Celebes landschildpad / Indotestudo forstenii

T. forstenii jong

Herkomst
Sulawesi (Celebes) Indonesië

Biotoop / habitat
tropisch regenwoud, met periodiek droge en vochtige seizoenen

maximale lengte
25cm

maximale gewicht
3kg

levensverwachting
50+ jaar

Terrariuminrichting

Type terrarium Bosbodem, periodiek vochtig / droog
Grootte terrarium min. 10.000 cm2 50 cm hoog
Geschikt voor 1 dier of een koppel
extra dieren alleen in grote ruimten (>10 m2) en dan alleen extra wijfje(s)
Temperatuur Zomer en winter 20-30 0C
Luchtvochtigheid Zomer max 60 %, min 40 %
Winter 50-70%
Waterdeel Drinkbak of badje
Bodembedekking cocopeat of boom-schors met bladeren of stro, keien / leisteen
Verlichting binnen TL, buiten schaduw. Extra UV, anders D3 in voeding

Links T.h.boetgeri, rechts T.forstenii

Voedsel
plantaardig: Paardebloemen, weegbree, klaver, andijvie, paksoi, evt. witlof

Soorten
Van de Celebes landschildpad zijn geen ondersoorten bekend. Wel wordt er gesproken over een Noord-Sulawesi-vorm zonder nekschild en een Centraal Sulawesi-vorm met een nekschild. Omdat DNA onderzoek heeft uitgewezen dat de DNA amper verschilt, is verder onderzoek nodig om hier meer duidelijkheid in te scheppen.

Literatuur
– Pritchard P.C.H., Indotestudo travancorica.. a valid species of tortoise? Reptile & Amphibian Hobbyist, February 2000: 18-28;
– Wiarda R., 2003, Haltung und Nachzucht der Celebes-Landschildkröte Indotestudo forstenii aus Indonesien, Emys 10(6) December 2003, pp 4-19;
– Platt, Lee, Klemens, 2001, Notes on the distribution, life history and exploitation of turtles in Sulawesi Indonesia, with emphasis on Indotestudo forstenii and Leucecephalon Yuwonoi, Chelonian Conservation and Biology, 4(1), pp 154-159;
– Wiarda, R., 2002, Keeping and breeding the Celebes tortoise (Indotestudo forstenii) from Indonesia, in: Artner, H., Farkas, B. & Loehr, V. (Eds.), Turtles, Proceedings: International Turtle & Tortoise Symposium Vienna 2002, Frankfurt am Main 2006, Edition Chimaira, pp. 102-110.

Aanbevelingen voor de kweek
Mannen zijn erg agressief en kunnen alleen in zeer grote verblijven met andere mannen samengehouden worden. Ook wijfjes zijn in terraria agressief tegen andere wijfjes. Een paar in één terrarium houden kan meestal wel. Het verdient aanbeveling de geslachten tenminste een deel van het jaar gescheiden te houden.
De soort lijkt verder niet moeilijk te kweken. Er worden één of maximaal twee eieren per nest gelegd. Maximaal ongeveer zes nesten per jaar. Eieren kunnen tussen 26°C en 32°C uitgebroed worden. Broedtijd is langer dan 100 dagen. Bij ongeveer 29°C en hogere broedtemperaturen worden er wijfjes geboren. De geslachtsomslagtemperatuur is nog niet nauwkeurig bekend.

Opmerkingen
Deze altijd actieve, gemakkelijk te verzorgen tropische landschildpad houdt GEEN WINTERSLAAP. In de zomer kunnen de dieren in een hobbykas met uitloop naar de tuin gehouden worden. Relatief lage temperaturen worden goed doorstaan.
Elk jaar wordt er een aantal jongen geboren. Hebt u interesse: Neem gerust vrijblijvend contact op met de stamboekhouder van de European Studbook Foundation (www.studbooks.org ).

Wetgeving
CITES bijlage II
Europa bijlage B

Bron
R. Wiarda, NBSV