Wat is PVH, wat wil PVH?

Het PVH-platform (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) is een initiatief dat tot doel heeft het bewustzijn te vergroten en verantwoord huisdierenbezit te bevorderen. Het platform biedt informatie, richtlijnen en ondersteuning aan zowel huisdierbezitters als professionals in de huisdierenindustrie.

Het PVH-platform zet zich in voor diverse aspecten van verantwoord huisdierenbezit, waaronder:

Voorlichting: Het platform verspreidt informatie over de juiste verzorging, voeding, gezondheid en gedrag van huisdieren. Ze bieden richtlijnen en advies om eigenaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en de beste zorg te bieden aan hun huisdieren.

Samenwerking: Het PVH-platform werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder RVO, Dibevo, dierenartsen, dierenwelzijnsorganisaties en de huisdierenindustrie, om gezamenlijk te streven naar verbetering van het welzijn van huisdieren.

Richtlijnen en regelgeving: Het platform streeft naar het ontwikkelen en bevorderen van richtlijnen en regelgeving met betrekking tot huisdierenbezit. Ze pleiten voor maatregelen die de bescherming en het welzijn van huisdieren waarborgen.

Het PVH steunt dierhouders bij het op verantwoorde wijze houden van gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde diersoorten. Daarvoor is het PVH voor veel soorten een Gids voor Goede Praktijken (GGP) op aan het stellen. Hierin wordt exact uitgelegd hoe je gedomesticeerde en bijzondere diersoorten maar ook de veel gehouden soorten, zoals konijnen, op een hoog welzijnsniveau kunt houden.

Kortom, het PVH-platform speelt een belangrijke rol in het bevorderen van verantwoord huisdierenbezit door middel van voorlichting, bewustwording, samenwerking en richtlijnen. Ze streven naar een wereld waarin huisdieren de zorg en liefde ontvangen die ze verdienen.