Testudo kleinmanni / Egyptische Landschildpad

testudo_kleinmanni_female_HZ183

Herkomst
Egypte, Israel en Libië

Biotoop / habitat
Aride tot semi aride

Maximale schildlengte / gewicht
14 cm, 0,45 kg

Levensverwachting
60 jaar

Terrariuminrichting

Type terrarium Droog met vochtige schuilplaatsen
Grootte terrarium 50×75 cm, 50 cm hoog, geschikt voor 1 dier
Voor elk extra dier 50×75 cm
Temperatuur Zomer max. 45 ºC, min 20 ºC.
Winter max. 25 ºC, min 15 ºC
Luchtvochtigheid Zomer max. 50 %, min 30 %
Winter max. 70 %, min 50 %
Waterdeel 10%
Bodembedekking Leem/zand mengsel
Verlichting Normaal met UV

Voedsel
Uitsluitend plantaardig: andijvie, sla, paardenbloem- en blad, klaver, muur, kleinhoefbladbloem, gras, weegbree, koolzaadbloemen, Heucobs. Peen.

Egyptische landschildpad (foto Henk Zwartepoorte)
Egyptische landschildpad uitkomend ei (foto Henk Zwartepoorte)

Aanbevelingen kweek
Aangeraden wordt de geslachten gescheiden te huisvesten en in de paartijd van november tot maart bij elkaar te houden. Wanneer meerdere exemplaren in een collectie aanwezig kan het voor korte tijd bij elkaar huisvesten van mannetjes paring stimulerend werken. De aanbevolen incubatie temperatuur ligt tussen de 29 en 33 °C; het is aan te reden in overleg met de ESF stamboekhouder de incubatietemperatuur vast te stellen om de juiste geslachtsverhoudingen binnen het fokprogramma te garanderen. In de eilegtijd dienen diverse vochtige diepe tot ca. 15 cm zand/leem/turf plekken aanwezig te zijn.

Soorten
Testudo kleinmanni komt voor in een smalle kuststrook van Libie tot in Israel. Door Perälä is de populatie in Israel als Testudo werneri beschreven. De soort status T. werneri is niet algemeen geaccepteerd. In Egypte is T. kleinmanni nagenoeg uitgestorven, er resten slechts zeer kleine restpopulaties in het grensgebied met Israel. In Libie is de situatie iets beter, doch ook hier kan de soort als uiterst bedreigd worden aangemerkt.

Testudo kleinmanni (foto HZ Medium)
Testudo kleinmanni (foto HZ Medium)

Literatuur
Husbandry guidelines for Testudo kleinmanni, H.A. Zwartepoorte, 2006. www.studbooks.eu
The Egyptian tortoise, Testudo kleinmanni, it’s natural history, it’s captive care, it’s beauty, its’s lore…. F. L. Erwin, jr. 2004. (Internet page).
The Egyptian tortoise, Testudo kleinmanni, Chris Tabaka and Darrell Senneke, 2003. (Internet page).

Opmerkingen
De soort is rustig. Kent in de zomer een periode van rust; de actieve periode ligt in herfst, winter en voorjaar, waarin ook de paartijd. Het voedsel dient overeenkomstig te worden aangepast. Mannetjes zijn in de paartijd onrustig en hyper actief. Het toedienen van UV is zeer aan te raden. T. kleinmanni en “T. werneri” zijn zeker niet geschikt voor beginners. Het betreft een in het wild ernstig bedreigde soort en heeft internationaal een beschermde status. Zeer aanbevolen is het deelnemen aan het ESF stamboek/fokprogramma om de toekomst van de soort veilig te stellen.

Wetgeving
CITES I, Europese wetgeving appendix A

Bron Henk Zwartepoorte/ESF

Houderij Richtlijnen