Punten m.b.t. de houdbaarheid van gifslangen

Het houden van gifslangen is niet onmogelijk maar vraagt wel bijzondere voorzorgen. De Doelgroep Gifslangen van Lacerta geeft daarover op haar website uitgebreide informatie, zie

http://www.dgl-gifslangen.nl/online/index.php/gifslangen-houden 

Onder documenten vindt u het Protocol gifslangen voor het geval dat u ondanks voorzorgen toch wordt gebeten door een gifslang.