Buitenbeentjes

Op deze pagina’s vindt u vissen die niet geplaatst kunnen worden in de meer traditionele visgroepen zoals karperzalmen of barbelen. Het betreft vaak vissen die er niet uitzien als een standaard aquariumvis en zich er vaak ook niet naar gedragen, maar juist daarom worden ze vaak gehouden. Het zijn ook vaak dieren die in een speciaal voor ze ingericht aquarium thuis horen. Hoe dat moet vindt u in de individuele soortbeschrijvingen.

Soorten

  1. Afrikaanse Vlindervis / Pantodon buchholzi
  2. Arowanas
  3. Olifantvis / Gnathonemus petersii

2022-07-10 web Reactie PVH op positieflijst Wilt u de linken volgen: Downloaden