Luipaardgekko / Eublepharis macularis

luipaardgekko

Herkomst
Pakistan, India, Afghanistan, Iran.

Biotoop / habitat
Bodembewoner van aride tot semi aride gebieden.
Schemer- en nachtaktief.

Maximale lengte
20 à 22 cm.

Maximale gewicht
150 gram.

Levensvewachting
20 jaar, uitzonderlijk 25 jaar.

luipaardgekko blizzard

Terrariuminrichting

Type terrarium Droog vlak terrarium
Grootte terrarium 100 x 75 x 40 cm
Geschikt voor 1 paar
Voor elk dier extra 25% meer ruimte
Temperatuur Zomer: Max 35 °C, Min 20 °C
Winter: Max 20 °C, Min 15 °
Luchtvochtigheid Zomer: Max 50 %, Min 40 %
Winter: Max 60 %, Min 50 %
Waterdeel 5%
Bodembedekking Leem, duinzand met enkele vochtige plekken
Verlichting Nachtactieve dieren dus aangepast

Voedsel
Carnivoor: krekels, sprinkhanen, wasmaden, weideplankton, roze muizen en ratten. Kalk, vitaminen, mineralen.

luipaardgekko blizzard

Aanbevelingen voor de kweek
Een zomer- en winterperiode met korte en lange dagen is aan te bevelen. Er worden in de periode na de winterperiode van maart tot laat in de zomer tot 8 legsels van 2 zacht schalige perkamentachtige eieren geproduceerd. Enkele vochtige zand/leemplekken van ca. 15 cm diep dienen voor het leggen in het verblijf aanwezig zijn. De eieren dienen geïncubeerd te worden in vochtig vermiculiet of een zand/turfmengsel bij een temperatuur tussen 27 en 32 °C. De broedtijd is afhankelijk van de temperatuur tussen de 40 en 60 dagen.
De jonge dieren kunnen tot circa een jaar in groepjes worden grootgebracht, alhoewel individueel opkweken de voorkeur geniet om dominantie en stress bij kleinere dieren te voorkomen. Voedsel als dat van de ouders, maar dan in klein formaat afgestemd op de grootte van het dier. Zorg voor voldoende schuilgelegenheid om elkaar te kunnen ontlopen.

Literatuur
De Vosjoli, P. Klingenberger DVM, Roger; Tramper Ron and Viets, Brian. 1998. The leopeard Gecko Manual.( Herpetocultural Library). Advanced Vivarium Systems, Lakeside. CA.
Jordan, Chris. Care in captivity of the Leopard Gecko (Eublepharis macularis.
Internet.
Seufer, Herman. Keeping and breeding geckos. 1991. TFH Publications. ISBN 0-86622-218-9

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving.

Opmerkingen
Enkele vochtige plekken dienen in het verblijf aanwezig te zijn om de dieren gelegenheid te geven goed te vervellen. Vooral de nagels dienen goed te vervellen; reststukjes veroorzaken ontstekingen en bemoeilijken het lopen.
Voorkomen moet worden dat de dieren met het voedsel zand eten; zand kan erg gemakkelijk tot verstoppingen leiden. Voeren van pincet kan dat voorkomen. De dieren kunnen voorzichtig worden opgepakt, doch tot een minimum te worden beperkt, ofschoon sommige dieren er wel aan wennen. De huid is heel kwetsbaar; de staart breekt snel af. Advies dus de dieren hun natuurlijke gedrag te laten vertonen en oppakken zo min mogelijk te doen.
In de paartijd dienen vooral de vrouwtjes voldoende proteïne rijk voedsel te krijgen. Een winterrust is niet direct noodzakelijk, doch wel aan te bevelen. Dit stimuleert ook de voortplanting en zorgt voor een goed natuurlijk bioritme.
Bij aanschaf van jonge dieren is het aan te raden dieren van onverwante ouderstellen te kopen. Dit om inteelt te voorkomen. Beter dieren te kopen van een gerenommeerde kweker dan uit de dierenhandel. Er is een groot aanbod van nakweekdieren en dieren in de dierenhandel komen veelal uit het wild en hebben een matige conditie. Bij het kopen van nakweek worden de wilde populaties gespaard.

Houderij Richtlijnen

foto’s: Stichting Herpetofauna