Petitie tegen de Europese lijst Invasieve Exoten

Ondanks alle protesten daartegen heeft de Europese Commissie op 13 juli 2016 is de Eerste Unielijst van invasieve exoten gepubliceerd. Het verbod op allerlei planten- en diersoorten gaat daarmee toch door. De op de lijst genoemde soorten worden per 3 augustus 2016 verboden.

Help mee! Teken de Petitie 

en vorm samen met ons een sterk front tegen de Unielijst!

Deze eerste lijst is slechts het begin van een massale uitroeiingscampagne die de Europese Commissie in gang zet. Er ligt een lijst klaar van vele honderden soorten die nog moeten worden verboden. Niet alleen voor de particuliere houders van gezelschapsdieren wordt dit een regelrechte ramp, ook dieren- en plantenwinkels, dierentuinen, botanische tuinen en ook scholen met groene opleidingen.

Ja natuurlijk, indien het verbod op het houden en kweken van een soort ertoe bijdraagt dat daarmee schade aan de inheemse flora en fauna wordt voorkomen, dan zullen we zo’n maatregel zeker steunen. Maar hier blijken er voor vrijwel alle soorten onzinnige argumenten bij elkaar te zijn geraapt, op voorhand mag worden gesteld dat met de opgelegde verboden geen enkele bijdrage aan de bescherming van onze biodiversiteit wordt geleverd.

Deze eerste lijst is het product van biodiversiteitsfundamentalisten. Op de lijst van kandidaat-soorten staan onder andere de vos, de kat en de postduif waarvan men heeft bedacht dat die duizenden jaren geleden niet in Europa voorkwamen en dus als invasieve exoot moeten worden beschouwd. Ze weten zich gesteund door de antidierhouderijbeweging, zij zijn tegen elke vorm van dierhouderij en zetten zich (ook op Europees niveau) met alle middelen in om hun doel te bereiken

Het ultieme doel is het volledig uitroeien van alle (zogenaamd) invasieve uitheemse planten- en diersoorten in de Europese natuur èn in de houderij. Het gaat nu nog maar om de Rode neusbeer, een aantal eekhoorns, de wasbeer, de rosse stekelstaart, een paar vogelsoorten en verschillende waterschildpadden. Maar dat is pas het begin, vele (honderden) soorten zullen volgen.

Deze wetgeving gaat niet alleen particulieren aan, maar heeft een impact die helaas veel mensen nog onderschatten. Het gaat niet om het beperken en reguleren, maar om het volledig uitroeien van soorten. Het moet niet gekker worden.

 

Ir. Ed.J.Gubbels

Secretaris PVH.