Laatste nieuws Positieflijst, 31 januari 2017

Wéér een nieuwe Positieflijst

Op maandag 30 januari 2017 publiceerde de staatssecretaris van EZ zijn nieuwe Positieflijst, de derde alweer. Nadat de eerste lijst van 19 juni 2013 ten onder ging ( de staatssecretaris kon zijn besluit niet motiveren), kwam er op 28 januari 2015 een geheel nieuwe versie. Al snel bleek EZ spijt te hebben van die lijst, de antidierhouderij-groeperingen vonden dat er te veel soorten werden toegestaan. In een ‘geheim’ overleg met de dossierhouder werden dus de beoordelingsregels bijgesteld. En nu dus ligt er de derde poging. Bijgevoegd vindt u de lijsten van de soorten die in de toekomst wèl en niet mogen worden gehouden, althans, als het aan de staatssecretaris en zijn partij ligt (PvdA). Het is bitter dat dit gebeurt zonder dat er ook maar één moment is geweest waarop deze partij belangstelling toonde voor hoe het ècht gesteld is met de borging van dierenwelzijn in de sector.

Het is verrassend dat die Positieflijst er nu komt, we wachten op het oordeel van de rechter (het CBb) over een aantal principiële zaken. Het PVH (de sector) heeft altijd uitgelegd dat de Positieflijst op geen enkele wijze bijdraagt aan het veilig stellen van dierenwelzijn en heeft bovendien het oordeel van de rechter gevraagd over een punten die in strijd zijn met het Europees recht. De uitspraak van de rechter wordt elk moment verwacht. Blijkbaar heeft de staatssecretaris alle vertrouwen in een goede afloop. De huidige lijst gaat uit van dezelfde foute procedure als de eerdere en wijkt op een aantal punten nog verder af van het geldende recht. Dat laatste was nodig om de antidierhouderij-groeperingen ter wille te zijn en de Positieflijst een beetje ‘kort’ te houden.

Nadat de uitspraak van het CBb bekend is, zullen we ons beraden op de vervolgstappen. Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een passie voor het houden van huisdieren. Een eerste vervolgstap ligt voor de hand: het lijkt niet verstandig om op 15 maart je stem te geven aan partijen zoals de PvdA, die zonder enig overleg met de sector en zonder enige kennis van de dierhouderij, proberen om het houden van gezelschapsdieren onmogelijk te maken. De circusdieren werden al verbannen, nu zijn de bijzondere diersoorten aan de beurt, straks worden de wedstrijden (tentoonstellingen), de dierenhandel en de dierentuinen aangepakt en geruimd.

 

Ir. Ed.J.Gubbels

Projectgroep Positieflijsten PVH