Vakantie

Als U uw vissen tijdelijk door iemand anders laat verzorgen laat dan altijd uw naam, adres, telefoonnummer achter. Vergeet ook uw mobiele nummer niet achter te laten (is uw mobiel in het buitenland bereikbaar?).

Wat moet u doen met uw aquarium als u langere tijd op vakantie wilt gaan?
– Zoek iemand die tijdens uw vakantie het aquarium kan verzorgen. Doe dit ver voor de vakantie. Belangrijk is dat hij of zij verstand van zaken heeft. Liever een liefhebber die dezelfde hobby (en kennis heeft) dan een familielid die niet begrijpt hoe een aquarium werkt.
– Bedenk dat hoe kwetsbaarder het biotoop in het aquarium is, des hoger de eisen zijn die u moet stellen aan de vakantieverzorger. Voorbeeld: zeeaquaria!
– Regel eventueel met die hobbyvriend(in) dat u ook zijn of haar dieren tijdens de vakantie verzorgt (sommige liefhebbers stemmen onderling hun vakantie met elkaar af).
– Laat de vakantieverzorger in ieder geval één keer meekijken tijdens de verzorging van het aquarium.

Voordat u op vakantie gaat
– Ga niet kort voordat u op vakantie gaat het aquarium schoonmaken, de filters reinigen of de planten eens inkorten. Doe dat minimaal een maand tevoren.
– Voer ruim van tevoren een controle uit. Herstel zo nodig technische apparatuur.
– Zorg voor een uitgebreide handleiding voor de verzorger. Inclusief een voerschema, met diepvriesvoer, droogvoer en levend voer.
– Regel voldoende voorraad. Ga na of de vakantieverzorger dat daadwerkelijk kan voeren en dat de vissen het ook daadwerkelijk eten. Pas in noodgevallen de gewenste hoeveelheid droogvoer per dag of per twee dagen zelf af en maak een voorraad voor de duur van uw vakantie. Er zijn voerautomaten maar verzeker u ruimschoots vooraf of ze goed werken.
– Stel een schematische tekening op van relevante techniek, schakelaars en kranen in het leidingwerk.
– Controleer de voorraad CO2 en eventuele meststoffen in voorraadvaten en noteer ruim van tevoren hoeveel water er per week verdampt. Houdt rekening met extra verdamping in warme perioden!
– Zorg voor een gepaste hoeveelheid water van goede kwaliteit om bij te vullen. Instrueer de vakantieverzorger hoe eventueel leidingwater op de goede temperatuur is te brengen.
– Als u water ververst probeer het schema dan in te passen met uw vakantie. Instrueer anders de vakantieverzorger over uw methode.
– Zet een van ziekte verdachte vis apart. Eventuele dode vissen en andere dieren en planten dienen zo snel mogelijk uit het aquarium verwijderd te worden. Dat kan een dagelijkse controle noodzakelijk maken. Maak een afspraak met de vakantieverzorger wat te doen met de kadavers (diepvries//GFT-bak/begraven).
– Zorg dat de daarvoor benodigde spullen aanwezig zijn.
– Stel een lijst op van personen die bij problemen zonodig advies kunnen geven: verenigingsexpert (als die niet op vakantie is), collega-aquariaan, leverancier van aquariumbenodigdheden, dierenarts.