Middenamerikaanse clown boomkikker / Dendropsophus ebraccatus

Toepassingsgebied
Deze gids goede praktijken is van toepassing op de Dendropsophus ebraccatus. Zij komen voor in Midden-Amerika, alsmede in het westen van Colombia en Ecuador. Deze kleine boomkikkers kunnen tot ongeveer 5 cm groot worden en kunnen bij de juiste verzorging een leeftijd van ongeveer 5 jaar behalen. Het verschil tussen het mannetje en vrouwtje is moeilijk te zien, het mannetje heeft een iets donkere kwaakblaas en het vrouwtje is iets groter, maar het beste uitsluitsel geeft het geluid van mannetje.
In het wild verschillen de populaties soms in patroon en kleur. De basis is bruin met gele vlekken en wat kleine stippen. Tevens zijn de dieren ’s nacht feller gekleurd dan overdag. Dit patroon loopt van de kop, de rug, door tot in de poten. De onderkant is wit/geel van kleur. Opvallend zijn de gelige tenen met grote hechtschijven waarmee het dier zich gemakkelijk tegen gladde wanden kan voortbewegen. De dieren zijn nachtactief en slapen overdag op een blad of in een oksel van een bromelia.

Voeding
Deze boomkikkers eten alleen levend voer. In gevangenschap kunnen fruitvliegen, kleine krekels, krulvliegen, wasmotten, kleine nachtvlinders en andere insecten ter grote van een krulvlieg gegeven worden. Deze voedseldieren zijn bij gespecialiseerde dierenwinkels te verkrijgen en anders zijn ze te bestellen via het internet bij gespecialiseerde bedrijven. Zelf kweken van de voedseldieren is natuurlijk ook goed mogelijk. Op de website van de Nederlandse kikker vereniging is hier informatie over te vinden, naast ook de adressen van bedrijven die voedseldieren leveren. Het is belangrijk gevarieerd en niet te veel te voeren.
Voor een goede ontwikkeling hebben de dieren ook behoefte aan vitaminen en mineralen. Op de markt zijn verschillende fijne poeders om bijvoorbeeld de fruitvliegen te bestrooien zodat de kikkers de insecten met poeder opeten.

Huisvesting
De dieren komen van nature voor op de grote bladeren van planten in het oerwoud of in de omgeving hiervan. Hier is het altijd vochtig en is een gemiddelde temperatuur van ongeveer 24oC, waarbij het ’s nachts een paar graden afkoelt.
Het waterdichte terrarium moet voor een paartje tenminste 50 cm x 40 cm x 60 cm groot zijn. Groter is natuurlijk altijd beter. In verband met hun levenswijze is een hoger terrarium beter dan een breder. In een hoger terrarium kan beter een grote plant geplaatst worden. Belangrijk is dat in het terrarium voldoende luchtcirculatie is en dat de relatieve luchtvochtigheid hoog is. In de handel zijn hiervoor speciale terraria te koop. Voor het afvoeren van overtollig sproeiwater is het handig om een (afsluitbaar) afvoerputje te monteren in de bodemplaat. Stilstaand water kan een bacteriële infectie veroorzaken.
Op de bodem kan men een combinatie van turfstrooisel en potgrond gebruiken. Bark of schorssnippers kan hinder geven aan de kikkers omdat dit vaak aan de vochtige huid blijft plakken wanneer ze er mee in aanraking komen. Ook is de kans op het inslikken ervan aanwezig bij het vangen van een prooi. De achterwand moet van materiaal zijn dat niet snel kan wegrotten en dat voedseldieren niet de gelegenheid geeft zich hier achter te verschuilen.
Plaats verder een aantal stronken hardhout en of wat grote stenen in het terrarium. Beplant het terrarium met bromelia’s en andere breedbladerige tropische planten zoals bijvoorbeeld een Dieffenbachia of een groot bladerige Spathiphyllum. Planten op de bodem kunnen in de pot blijven. Daarbij zijn takken ook van belang om de dieren de mogelijkheid te geven om te kunnen klimmen. TL buizen of T5 buizen zijn goed geschikt om het terrarium te verlichten.
Temperatuur
De temperatuur dient tussen de 24 en 26°C In de zomer moet echter gewaakt worden voor hoge temperaturen, de boomkikkers kunnen hier slecht tegen. Plaats het terrarium niet in de zon. ’s Nachts mag de temperatuur niet onder de 18°C zakken.
Vochtigheid
Boomkikkers hebben een dunne huid die snel kan uitdrogen. Een klein ondiep watergedeelte moet daarom altijd aanwezig zijn zodat ze naar wens een frisse duik kunnen nemen. Let er wel op dat het watergedeelte niet te diep is en ook niet te koud is omdat de dieren gevoelig zijn voor een (te) snelle afkoeling. In tegenstelling tot “Hollandse” kikkers zullen zij in het water verblijven en kunnen in te diep water makkelijk verdrinken.
Afhankelijk van de kikkersoort en de aanwezige beplanting moet gesproeid worden om een hoge luchtvochtigheid te waarborgen. Overdag mag de luchtvochtigheid dalen tot 70% om ’s avonds weer tot 100% te stijgen. Gebruik bij voorkeur zacht water of liefst gefilterd schoon regenwater, dat laat bovendien geen lelijke kalkvlekken achter op bladeren.

Verdere informatie
www.gifkikkerportaal.nl
http://www.nbat.nl/aquarium6/gifkikkers1.html

Houderij Richtlijnen