Organisaties

AVIORNIS
Bond Pakara
PTC+_en_haar_vogelcollectie_

AVIORNIS

Aviornis International is opgericht in 1973 als een initiatief van Belgische en Nederlandse vogelfokkers. Ofschoon in 1979 Aviornis International Nederland als aparte Nederlandse afdeling werd opgericht, is de samenwerking met de Vlaamse afdeling nog altijd erg groot. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de publicatie van het tweemaandelijkse tijdschrift in het Nederlands en dikwijls worden er gezamenlijke bijeenkomsten en symposia gehouden met internationale gastsprekers. In verscheidende andere landen, zoals Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland en Duitsland, zijn ondertussen eigen divisies van Aviornis opgericht. Het totale aantal leden is meer dan 8.000 en groeit nog steeds.
Het doel van Aviornis International is om ondersteuning en hulp te bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoek ter instandhouding van alle niet-gedomesticeerde vogels en in het bijzonder van hoendervogels, watervogels en duiven.

Aviornis streeft haar doelen na op de volgende manieren:
—–Door de leden te voorzien van specifieke kennis, materialen en diensten die bijdragen aan een succesvolle uitoefening van hun natuurbehoudtaak, namelijk het in gevangenschap houden van een voldoende hoeveelheid vogels die in de vrije natuur bedreigd worden.
—–Door het onderling uitwisselen van vogels tussen de leden van Aviornis International Nederland, leden van andere verenigingen en wetenschappelijke instituten die – binnen de kaders van nationale en internationale wetgeving – dezelfde doelen nastreven.
—-Door het organiseren en/of ondersteunen van her-introductie programma’s in samenwerking met nationale en internationale organisaties die natuurbehoud en educatie promoten.
—-Door het waarborgen van de verspreiding van informatie onder haar leden door middel van publicatie van het tweemaandelijkse tijdschrift.
— Door het verwerven van of vestigen van gebruiksrechten op onroerende zaken als parken, vijvers, etc. en het beheren daarvan.
— Door het verschaffen van openbare informatie over de doelstellingen en activiteiten van de instandhoudingsprogramma’s van Aviornis.
— Algemene en specifieke informatie is beschikbaar op de website: (www.aviornis.nl ).
— Door op grotere schaal promoten van het houden en kweken van vogels, teneinde de voorraad van in gevangenschap gehouden vogels te vergroten.

Binnen Aviornis zijn verschillende specialisatie groepen gevormd die specifieke ondersteuning kunnen geven aan instandhoudingsprogramma’s. Zij streven onder andere naar het opzetten van stamboeken voor genetisch zuivere vogels, en doen aanbevelingen voor het houden en kweken van vogels. Tevens zijn deze werkgroepen momenteel zeer druk bezig met het opstellen van de minimale huisvestingseisen voor al deze vogels. Tot nu toe zijn er negen groepen gevormd:

— Ibissen en lepelaars
— Kraagfazanten
— Pauwfazanten
— Wilde duiven en kleine hoenderachtigen
— Toerako’s
— Neushoornvogels
— Kwetsbare vogelsoorten
— Jong Aviornis
— Kamhoenders (in samenwerking met WPA)

Ringendienst
Aviornis is één van de 5 organisaties in Nederland die een Ministeriële goedkeuring hebben om ringen uit te geven. Deze gesloten voetringen zijn bij Aviornis uniek genummerd en via een codering is de kweker altijd te herleiden. Aviornis streeft ernaar om alle vogels die door haar leden worden gekweekt van zo’n ring te voorzien. Dit houdt een unieke identificatie in die in de toekomst ook zeer nuttig zal blijken bij nog nader te vormen beleidsregels inzake vogels en de omgang hiermee tijdens eventuele nieuwe aanvallen van ziekten zoals Aviaire Influenza of Newcastle Disease.

Eens in de paar jaar worden tellingen gehouden onder de leden om goed inzicht te krijgen in de soorten en de aantallen vogels die worden gehouden. De meest recente telling dateert van 2003 en toonde aan dat er binnen de organisatie meer dan 625 verschillende vogelsoorten worden gehouden. Het totale aantal in de Benelux overschrijdt de 200.000 vogels in ruime mate.
Aviornis International Nederland is onderverdeeld in 11 Regio’s met Regiobesturen.
Elke Regio houdt regelmatig bijeenkomsten waar u als lid gratis naar toe kunt om lezingen bij te wonen en informatie te verkrijgen.
Ook worden er excursies georganiseerd.
Het lidmaatschap van Aviornis International Nederland bedraagt € 27,50 per jaar. Bij automatische incasso slechts € 25,00 per jaar.
U ontvangt hiervoor 6x per jaar het tweemaandelijkse fraaie Aviornis Tijdschrift en u kunt tegen gereduceerde kosten pootringen met uw eigen stamnummer bestellen.

Meer weten? Bezoek dan onze website www.aviornis.nl

Bond PAKARA

Pakara is een bond voor liefhebbers, houders en kwekers van papegaaien.
De centrale doelstelling is het bevorderen van het welzijn van kromsnavels, zowel in de vrije natuur als in gevangenschap.
Pakara richt zich vooral op het geven van voorlichting op het gebied van de aanschaf, het houden en kweken van kromsnavels in de ruimste zin van het woord.
Voorop staat het belang van de vogels zelf en de eigen verantwoordelijkheid van de houders.
Daarnaast maakt Pakara zich sterk om de belangen van de liefhebbers en kwekers te behartigen.

Pakara is onder meer voor:
• Verantwoord houden en kweken van papegaaien
• Geringde nakweek
• Goede voorlichting aan leden en niet-leden
• Samenbrengen van liefhebbers met dezelfde ideeen
• Een aankoopcontract (zie site: www.pakara.nl ) inclusief ‘aankooponderzoek’ door een vogeldierenarts en een Vogelpaspoort
• Studie naar oorzaken van en vaccins tegen papegaaienziekten

Pakara is onder meer tegen:
• Ongeringde nakweekvogels
• Import met wildvangvogels van soorten die in voldoende mate in Nederland / Europa worden gekweekt
• Verkoop van onvolwassen, niet zelfstandig etende papegaaien
• Mutaties
• Bewuste verkoop van zieke vogels

Het woord Pakara is een samenstelling van Papegaaien, Kaketoes en Ara’s en dat geeft het aandachtsgebied van onze bond weer.
Pakara richt zich dus op de grotere papegaaiensoorten zoals amazone’s, kaketoes, ara’s, pionussen, poicephalussen, afrikaanse papegaaien etc.
Parkieten, lori’s, agaporniden en andere tropische vogels vallen in principe buiten onze doelstelling.

Pakara in Nederland is een zelfstandige bond. Er wordt wel samengewerkt met binnen- en buitenlandse organisaties met overeenkomstige doelstellingen.
Als u bijvoorbeeld een kweeknummer wilt van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), ringen wilt bestellen en het blad “Onze Vogels” wilt ontvangen, kunt u lid worden van de door Pakara opgerichte afdeling Maarn van de NBvV.
Ook voor het magazine en bijvoorbeeld de workshops wordt samenwerking gezocht met nationale en internationale organisaties op het gebied van soortbehoud, studie en voorlichting, kweek etc.
Deze samenwerkingsverbanden worden in de toekomst steeds belangrijker voor het verantwoord voortbestaan van de liefhebberij.

Het Pakara magazine verschijnt 6x per jaar. Daarnaast heeft u als lid vrij toegang tot de algemene ledenvergadering en korting op diverse evenementen en workshops georganiseerd door Pakara. Op de Pakara website www.pakara.nl kunt u veel informatie vinden over de aanschaf, het houden en kweken van papegaaien. Ook bestaat de mogelijkheid om regelmatig gratis de digitale nieuwsbrief te ontvangen.

Het lidmaatschap van Pakara in 2013 bedraagt:
• EUR 32,50 voor inwoners van Nederland
• EUR 42,50 voor inwoners buiten Nederland
• EUR 18,00 voor het lidmaatschap van de afdeling Maarn van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV)
• EUR 4,00 eenmalige inschrijfkosten

Uiteraard hopen wij dit niet, maar mocht u onverhoopt willen opzeggen dan kan dit 1 keer per jaar en wel voor 1 november.
Jaarlijks wordt er in september of oktober een betalingsverzoek voor het nieuwe jaar verzonden. Wij gaan er dan vanuit dat iedereen die niet voor 1 november heeft opgezegd, weer voor een jaar lid is en de contributie betaalt.

Voor het aanvragen van een proefnummer kunt u contact opnemen met:
Winny Weinbeck
Nijenheim 32-39
3704 AV Zeist
Tel.:030-6961559
Voorzitter@pakara.nl

 

PTC+ en haar vogelcollectie

PTC+ (Praktijk Trainings-Centrum/ Practical Training Centre) is een toonaangevend praktijktrainingscentrum voor de groene sectoren. Een onderdeel daarvan is de sector dierverzorging en veterinaire ondersteuning. Hier volgen jaarlijks duizenden cursisten het praktische deel van hun opleiding tot dierverzorger, medewerker dierenspeciaalzaak of dierenartsassistent. Om dit te kunnen realiseren beschikt PTC+ over een rijke leeromgeving met voorbeelden van alle gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren.

Op de afdeling volièrevogels zijn meer dan 65 vogelsoorten aanwezig in twee ruime vogellokalen. In broedkooien, ruime binnenvolières en beplante buitenvolières zijn er soorten van goudbuikje tot blauwgele ara gehuisvest. Naast de afdeling volièrevogels beschikken we ook over een mooi ingerichte fazanterie, een vogelweide en een ruime vijverpartij. In totaal worden er 12 wilde duivensoorten gehouden, ruim 20 soorten wilde hoenderachtigen, 20 soorten sierwatervogels, ooievaars en vele gedomesticeerde hoenders, watervogels en duiven.

Jan Harteman trainer bij PTC+ Barneveld