Verzorging

Een terrarium moet regelmatig worden onderhouden. Voor dieren als slangen zal het terrarium eenvoudig zijn ingericht, dus zonder planten of andere zaken. Dit komt voornamelijk door de heersende opvatting, dat hygiëne bij slangen erg belangrijk is en het terrarium dus goed te reinigen moet zijn. Concreet betekent dit dagelijks water verversen, regelmatig sproeien, ontlasting en urine direct verwijderen, één keer per acht weken bodembedekking vervangen en het terrarium goed reinigen (één keer per zes maanden ontsmetten met desinfectans). Eens per veertien dagen voeren van de slangen (natuurlijk afhankelijk van leeftijd en soort slangen).

Heeft men daarnaast een eigen muizen- en/of rattenkweek, dan geldt ook hier, dat goed verzorgde en gevoerde dieren een must zijn. Ook bij deze dieren dagelijks water verversen en minimaal één keer per week schoonmaken en één keer per drie maanden desinfecteren. Per slang worden gemiddeld tien muizen gehouden, dat wil zeggen om te kweken en te voeren. Hoe meer slangen men heeft, hoe lager dit gemiddelde aantal zal worden. Wie geen voedseldieren wil geven, kiest slangen die bijvoorbeeld vis eten.