Biologie

De klasse vogels is een van de omvangrijkere klassen van het dierenrijk. Er zijn ongeveer 30 ordes, 180 families en ongeveer 10.000 soorten vogels. Het dierenrijk is ingedeeld in verschillende hoofdgroepen. Een van die hoofdgroepen is die van de vogels (Aves). Net als bij de andere hoofdgroepen is de Aves-groep weer onderverdeeld in ordes. Elke orde bestaat vervolgens weer uit families en die worden weer onderverdeeld in geslachten. De laatste stap in deze verfijning is de uitsplitsing naar soort en zelfs naar ondersoort.

De officiële naamgeving van een diersoort bestaat uit de naam van het geslacht met daarbij de naam van de soort. Dat is misschien wel het beste te vergelijken met de mens: waarbij eerste de achternaam wordt genoemd en daarna de voornaam. Omdat de wetenschap zich het liefst van klassieke benamingen bedient, zijn de wetenschappelijke aanduidingen vaak in het Latijn of Grieks. Voor de duidelijkheid hanteren we op deze website in de meeste gevallen zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse benaming.