Goniurosaurus luii

Houdbaarheidsrichtlijn Goniurosaurus luii

Goniosaurus luii PVH

Opsteller: Mark van IJzendoorn/ Dennis Oonincx

Naam / wetenschappelijke naam
Chinese luipaardgekko (Goniurosaurus luii)

Herkomst
Zuid-west China, op de grens met Vietnam

Biotoop / habitat
Nevelwoud, rotsachtige gebieden

Maximale lengte
18 cm

Levensverwachting
meer dan 10 jaar

Type terrarium
Regenwoud

Grootte terrarium
70x40x40 cm

Geschikt voor
2-3 dieren

Temperatuur
25-28 °C

Luchtvochtigheid
60-80%

Terrariuminrichting
Verlichting met gloeilamp of spaarlamp. UV-licht is niet nodig. Geen felle belichting. Bodembedekking: vochtvasthoudend substraat: cocopeat, turf

Voedsel
Insecten; alles wat in de bek past, wordt gegeten. Insecten bepoederen met mengsel van mineralen en vitaminen.

Aanbevelingen voor de kweek
De man en vrouwen kunnen het hele jaar bij elkaar gehouden worden. Een echte winterrust is niet nodig. Een beperkte afkoeling in het terrarium is voldoende. Tijdens de winter minder voeren. Rond april- mei begint het mannetje balts- en paargedrag te vertonen. Een eilegbakje heeft weinig zin. Zorg voor een redelijk dikke laag vochtig substraat, zodat het vrouwtje zelf de plek om de eieren te leggen kan bepalen.

Literatuur
Seufer, H. e.a. (2005). The eyelashgeckos, Kirscher und Seufer Verlag, Karlsruhe, ISBN 3980420787
Engelmann, W.E. (2006) Zootierhaltung, Tiere in menslicher Obhut, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt, ISBN 387117434, pag. 201

Opmerking
deze richtlijn is van toepassing op alle soorten Goniurosaurus