Begeleidende brief online vragenlijst

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij willen wij uw medewerking vragen voor een onderzoek in het kader van het afronden van de Bacheloropleiding Psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Dit onderzoek richt zich op de effecten van gezelschapsdieren in het dagelijks leven. Voor dit onderzoek hebben wij niet alleen gegevens nodig van mensen die één of meerdere gezelschapsdieren bezitten, ook de gegevens van mensen die geen gezelschapsdieren bezitten zijn voor ons zeer belangrijk.

Het invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Het is voor ons niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden ingevuld heeft. Mocht u interesse hebben in de bevindingen van het onderzoek, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend eenmalig voor dit doel gebruikt en zal niet worden bewaard.

Indien u bereid bent mee te doen aan het onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk om via onderstaande link de vragenlijst te openen en de vragen en stellingen te beantwoorden. Neem rustig de tijd om de vragen en stellingen door te lezen en probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arno Komin via arnokomin@hetnet.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arno Komin, Carla van Boven, Chantal Janssen, Nick Schrijnemaekers, Frank Geerits, Sibel Arpat, Silvie Broers

Link naar vragenlijst: http://onlinesurvey.ou.nl/index.php/766432/lang-nl