Save-the-date: zaterdag 17 oktober 2015- 12de FelCan Hondendag

Op zaterdag 17 oktober 2015 organiseert Stichting FelCan voor de 12de keer de jaarlijkse Hondendag.

Stichting FelCan heeft weer een interessant en breed programma samengesteld met als duo spreekteam Marjan van Hagen & Claudia Vinke over Vachtkleuren: domesticatie, genetica en de effecten op gedrag. Verder de zin en onzin van titerbepalingen in het kader van vaccinatiebeleid door Herman Egberink, voorts informatie over giardia infecties bij de hond door Mathilde Uiterwijk, een kritische kijk op de chirurgische mogelijkheden van aandoeningen in de knie door Edgar Scheepers en een samenvatting van de mogelijkheden van endoscopie door Ronald van Noort.

De dag vindt plaats in de Collegezaal van de Kliniek voor Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Voor dierenartsen worden nascholingspunten aangevraagd.
Aanmelding voor deelname kan vanaf 1 augustus 2015 via de website www.felcan.nl.

Het programma start om 10 uur en eindigt om 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt €20,00 (inclusief lunch).

Het symposium richt zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen die op een toegankelijke wijze worden gepresenteerd. Het symposium is daarom zowel interessant voor de eerstelijns-dierenarts, als paraveterinairen, fokkers, gedragsdeskundigen, overige professionals en belangstellenden.

Houdt de website in de gaten voor het definitieve programma. U vindt daar ook de hand-outs van de lezingen van voorgaande jaren.

FelCan streeft kennisoverdracht na tussen instellingen, veterinaire specialisten, diersoortgerichte practici, fokkers en belangstellenden. FelCan richt zich daarbij op het voor het publiek toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en omringende landen. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van ziekte, gezondheid en welzijn en in het bijzonder om de diersoorten hond en kat. Jaarlijks wordt een Katten- en een Hondendag gehouden waar wetenschappelijke lezingen worden verzorgd en informatieve stands aanwezig zijn. Door sponsoring zijn deze bijeenkomsten voor een redelijke toegangsprijs te organiseren, zodat een groot publiek bereikt kan worden. Bovendien garandeert FelCan een hoog niveau van de sprekers en lezingen. Er worden nascholingspunten aangevraagd bij het centraal kwaliteitsregister dierenartsen (CKRD).

Voor vragen kunt u contact opnemen met infofelcan@gmail.com

Stichting FelCan Bestuur: Dhr. Dr. H.F. Egberink, voorzitter; Mevr. M. Dam, penningmeester; Mevr. Drs. J. van Leeuwen; Mevr. Dr. C.M. Vinke, secretaris, (vice)penningmeester; Dhr. Dr. M.M.J.M. Zandvliet.