Baardagame / Amphibolurus (Pogona) vitticeps

amphibolurus_vitticeps20050430_020

Herkomst
Australië, oostelijke helft; binnenland met uitzondering van de kustgebieden.

Biotoop / habitat
Semi tot aride gebieden; steppen met kleine rotspartijen en struiken/boompjes.. Bodem- en boombewoner; zit graag op hoger gelegen punten.

Maximum lengte
45 cm.

Maximum gewicht
500 gram.

Levensverwachting
15 jaar.

Terrariuminrichting

Type terrarium Droog terrarium
Grootte terrarium 150 x 50 cm,75 cm hoog
Geschikt voor 2 dieren, man en vrouw
voor elk dier extra 75 x 50 cm meer ruimte(zie opmerkingen)
Temperatuur Zomer Max 45, Min 25
Winter Max 35, Min 20
Luchtvochtigheid Zomer 40%
Winter 60%
Waterdeel 10%
Bodembedekking Leem,grof zand.
Verlichting Spot of Floodlampen met UV (100 en 160 watt)
Lees goed de gebruiksaanwijzing van de UV-lampen

Voedsel
Omnivoor: sprinkhanen, krekels, wasmaden, roze muizen en ratten, groente (sla, andijvie, witlof, peen), fruit (appel, tomaat, peer). Vitaminen, kalk en mineralen.
Geen meelwormen (zie opmerkingen)

baardagaam

Aanbevelingen voor de kweek
Droge en regentijden nabootsen. Hiertoe een klimaatatlas of het internet raadplegen. Na de paartijd zorgen voor circa 25 diepe vochtige zand/leem/turf plekken onder een goed verankerde steen of stronk.
Eieren dienen geïncubeerd te worden in vermiculiet bij 27 tot 33 gr. C.
Het opkweken van de jongen is niet al te moeilijk. Gescheiden huisvesting is aan te raden. Het voedsel (krekels, wasmaden kleine sprinkhanen) goed verrijken met vitaminen, kalk en mineralen. Ook wordt fijngesneden groente en fruit gegeten, dat ook dient als voedsel voor de voedseldieren; dit voorkoming dat krekels ’s nachts aan de hagedissen eten.

Soorten
De geslachtsnamen Amphibolurus en Pogona worden beide gebruikt.

Literatuur
Steijn N. van (198 ): De verzorging en kweek van de Australische Baardagame Pogona vitticeps. Lacerta 47: 140-146.
Pflugmacher S. (1984):Haltung und Zucht der Australische Bartagame. Sauria 6(3):9-11.
Tosney, K.W. Caring for an Australian Bearded Dragon. PDF. Internet.
Hauschild, A. (1997): Bartagamen. Natur und Tier Verlag, Munster, Rubrik Rat und Tat. Reptilia Nr 4: 74.

Opmerkingen
Het is aan te raden de geslachten van de volwassen dieren goed vast te stellen en het gedrag goed te observeren; intolerant gedrag en vechten komt geregeld voor. Niet alle dieren accepteren elkaar in het verblijf. Zorg voor voldoende schuilplaatsen, zichtbarrières en plekken van waaruit een dominante territoriale plek kan worden ingenomen.
Het huisvesten van een paar in een 150×50 cm terrarium geeft de voorkeur boven het houden van meerdere dieren bij elkaar. Het voeren van meelwormen moet vermeden worden; veelal reageren de dieren er slecht op of spugen ze weer uit. Bij de aanschaf van dieren van bij voorkeur een goed bekend staande kweker is het sterk aan te raden, jonge dieren van verschillende ouderparen te kopen.
Alle in Europa gehouden dieren stammen af van een beperkt aantal uit het wild afkomstige dieren. De genetische basis is dus smal en inteelt ligt al snel op de loer, hetgeen zich uit in niet goed uitgroeiende dieren of dieren met erfelijke lichamelijke afwijkingen als kromme staarten en poten en korte kaken. Afwijkingen die overigens ook door kalk en vitaminengebrek worden veroorzaakt. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving

Bron
Henk Zwartepoorte