Wie meende dat er nog andere soorten waren die moesten worden beoordeeld, die moest ze zelf maar aanmelden en daarbij bewijzen dat hij ze ook ècht had en bewijzen dat je ze kunt houden zonder dat er problemen voor het welzijn ontstaan.

Daarop heeft PVH, namens alle zoogdierhouders, de ontbrekende 371 zoogdiersoorten aangemeld en verzocht die te beoordelen voor de Positieflijst. De motivering voor die aanmelding was, dat deze soorten werden vastgesteld bij een eigen onderzoek van het ministerie van EZ.

Na dit formele verzoek is het wachten op een gemotiveerd besluit. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat dit besluit open voor beroep en bezwaar. Onder verwijzing naar de geldende Europese wetgeving, kunnen de rechten van de houders worden veiliggesteld.

Intussen wordt er op ambtelijk niveau verder gewerkt aan het beperken van de soortenlijst. Er ligt nu de lijst van 220 zoogdiersoorten die alleen maar in aanmerking komen voor beoordeling voor de positieflijst, indien alsnog wordt aangetoond dat ze worden gehouden en te houden zijn. De soorten kunnen tot uiterlijk vrijdag 20 februari 2015 worden aangemeld.

U kunt uw zoogdiersoorten melden bij uw vereniging of op het mailadres : melding@huisdieren.nu

Vandaar de vraag aan u om aan te melden, welke van soorten op die lijst hebt u in uw bezit? Mocht u daarbij nog soorten hebben die op geen enkele lijst staan, meldt u die dan ook aan. Wij zullen ook die soorten officieel aanmelden bij EZ om te vermijden dat uw dieren in de komende periode in beslag worden genomen.

En verder, u zorgt zelf voor de bewijsvoering dat u de soort al vóór 1 februari 2015 in uw bezit had. Dat laatste is van belang voor het geval dat u te maken krijgt met opsporingsambtenaren die moeten vaststellen of u de dieren legaal in uw bezit hebt.

Ir. Ed.J.Gubbels
Projectgroep Positieflijsten PVH