Levendbarenden

Gedrag
Aquariumeisen
Voedsel
Voortplanting
Waterkwaliteit
Soorten

Gedrag

Onder levendbarenden vallen een behoorlijk aantal soorten, in de aquariumhobby gaat het bij deze groepsnaam echter vooral om guppen, plaatjes, zwaarddragers en mollies. Deze soorten zijn drukke gasten in het aquarium. Hoewel ze redelijk verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar en andere vissen, bemoeien ze zich continu met elkaar. Veel tijd wordt besteed aan baltsen en paren. Bij het voeren zijn ze er snel bij en komen voor zichzelf op.

Aquariumeisen

In het verleden werden guppen nogal eens gehouden in goudviskommen. Echter, ook voor guppen is dit geen juiste huisvesting. Een aquarium van zo’n 60 liter is daarvoor meer geschikt en groter is altijd beter. Deze aquaria kunnen mooi beplant zijn. Er wordt maar af en toe aan planten geknabbeld en bij een voer met plantaardige bestanddelen komt dit nog minder voor.

Voedsel
Levendbarenden zwemmen veel en eten dus ook veel. Uiteraard wordt levend voer zeer gewaardeerd (guppen worden in veel landen uitgezet in het kader van muggenbestrijding), maar ook met diepvries- en droogvoer treden er weinig problemen op. Vlokkenvoer met een plantaardige component voldoet doorgaans uitstekend.

Voortplanting

Bij sommige soorten treedt een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen op. Bij guppen zijn de mannen in de meest fantasievolle kleuren en vaak met een sluierstaart getooid, bij zwaarddragers hebben mannen een zwaard in de staartvin, bij mollies hebben de mannen vaak een veel grotere rugvin. Bij alle mannelijke levendbarenden is de anaalvin omgevormd tot een zogeheten gonopodium, een soort penis, waarmee ze de vrouwtjes inwendig bevruchten. Na een uitgebreide balts, iets waar menig beginnend aquariumhouder uren naar heeft zitten kijken, wordt ten slotte met naar voren gericht gonopodium de paring ingezet. Na enkele weken komen vervolgens enkele tientallen, volledig ontwikkelde jongen ter wereld. Deze jongen groeien doorgaans prima op goede kwaliteit droogvoer en zijn na een half jaar doorgaans zelf ook weer in staat om aan de voortplantingscyclus deel te nemen.
Guppen, plaatjes, zwaarddragers en mollies behoren al sinds het begin van de vorige eeuw tot de meest gehouden siervissen. Binnen deze groep zijn veelkleurige variaties gekweekt. Op dit moment worden nauwelijks nog de originele soorten gehouden, maar vrijwel uitsluitend de uit het Verre Oosten afkomstige kweekproducten.

Waterkwaliteit

Veel levendbarenden komen in kuststreken en riviermondingen voor en worden soms ook ver in zee nog aangetroffen. Vandaar dat toevoeging van een paar gram per liter zout aan het aquariumwater de vissen vaak ook goed doet. Soms komt dezelfde soort echter ook in volledig zoet water voor. Het zijn dus flexibele vissen. Ook wat pH, hardheid en temperatuur betreft, zijn ze flexibel. Bij een pH van 5,5 tot 9, bij een GH van 5-20 en een temperatuur van 19 tot 30° C doen ze het goed. Ook zijn ze niet al te gevoelig voor nitraat en ammoniak. Kortom, het zijn de ideale vissen voor beginners. Overigens geldt dit zeker niet voor de importeurs, die vaak een hele klus hebben om deze meest gevraagde vissen gezond uit te leveren aan de winkelier.

Soorten

  1. Guppy / Poecilia reticulata
  2. Papegaaiplaty, Plaatje Variatus / Xiphophorus variatus
  3. Platy / Xiphophorus maculatus
  4. Zwaarddrager / Xiphophorus helleri