Oprichting en website PVH

Samen sterk voor een Verantwoord Huisdierenbezit

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het verantwoord houden van gezelschapsdieren bevorderen. Het PVH werd opgericht op initiatief en met (financiële) steun van de overheid en van organisaties in de sector. Dat doel, ‘het verantwoord houden’, kan alleen worden bevorderd als de mensen en de organisaties die de kennis daarover hebben, ook te vinden zijn voor degenen die ‘nieuw’ zijn. Wie voor het eerst dieren van een bepaalde soort aanschaft, weet misschien wel ongeveer welke eisen de dieren stellen, echter, de kneepjes van het vak zal hij van ervaren houders en kwekers moeten leren.

Die ‘ervaren houders en kwekers’ vinden we in al de organisaties waarin de liefhebbers verenigd zijn. Daar zitten de mensen die weten wat ‘verantwoord houden’ is. Daar vindt de beginnende liefhebber de mensen die hem kunnen uitleggen wat de soort ècht nodig heeft, niet alleen om te (over)leven, ook om tot voortplanting te komen. Het is vreselijk belangrijk om beginnende liefhebbers zo snel mogelijk in contact te brengen met de mensen en de organisaties waarvan zij de deskundige hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Het PVH wil op haar website voor al de diersoorten, die als huisdier worden gehouden, een korte beschrijving geven met daarbij de belangrijkste eisen voor de houderij, om daarna door te verwijzen (en door te linken) naar de organisatie waar de mensen met praktische kennis en ervaring te vinden zijn. Dat kan alleen wanneer die mensen en organisaties daaraan meewerken. Er worden in Nederland vele honderden soorten als huisdier gehouden (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelde dieren). Het beschrijven van al die soorten, en van de eisen die ze stellen, kan alleen door ervaren liefhebbers, door de vakmensen uit de praktijk.

Vandaar deze oproep aan alle liefhebbersverenigingen. Wanneer u bereid bent de korte soortbeschrijvingen (liefst met foto’s) aan te leveren, zullen die mèt bronvermelding en mèt de verwijzing naar uw organisatie en uw website, op de PVH-website (www.huisdieren.nu) worden opgenomen. Wij hopen op die manier niet alleen bij te dragen aan de bekendheid (en de groei) van uw organisatie, wij willen vooral bereiken dat de soorten waar u uw hart aan hebt verpand, door iedereen op de meest verantwoorde wijze worden gehouden.

Voor informatie over het gewenste format en over de gewenste kwaliteit van fotomateriaal kunt u contact opnemen met onze webmaster, tevens eindredactrice van de website, mevrouw Cathrienke Brandt (webmaster@huisdieren.nu).