Chinese Alligator Alligator sinensis

Herkomst

China, benedenloop van de Jangtsekiang rivier en zij-armen.

Biotoop/habitat
Natuurlijke rivieroevers met mogelijkheden tot maken van holen.

Maximale lengte
150-200 cm

Gewicht
Ca. 30 kg

Levensverwachting
Meer dan 40 jaar.

Terrariuminrichting

Type terrarium    Moerasterrarium
Grootte terrarium    6 x 2 meter
Geschikt voor    2 dieren, voor ieder dier meer, 10% groter verblijf (zie aanbevelingen kweek)
Temperatuur    Gehele jaar 20-35°C, onder warmtelamp 35-40°C
winter 5-10°C (winterrust)
Watergedeelte    ca. 80% van het oppervlak, schuilplaatsen onder water
Landgedeelte    inrichten met zand en aarde, stammen, planten, mogelijkheid tot nestbouw door voorzien in plantaardig materiaal, warmtelamp die tot 35-40°C verwarmt
Relatieve luchtvochtigheid    70-80%
Voedsel
Gevarieerd: regenwormen, kreeftjes, zoetwatervis, ratten, muizen, insecten, amfibieën, eendagskuikens. Prooidieren volledig voeren vanwege o.a. voorziening vitaminen en mineralen. Gewaakt moet worden tegen vervetting van de dieren.

Aanbevelingen kweek
Winterrust is essentieel. Houd de dieren solitair of in paren. Zorgen voor voldoende plantaardig materiaal voor nestbouw. Eiafzetting vindt plaats in juli-augustus. Aanbevolen wordt eieren bij verschillende temperaturen uit te broeden. Legsel bestaat uit ca. 10-50 eieren.

(Onder)soorten
geen.

Literatuur
Zie algemeen deel krokodillen.

Opmerkingen
Coördinatie van houden en kweek wordt aanbevolen. In de natuur wordt deze diersoort zwaar bedreigd.

Wetgeving
CITES bijlage I
Europese regelgeving bijlage A
Alligator sinensis is opgenomen in de positieflijst (advies RDA 2006/10) en wordt beschouwd als potentieel gevaarlijk gezelschapsdier (advies RDA 2005/04)

Bron
Jan Boonstra NBSV