Herkenningskaart Zoetwaterschildpadden Ravon

In Nederland komen van nature geen zoetwaterschildpadden voor. Exotische zoetwaterschildpadden worden als huisdier gehouden. Uitgezette exemplaren komen in allerlei wateren voor; vooral in stedelijk gebied. Ons klimaat is te koud voor succesvolle voortplanting, maar sommige dieren kunnen zich jarenlang handhaven.
De meeste soorten zonnen graag, waarbij ze vaak op hout en stenen liggen. Ze zijn zeer alert en duiken bij verstoring snel onder water. In de Nederlandse wateren worden zes (onder)soorten met enige regelmaat waargenomen, maar vier vormen overduidelijk de hoofdmoot (> 95%), namelijk de roodwang-, geelwang-, geelbuik- en zaagrugschildpad.

RAVON heeft een herkenningskaart voor zoetwaterschildpadden samengesteld die via de onderstaande link is te raadplegen.

Herkenningskaart Exotische zoetwaterschildpadden RAVON juni 2014

met dank aan RAVON voor het beschikbaar stellen van de herkenningskaart.