Brilkaaiman Caiman crocodylus

Brilkaaiman Caiman crocodylus

Herkomst
Centraal en Zuid Amerika van Zuidelijk Mexico tot Brazilië. Verwilderd in Florida, Puerto Rico en Cuba.

Biotoop/habitat
wateren in tropisch woud

Maximale lengte
Ca. 270 cm

Gewicht
Ca. 50 kg

Levensverwachting
Meer dan 40 jaar.

Terrariuminrichting

Type terrarium    Moerasterrarium
Grootte terrarium    6 x 3 meter waterhoogte 1 meter.
Geschikt voor    2 dieren, voor ieder dier meer, 10% groter verblijf
Temperatuur    Gehele jaar 20-35°C, onder warmtelamp 35-40°C
Watergedeelte    ca. 80% van het oppervlak, schuilplaatsen onder water
Landgedeelte    inrichten met zand en aarde, stammen, planten, mogelijkheid tot nestbouw door voorzien in plantaardig materiaal, warmtelamp die tot 35-40°C verwarmt
Relatieve luchtvochtigheid    70-80%
Voedsel
Gevarieerd: regenwormen, kreeftjes, zoetwatervis, ratten, muizen, insecten, amfibieën, eendagskuikens. Prooidieren volledig voeren vanwege o.a. voorziening vitaminen en mineralen. Gewaakt moet worden tegen vervetting van de dieren.

Aanbevelingen kweek
Nabootsen van het klimaat van het leefgebied, inclusief een regentijd. Houd de dieren solitair of in paren. Zorgen voor voldoende plantaardig materiaal voor nestbouw. Aanbevolen wordt eieren bij verschillende temperaturen uit te broeden. Legsel bestaat uit ca. 10-30 eieren.

(Onder)soorten
geen.

Literatuur
Zie algemeen deel krokodillen.

Opmerkingen
Coördinatie van houden en kweek wordt aanbevolen. In de natuur wordt deze diersoort bedreigd.

Wetgeving
CITES bijlage I
Europese regelgeving bijlage A
Caiman crocodylus is niet opgenomen in de positieflijst (advies RDA 2006/10) en moet worden beschouwd als potentieel gevaarlijk gezelschapsdier in de zin van advies RDA 2005/04. Na het van kracht worden van de positieflijst zal deze soort naar verwachting niet meer mogen worden ingevoerd en/of verhandeld/overgedragen, afhankelijk van de nog tot stand te brengen regelgeving.

Bron Jan Boonstra NBSV