Verbod handopfok papegaaien

NVWA: Informatie over verbod te jong scheiden van ouderdieren en jongen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt regelmatig vragen over het verbod op het te jong scheiden van ouderdieren en jongen. Dit verbod is gereld in het ‘Besluit houders van dieren’ en geldt ook voor papegaaiachtigen, zoals parkieten, ara’s, amazones en kaketoes. Op de website van de NVWA staan de regels voor het scheiden van papegaaichtigen daarom nog eens duidelijk uitgelegd.

De leeftijd waarop papegaaiachtigen gescheiden mogen worden, verschilt per soort (variërend van 38 tot 171 dagen). Op de website van de NVWA staat een link naar een tabel met verschillende soorten vogels en de minimumleeftijd waarop ouderdieren en jongen mogen worden gescheiden.

Eieren
Bevruchte eieren mogen niet bij de ouders worden weggehaald en in een broedmachine worden uitgebroed. Een bevrucht ei staat gelijk aan een jong en het is verboden om het bij de ouderdieren weg te halen.

Waarom dit verbod?
De regels voor het scheiden van papegaaien zijn er om het dierwelzijn van jongen en ouderdieren te beschermen. Het voeden van de jonge vogels met een pipet is niet gemakkelijk. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot schade aan de krop, waaraan het jong zelfs kan sterven. Papegaaien die met de hand worden grootgebracht, krijgen op latere leeftijd vaker gedragsproblemen.

Meer informatie:

– Pagina ‘Scheiden van papegaaiachtigen’ op de website van de NVWA <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dieren/dossier/papegaaiachtigen/scheiden-van-papegaaiachtigen>
– Tabel met verschillende soorten vogels en de minimumleeftijd waarop ouderdieren en jongen mogen worden gescheiden. <http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/BijlageI/>