Steun de actie tegen de Unielijst van invasieve exoten!

De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van 37 dier- en plantensoorten die invasief zouden zijn in de EU en daarom vanaf februari 2016 niet meer in de EU mogen worden gehouden, verhandeld, gekocht en gefokt. Hieronder ook de Ruddy duck en de Heilige ibis. Alleen individuele dieren die al gehouden worden mogen nog even blijven totdat ze sterven. Wel moeten ze dan volledig afgesloten worden gehouden zodat ontsnapping niet mogelijk is. Dieren en planten van de genoemde soorten in het wild moeten bij voorkeur uitgeroeid worden. De onderbouwing voor het plaatsen van de soorten op de lijst is onbegrijpelijk. Veel soorten zijn helemaal niet invasief, ze hebben geen enkele aangetoonde negatieve invloed op de biodiversiteit. De Europese Commissie is zelf opgetogen over de lijst en heeft al aangegeven nog veel meer soorten op de lijst te zullen gaan plaatsen.

Wij verdragen en accepteren niet dat dieren zomaar verboden kunnen worden en starten daarom morgen tussen 09:00 en 21:00 een grote actie op facebook en wel op de pagina’s van de Europese Commissie en de Europese Raad. Steun onze actie en kom naar deze pagina’s. Ieder half uur zal een klacht worden gepost. Like de klacht of nog liever, geef aan de dat lijst moet worden afgeblazen. Wees wel beleefd, want ieder onvertogen woord kan in ons nadeel werken. Hoe meer mensen liken en steunen, hoe beter.

Hoe je moet werken staat op de Facebookpagina van het Collectief belanghebbenden IAS:

https://www.facebook.com/groups/1039145802810435/