Positieflijst update

Geschiedenis positieflijst

Nieuws Positieflijst    17-11-2016
Woensdag 16 november 2016 vond in Den Haag de rechtszitting bij Het CBb plaats naar aanleiding van onze beroepsprocedures. Het betrof de plaatsing van de Muntjaks en de Mazama’s op tabel 3 (het houderijverbod), de weigering van EZ om de Grootoorspringmuis op te nemen op de Positieflijst (een nog niet in Nederland gehouden soort, bewijslast bij de burger) en de weigering om houderijvoorschriften vast te stellen voor ‘huiskamerkonijnen’ (te verplaatsen van tabel 1 naar tabel 2). Lees hier de eerste conclusies van onze juriste, mr. Erna Philippi-Gho.

Laatste Nieuws Positieflijst   update 31-01-2017

Steun de actie tegen de Unielijst van invasieve exoten! 

Collective of Animal & Plant Stakeholders