Missisippi modderschildpad / Kinosternon subrubrum hippocrepis

mississippi_modderschildpad

Herkomst
Zuidoostelijk deel Verenigde Staten (Kinosternon subrubrum subrubrum) stroomgebied Mississippi (K.s. hippocrepis), Florida (K.s. steindachneri)

Biotoop / habitat
Moerassen, vennen, poelen, meertjes, vijvers, greppels

Maximale schildlengte
12,5 cm, afhankelijk van de ondersoort

Terrariuminrichting

Type terrarium Aqua-terrarium
Grootte terrarium 100x60x40 cm Geschikt voor 1 paar
Temperatuur 20-28 °C, onder warmtelamp van ca. 40W 35°C
Winterrust/slaap 5-10 C;
Luchtvochtigheid
Luchttemperatuur
Ca 75%
Moet enige graden hoger zijn dan watertemperatuur
Waterdeel 60×40 cm, waterhoogte 15 -20 cm
Bodembedekking Landgedeelte zand of mengsel van zand en aarde,
Diepte ca.15 cm, op de waterbodem geen bodembedekking of grind;
In het water stenen of stronken Zand of grind, doch i.v.m. hygiene beter geen bodembedekking
Verlichting Zon of spotje van ca. 40W

Voedsel
Dieren zijn voornamelijk carnivoor: slakken, insecten, vis, garnalen, kattenbrokjes, regenwormen, meelwormen, schildpaddenpellets, magere tartaar met vitaminen/mineralen, sepia en schalen van kippeneieren, waterplanten

Aanbevelingen kweek
Om stress te voorkomen, kunnen ♂ en ♀ het beste apart worden gehouden. Zeker wat oudere mannetjes kunnen erg opdringerig zijn. Voor de paring kunnen zij enige malen onder toezicht bij elkaar geplaatst worden. Een winterrust of –slaap van 2-3 maanden is bevorderlijk voor het verkrijgen van nakweek. Het ♀ legt de eieren in het landgedeelte op een diepte van ca. 10 cm.
Bevruchte eieren tonen kort daarna een witte band over de breedte. De eieren hebben een harde schaal. Deze kunnen worden geplaatst (niet draaien, merken met zacht potlood) in een doos of bakje met substraat van vermiculite of Seramis, welke geplaatst moet worden in een broedstoof met een temperatuur van 28-30°C. Een legsel bevat doorgaans 2-4 eieren. De broedtijd is 90 -176 dagen. Uitgekomen jongen moeten qua temperatuur en vochtigheid onder broedstoofcondities blijven tot de dooierzak in het lichaam is opgenomen. Daarna kunnen de 2 cm grote jongen worden geplaatst in een klein bakje met een waterstand van 2-3 cm, dat geleidelijk met het opgroeien kan worden verhoogd. Zorg voor schuilplaatsen en voor een plek onder een warmtespot. Wennen aan voedsel gaat met klein levend voer: tubifex, muggenlarven, wormpjes, watervlooien, waarna geleidelijk overgaan op dieet voor volwassen dieren.

Ondersoorten
Kinosternon subrubrum subrubrum;
Kinosternon subrubrum hippocrepis;
Kinosternon subrubrum steindachneri

Literatuur
De verzorging en nakweek van twee Noordamerikaanse moerasschildpadden (Chrysemys picta en Kinosternon subrubrum hippocrepis). Fleminks, F.,1981; Lacerta 39: (12): 190 – 195;
De Missisippi modderschildpad in: Special waterschildpadden, Nederlandse Schildpadden Vereniging 1995;
Schlammschildkröten, Schilde, M., Natur und Tier Verlag, Münster 2001, ISBN 3-937285-34-2;

Kinosternon s. hippocrepis 006

Opmerkingen
De ondersoorten Kinosternon subrubrum zijn geschikt voor de beginnende serieuze houder. Het betreft kleine en doorgaans levendige dieren.

Kinosternon s.hippocrepis

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving

Bron  J. Boonstra NBSV