Privacy van ambtenaren, mei 2019

Per brief van 7 november 2018 werd PVH benaderd door de heer Goet, Secretaris Generaal van LNV, met het verzoek om alle persoonsgegevens  van ambtenaren van de PVH-website te verwijderen. Onder verwijzing naar de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) werd gesteld dat publicatie van deze gegevens onwettig zou zijn omdat de betreffende ambtenaren daar geen toestemming voor hebben gegeven. Het ligt toch ietsje anders.

PVH overlegt, ook met ambtenaren, namens de aangesloten organisaties over belangen van de sector. Het betekent per definitie dat het bestuur PVH gehouden is om verantwoording af te leggen aan de besturen en leden van al de aangesloten organisaties.  Dat gebeurt onder andere door alle correspondentie met de gesprekspartners beschikbaar te maken voor de achterban.

Het werkt niet indien alle teksten van de betrokken ambtenaren, ongeacht hun rangorde in de hiërarchie, worden toegeschreven aan ‘de minister’, kennelijk de enige functionaris die mag worden genoemd. Met een dergelijke vertroebeling van het beeld wordt het onmogelijk om nog aan de achterban uit te leggen wat het gewicht en de reikwijdte zijn van beweringen namens de overheid. Het wordt een schimmig gevecht tegen anonieme ambtenaren die ter plekke hun eigen waarheid kunnen verzinnen en die daar liever niet op worden aangesproken. Met de recente voorbeelden in de hand lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat onze rechtsstaat daar niet bij is gediend.

Daarmee zijn we er nog niet. Lastig is dat vrijwel alle ambtenaren aan hun brieven en mails complete aftitelingsblokken toevoegen opdat hun publieke vindbaarheid maximaal is. Als gebaar van goede wil kiezen we er toch maar voor die blokken maar weg te knippen.  Algemener, waar contactgegevens (zoals mailadressen en telefoonnummers) worden vermeld, streven we ernaar die niet op de PVH-website te publiceren. Het zou gezien kunnen worden als een onnodige inbreuk op de privacy van de betrokkenen. Daarbij moet ons van het hart, het is toch een beetje raar dat publieke functionarissen kennelijk wèl gretig aan de weg willen timmeren maar liever niet worden gevonden. Mogelijk beperkt dit gedrag zich tot de problematiek die hier aan de orde is en gaat het om een zekere gêne. 

Namens het bestuur PVH, Ir. Ed.J.Gubbels, Secretaris.

Via de onderstaande links kunt u de correspondentie met het ministerie over dit thema inzien.

2018-11-07 SG Goet over anonimiteit ambtenaren
2018-12-03 Antwoord aan SG Goet
2019-04-02 Herhaald verzoek Lieke Hendrix + bijlagen
2019-04-17 1. mail aan Lieke Hendrix
2019-04-17 2. Belang Persoonsgegevens PVH-website.
2019-04-17 3. bijlage Lieke Hendrix directeur DAD
2019-04-17 4. bijlage André Timmer EZ&LNV