Grootkopschildpad / Platysternon megacephalum

platysternon_megacephalum_AL118

Herkomst
China, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodja.

Biotoop / habitat
Koude bergbeken en stromen in Azië

Maximale schildlengte
18.4 cm

Terrariuminrichting

Type terrarium Aquarium met landgedeelte
Grootte terrarium Geschikt voor 1 à 2 dieren
Deze dieren zijn niet zeer beweeglijk maar kunnen redelijk klimmen
Extra per dier n.v.t. Veel dieren verdragen elkaar niet.
Dus alleen samen voor een deel van het jaar of voor paringen
Water temperatuur Zomer 25 °C
Winter Max 20 °C, Min 5 °C.
Luchtvochtigheid 90%
Bodembedekking Geen, of grof grind
Verlichting Adequaat

Voedsel
Schildpaddenpudding, regenwormen, meelwormen, Moriowormen, hart, vis,lundikorrels,babymuizen of Tetra Reptomin. Sommige dieren accepteren vast voedsel wat moeizaam.

Aanbevelingen kweek
Een eileg gedeelte moet aanwezig zijn in de vorm van een ca 20 cm diepe zandlaag op het landgedeelte. Kweek in gevangenschap is een zeldzaamheid. Er bestaan slechts enkele gedocumenteerde successen maar van een continue kweek is geen sprake. Legsels bestaan uit 1-2 langwerpige eieren. Eieren incuberen tussen 25 en 30 °C in vochtig vermiculite, sphagnum of grof zand.

Soorten
In de literatuur wordt melding gemaakt van meerdere ondersoorten, te weten:
Platysternon megacephalum megacephalum Gray, 1831
Platysternon megacephalum peguense Gray, 1870
Platysternon megacephalum shiui Ernst & McCord, 1987
Platysternon megacephalum tristernalis Schleich & Gruber, 1984
Platysternon megacephalum vogeli Wermuth, 1969
Maar ondersoorten zijn zwak gedefinieerd en mogelijk ongeldig. Anderen erkennen dan ook geen ondersoorten.

Literatuur
Aus der Biologie chinesicher schildkroten, R.MELL
Die Grosskopfschildkrote, Platysternon megacephalum, HEINZ WERMUTH, Aquarien und Terrarien, 1958
Systimatischer status der GroBkopfschildkrote Platysternon megacephalum, H.WERMUTH, 1959
Beobachtungen an Platysternon megacephalum, DIETRICH MEBS, DATZ ,1963
Einiges uber die grosskopfschildkrote, GUNTER STARK, Aquarien und Terrarien, 1966
De Chinese grootkopschildpad, H.L. DE KONINGH, Lacerta, 1968
De Chinese Grootkopschildpad Platysternon megacephalum. Lacerta 26(10/11), KONINGH, H.L. DE, 1968
Uber bewegungsweisen, beuteerwerb und lautauserung bei der Grosskopfschildkrote (Platysternon megacephalum), W.SACHSSE, Salamandra 5 (3/4), 1969
Beobachtungen an einer hinterindischen Grosskopfschildkrote, JOACHIM LANGULA, Aquarien und Terrarien, 1977
Eine neue Grosskopfschildkröte, Platysternon megacephalum tristernalis nov. ssp., aus Yunnan, China. , SCHLEICH, H. GRUBER, U., Spixiana 7(1), 1984
De Grootkopschildpad, Platysternon megacephalum, in de natuur en in gevangenschap.Lacerta 43(6), NETTEN, H. ZUURMOND, F., 1985
De chinesische GroBkopfschildkrote Platysternon megacephalum, in naturlichen lebensraum., HANS BUDDE, DATZ nr.3, 1986
Two new turtles from southeast Asia, ERNST, C.H. MCCORD, W.P., Asia. Proc. Biol. Soc. Wash. 100(3), 1987
Platysternon megacephalum de grootkopschildpad deel 1, I.M. ALEVEN, 1987
Erstnachzucht der GroBkopfschildkrote, HEINZ WEISSINGER, ögh-nachzuchten, 12/13 (1987)
Over twee nieuwe ondersoorten van de grootkopschildpad, Platysternon megacephalum, De Schildpad 14(2), R.DE BRUIN, 1988
Aus der gelegegroBe bei Platysternon megacephalum mit röntgenbild eines weibchens von de Eiablage, HANS BUDDE, Salamandra, 1991
De grootkopschildpad, FR. DE GRAAF, ARTIS 15(4), 1996
Buccal oscillation and lung ventilation in a semi-aquatic turtle, Platysternon megacephalum, KELLY A. DRUZISKY AND ELIZABETH L. BRAINERD, Zoology 104 (2001)
Keeping and Breeding the Big-Headed Turtle Platysternon megacephalum megacephalum, with Remarks on Subspecies Validity, J. GAD, 2007

Opmerkingen
– De dieren kruipen graag ergens onder zoals bijvoorbeeld een plant of houten stronk.
– Zonnen doen ze zelden en zijn sterk gebonden aan het water.
– Dieren tolereren slecht hoge temperaturen. Agressie tussen dieren is een aandachtspunt. Toch tolereren sommige dieren elkaar erg goed.
– Huisvesting in een tuinvijver of tuinkas is succesvol toegepast. Deze soort is wel kwetsbaar en kan zeer plotseling sterven. Ook zijn ze gevoelig voor schildinfecties.
– Kweekresultaten zijn wereldwijd zeldzaam.
– Belangrijk punt van aandacht is goede waterfiltering of regelmatig water verversen.

Wetgeving
CITES, Appendix II

Bron
Mark Klerks/ESF
European Studbook Foundation