Red de Jamaica Iguan

Door Evert Henningheim

In het vrijwel ondoordringbare droogbos van Jamaica leeft een bijzondere leguaansoort. Het voortbestaan van deze Jamaicaanse leguaan wordt ernstig bedreigd. Leguaanspecialisten hebben hun krachten gebundeld om het tij te keren. De Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL) doet een beroep op u om het tropisch droogbos en haar unieke herbivore bewoner, de Jamaica leguaan (Cyclura collei), een betere bescherming en mogelijkheid tot voortbestaan te bieden.


Jamaica leguaan – Hellshire hills

Op Jamaica leeft de inheemse Jamaica leguaan (Cyclura collei). Biologen gingen ervan uit dat deze leguaan in het wild uitgestorven was, maar onderzoekers herontdekten de leguaan in 1991 in de Hellshire Hills aan. Er leven nog minder dan vijftig volwassen dieren op deze plek, de kritiek bedreigde leguaansoort komt nergens anders ter wereld voor. Dit inmiddels tot ongeveer 10 bij 13 km gekrompen gebied is een uniek tropisch droogbos, dat helaas behoort tot de meest bedreigde ecosystemen ter wereld.


Bedreigingen

Een aantal deskundigen en biologen richten zich in het bijzonder op de bescherming en het herstel van de Cyclura collei en de biodiversiteit van Hellshire Hills: De Jamaica Iguana Conservation and Research Group van de University of the West Indies en de World Conservation Union (IUCN), Species Survival Commission (SSC), Iguana Specialist Group (ISG). Dit kwetsbare gebied geniet inmiddels via de regering bescherming. Toch zijn er grote problemen deze te vertalen naar een daadwerkelijk effectief handhavingsbeleid.

Bouw en kap ten koste van bos

De Hellshire Hills, de Jamaicaanse leguaan en vele andere alleen in dit gebied voorkomende organismen hebben zwaar te lijden onder bijvoorbeeld commerciële en private onroerendgoed-ontwikkeling. Bouwactiviteiten veroorzaken afkalving van het tropisch droogbos. Twee andere schadelijke factoren zijn illegale houtskoolwinning en houtkap. De veelal arme Jamaicaanse bevolking leeft voor een deel van die houtskoolwinning en brandt daar tropisch droogbos voor plat.
De leguaan heeft naast de mens ook andere ‘natuurlijke’ vijanden. Een ooit op het eiland geïntroduceerde katachtige (Mongoose) vormt een bedreiging voor de Jamaica leguaan. Dit zoogdier bejaagt juveniele leguanen en andere kleine dieren. Wilde zwijnen en honden vormen eveneens een groot probleem. De zwijnen eten hetzelfde voedsel als de leguanen. Zij verstoren tevens de nestplaatsen. De honden van de arme houtskoolwinners krijgen vaak niet te eten, ze moeten dus zelf jagen om aan voedsel te komen. Deze honden keren regelmatig niet meer terug uit het droogbos en vormen er roedels. Volwassen leguanen worden door deze honden zwaar bejaagd.
Criminaliteit is een groot probleem in Jamaica, deels voortvloeiend uit de slechte leefomstandigheden van de bevolking. Hellshire hills ligt op 37 kilometer afstand van Kingston en heeft met regelmaat te lijden onder criminele invloeden, deels voorvloeiende uit de slechte leefomstandigheden van de bevolking. De rangers doen hun best het gebied te beschermen. Het gebrek aan communicatiemiddelen belemmert hun werkzaamheden echter ernstig. De Jamaica Air Force Wing helpt eveneens mee om het gebied te besurveilleren. Een gevaarlijke taak. Enkele maanden geleden is er nog een helikopter van de luchtmacht tijdens haar surveillance beschoten en vervolgens gecrasht


Gevolgen

Wat is nu het effect als de Jamaica leguaan zou uitsterven? Helemaal voorspellen kunnen we dit niet. Zeker is wel dat de gevolgen groot zullen zijn. Onderzoek naar de ecologische rol van deze leguaan heeft daarvoor bewijzen geleverd. Het tropisch droogbosgebied met haar kalksteenplateaus is een kwetsbaar ecosysteem, waarin alle organismen een zeer nauwgezet samenwerkingsverband hebben voor het in stand houden van de biotoop. De belangrijkste functie van de Jamaica leguaan is die van zadenverspreider. Via het voedsel komen er zaden in de mest terecht, die via de mest elders worden gedropt. De mest zorgt voor een voorbereidende voedingsbodem, zodat de zaden een grotere kans op een succesvolle ontkieming en groei hebben. Deze leguanen zijn dus een belangrijke schakel in de diversiteit aan vegetatie die Hellshire hills uniek maakt. Als de leguaan uitsterft, zal dit een grote gevolgen hebben op de biodiversiteit van Hellshire hills en haar unieke bewoners zoals de skink Mabuya mabouya, het knaagdier Geocapromys brownii en vele endemische bosvogels waaronder de inmiddels waarschijnlijk uitgestorven Siphonorhis americanus.


Het communicatie project

De SDGL heeft een actie opgezet om het gebied beter te kunnen beschermen. Door middel van een samenwerkingsverband met het ECWF (Emergency Communications Without Frontiers) hebben we de beschikking gekregen over politionele en militaire communicatiemiddelen zoals portofoons, mobilofoons en signaalversterkers. Met het beschikbare materiaal kunnen we het gehele gebied voorzien van een draadloos volledig dekkend radiocommunicatie netwerk. Biologen, rangers en militairen kunnen hun beschermende werk dan efficiënter en veiliger uitvoeren. Voor het zover is moeten er nog vele hindernissen worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stroomvoorziening, transport, vergunningen e.d. Het zal niet vreemd in de oren klinken dat geld een belangrijk instrument is om een werkend systeem operationeel te kunnen afleveren.


Bijdrage

Populatieherstel van de Jamaica leguaan en haar leefgebied de Hellshire hills is een extreem moeilijk en kostbaar proces. Daarom is uw steun in de vorm van een financiële bijdrage zeer welkom. Uw bijdrage komt ten goede van het communicatiesysteem waarmee de specialisten het gebied en de leguanen kunnen beschermen. U kunt een gift overmaken op gironummer 52874 t.n.v. Stichting Doelgroep Groene Leguanen, onder vermelding van Jamaica leguaan. De stichting garandeert dat elke donatie, hoe klein ook 100% ten goede komt van dit project. Voor nadere informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Evert.Henningheim@sdgl.org