Buitenbeentjes

Op deze pagina’s vindt u vissen die niet geplaatst kunnen worden in de meer traditionele visgroepen zoals karperzalmen of barbelen. Het betreft vaak vissen die er niet uitzien als een standaard aquariumvis en zich er vaak ook niet naar gedragen, maar juist daarom worden ze vaak gehouden. Het zijn ook vaak dieren die in een speciaal voor ze ingericht aquarium thuis horen. Hoe dat moet vindt u in de individuele soortbeschrijvingen.

Soorten

  1. Afrikaanse Vlindervis / Pantodon buchholzi
  2. Arowanas
  3. Olifantvis / Gnathonemus petersii

Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)

Dieren bieden ons gezelschap en plezier. Huisdieren, zoals honden en katten, kunnen een belangrijk deel van ons dagelijks leven worden en ons veel vreugde en comfort bieden.

Ook bijzondere, niet-gedomesticeerde diersoorten zijn leuk om te houden, vanwege hun unieke uiterlijk, gedrag of vaardigheden. Het houden van deze soorten is ook educatief: we leren over het natuurlijke leefgebied van het dier, hoe het zich gedraagt en wat het nodig heeft om te overleven. Dit kan ons begrip van de natuur en biodiversiteit vergroten.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het houden van bijzondere diersoorten ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving geschikt is voor het dier, dat het goed wordt verzorgd en dat het dier legaal verkregen is.

Het PVH steunt dierhouders bij het op verantwoorde wijze houden van gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde diersoorten. Daarvoor heeft voor veel soorten een Gids voor Goede Praktijken opgesteld. Hierin wordt exact uitgelegd hoe je gedomesticeerde en bijzondere diersoorten maar ook de veel gehouden soorten, zoals konijnen, op een hoog welzijnsniveau kunt houden.

Diercategorieën 

Nieuws

00-00-0000

Het beroep in zake Huis- en hobbydierenlijst

00-00-0000

Gids Goede Praktijken Savannah gereed