Organisaties

Archaeopteryx
NBAT
Nishikigoi Vereniging Nederland
Stichting Vissenbescherming

Archaeopteryx

logo_archaeopteryxArchaeopteryx is een veterinaire vereniging voor vogels en bijzondere dieren, die studenten diergeneeskunde en andere geïnteresseerden van informatie te voorzien over deze dieren. Daarnaast blijft de inzet bestaan om het studiemateriaal te verbreden en ook de meer exotische dieren in het studieplan te krijgen, zodat de toekomstige dierenarts deze dieren op een goede manier zal kunnen behandelen.
Om deze doelen te verwezenlijken zorgen wij vijf maal per jaar voor het uitbrengen van een veterinair wetenschappelijk tijdschrift, Archaeopteryx Veterinaris. Hierin worden diverse artikelen gepubliceerd, geschreven door studenten, dierenartsen en andere belangstellenden over opvang, verzorging, huisvesting, ziekteleer en andere onderwerpen op het gebied van vogels en bijzondere dieren.
Archaeopteryx heeft 5 werkgroepen, namelijk wildlife, terrariumdieren, aquafauna, vogels en KKF (konijnen, knaagdieren en fretten). Zij organiseren allerlei activiteiten zoals lezingen en symposia.

NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra)

logo_nbatNBAT staat voor veel meer dan het Tijdschrift Het Aquarium.

Behalve het aquarium geeft de NBAT nog een aantal andere boeken, brochures, videobestanden en dvd’s uit.

 • NBAT staat voor een koepelorganisatie voor ruim 150 aquariumverenigingen. Allemaal zelfstandig met een eigen bestuur, een eigen verantwoording en een eigen beslissingsrecht.
  Het is de kracht van de NBAT enerzijds. Maar ook de zwakte.
 • NBAT staat voor een internationaal georiënteerde landelijke bond met aansluiting aan de EATA de Europese organisatie op aquariumgebied. Deze probeert internationale ontwikkelingen vooral op het gebied van de wetgeving te volgen.
 • NBAT staat voor contacten met het ministerie van LNV om zo op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op gebied van dierenwelzijn.
 • NBAT staat voor contacten met andere organisaties op aquarium-, terrarium- en vijvergebied alsmede andere organisaties die begaan zijn met het welzijn van gezelschapsdieren.
 • NBAT staat voor het inventariseren en doorgeven van alle kennis op aquariumgebied die de laatste 75 jaar onder invloed van en door toedoen van de NBAT binnen Nederland is vergaard aan haar leden binnen die 150 verenigingen.
 • NBAT staat voor het wereldberoemde en bewonderde Nederlands Gezelschapsaquarium dat zich dankzij een traditie van een halve eeuw keuren ontwikkelde.
 • NBAT staat voor een groep van 25 door de NBAT in die keuringstraditie geschoolde keurmeesters die totaal ongeveer 200 keer per jaar bij een vereniging een aquarium- of een vijverkeuring verrichten en aanwijzingen geven ter verbetering van het aquariummilieu of de verfraaiing van het aquarium.
 • NBAT staat voor certificaten als blijk van bekwaamheid uitgereikt bij succesvolle deelname aan een keuring. De certificaten geven aan dat de betrokken aquaria de toets der kritiek op het gebied van dierenwelzijn, esthetisch vormgeving en technische veiligheid kunnen doorstaan.
 • De NBAT staat voor een opleidingssysteem waarmee naar behoeven nieuwe keurmeesters binnen die traditie opgeleid (kunnen) worden.
 • NBAT staat voor een sprekerslijst. Een lijst met daarop enige tientallen deskundige mensen, vaak door de NBAT opgeleid of die hun kennis dankzij de NBAT vergaarden die in staat zijn een verenigingsavond te verzorgen.
 • NBAT staat voor een geweldige website, enig in zijn soort. Boordevol informatie op allerlei gebied. Geen enkele organisatie op aqua Terra-gebied heeft een website die door zoveel bezoekers wordt aangedaan. Boordevol informatie voor en door NBAT-leden.
 • NBAT staat voor een intranet. Dat is een interactieve database op internet. Hier kunnen functionarissen en bestuurders van aangesloten organisaties data (verenigingsgegevens over bestuur en bijeenkomstdata, sprekers, service, enz., enz. plaatsen en uitwisselen. Daardoor kan men blijvend beschikken over de data die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens tussen voornoemde functionarissen en organisaties.
 • NBAT staat voor een hulpdesk waar problemen aan deskundigen voorgelegd kunnen. Het streven is om binnen een etmaal antwoord te geven op de gestelde vraag: In verreweg de meeste gevallen lukt dit ook. Jaarlijks worden er enige duizenden vragen gesteld en beantwoord. De NBAT garandeert dat er betrouwbare informatie en hulp geboden wordt. In gevallen waar dit niet mogelijk is wordt dat open meegedeeld.
 • NBAT staat voor een eens per jaar te houden landelijke keuring voor gezelschapsaquaria, specialaquaria, zeewateraquaria, terraria en vijvers.
 • NBAT staat voor Nationale Aqua Terra dag met de uitslag van de landelijke huiskeuring een beurs en een aqua-internetcafee.
 • NBAT staat voor een jaarlijks Aqua-Terra-beurs in Veenendaal waar de leden hun gekweekte dieren kunnen verkopen en overtollige aquariumbenodigdheden kunnen verkopen. Uiteraard kunnen zij er ook spullen kopen.
 • NBAT staat voor een ledenkaart die in ieder geval gratis toegang garandeert op alle NBAT- evenementen. Daarnaast geeft vertoon van de ledenkaart belangrijke korting bij een aantal aquariumspeciaalzaken. (Niet genoeg? Hebt u bij uw eigen aquariumzaak al wel eens gevraagd of ze ook NBAT-leden die korting wil verlenen?. Er zouden een paar honderd van deze zaken moeten zijn. Ze staan immers minstens 3 x in Het aquarium Gratis reclame).
 • NBAT staat voor jaarlijkse Natuurstudie weken. Een mogelijkheid om samen met enthousiaste natuurliefhebbers te genieten van de mooiste plekjes in Nederlandse natuur.
 • NBAT staat voor een uitgebreid decoratiesysteem voor mensen die zich in en voor de hobby verdienstelijk maakten.
 • NBAT staat voor de publicatie van een landelijke lezingenlijst in Het aquarium.
 • NBAT staat voor een uitgebreid decoratiesysteem voor mensen die zich in en voor de hobby verdienstelijk maakten.

De NBAT is een organisatie waar iedere aquarium en terrarium liefhebber zich thuis kan voelen en alle informatie kan krijgen die hij nodig heeft om op een juiste manier voor de dieren die hij aanschaft te kunnen en moeten verzorgen.

Theo Verheij
Voorzitter NBAT
http://www.nbat.nl/

but_hd01_09De Nishikigoi Vereniging Nederland (NVN) werd in 1992 opgericht. Sinds dit prille begin, toen alle Koihouders van Nederland elkaar gewoon leken te kennen, heeft de hobby een enorme vlucht gemaakt. Er werden nieuwe materialen ontwikkeld en steeds geavanceerdere technieken. Naarmate er meer hobbyisten zijn, wordt de commerciële ontwikkeling van dit soort producten lucratiever. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, gaat in de Koiwereld dan ook letterlijk op.

Al snel begreep de NVN dat een communicatiemiddel in de vorm van een clubblad noodzakelijk was om het evangelie van de Japanse Keizer van de vijver te kunnen uitdragen. Er werden op dit vlak risico’s genomen. Het produceren van een kwaliteitsblad is financieel geen sinecure, maar de inspanningen werden beloond met een verrassend grote aanwas van leden. Het aantal mensen in Nederland, die hun hart hebben verpand aan de Koi, zal in de tienduizenden lopen. België en Duitsland doen hier niet veel voor onder. De NVN kent momenteel zo’n 4500 leden. Het blad KOI is onmisbaar voor de serieuze Koihobbyist. Hier leest hij over de ervaringen van medehobbyisten, neemt hij kennis van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van filtertechnieken, waterbehandeling en vijverbouw. Uiteraard krijgt de Koi zelf uitgebreide aandacht. Nieuws over nieuwe variëteiten en het uitdiepen van de kennis over de gevestigde variëteiten kan de hobbyist in ieder blad weer uitgebreid vinden. Het spreekt vanzelf dat deze interessante artikelen worden vergezeld door de mooiste foto’s die in de Koiwereld beschikbaar zijn. Het blad is toonaangevend met betrekking tot de voorlichting over visziektes waardoor Koi kunnen worden getroffen. Naast artikelen op academisch niveau zijn er zeer leesbare verhalen uit de praktijk van alle dag die een feest van herkenning opleveren.
Naast het magazine Koi organiseert de NVN nog vele andere activiteiten met betrekking tot Koi zoals lezingen, speciale Koigerelateerde cursussen, Koi veilingen, excursies en last but not least de Nederlandse Koi Dagen met als voornaamste onderdeel de Holland Koi Show. Een waar Koifeest dat elk jaar in het derde weekend van augustus wordt gevierd in de Kasteeltuinen van het Limburgse Arcen.

Voor meer informatie omtrent Koi en over de NVN kunt u ten alle tijden terecht op de websites www.nvn-koi.nl en www.hollandkoishow.nl of via het algemeen infonummer 0412-646044.

Stichting Vissenbescherming

De Stichting Vissenbescherming is opgericht in 2000 om mensen diervriendelijker en respectvoller met vissen en andere permanent in het water levende dieren te laten omgaan. De Stichting verstrekt hiertoe wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen en tracht door betere regelgeving de mishandeling van vissen en andere in het water levende dieren tegen te gaan.
www.vissenbescherming.nl