Blauwbaard amazone

Amazona festiva

Herkomst
Brazilie, Colombia, Peru en het Amazone-rivierbekken.

Biotoop / habitat
Komen vooral in moerasachtige gebieden voor.

Maximale lengte
34 cm.

Levensverwachting
50 jaar.

Opmerkingen / Gedrag
Ze opereren in paren of kleine groepjes en houden zich hoog in de boomgroepen op. Hun nasale roep klinkt ruw en luid. Er zijn groepen van ongeveer vijftig vogels op diverse plaatsen waargenomen. Kleine groepen kunnen soms tijdelijk bij elkaar komen, waardoor soms werkelijk grote vluchten ontstaan.
Deze vogelsoort is duidelijk groengeel aan de onderzijde en het voorhoofd heeft aanzienlijk meer rood; de wangen hebben paarse weerschijn. De snavel is zwart, de teugel donker en de vleugelboog is geel in plaats van blauw.

Type huisvesting
Een Buitenvoliere voor geacclimatiseerde vogels of kooi voor solitaire dieren.

Grootte huisvesting
Kooi: 100 x 100 x 85
Voliere: 3 x 2,5 x 3 meter
Broedblok: 30 x 30 x 65 cm; invlieggat 15 cm doorsnede.

Inrichting
Natuurlijke, schone, niet giftige takken en speeltjes.
Buitenvolière met schuilgelegenheid tegen regen en vorst en nestblok/kast. Voldoende zit takken en vlieggelegenheid.

Voedsel
Pellets, groente, fruit, noten, zaden. Bedenk dat vers fruit en verse groenten ongeveer dertig procent van het totale dagelijkse menu moeten uitmaken. Ook dient de vogel te kunnen beschikken over verse wilgentakjes. Af en toe een gekookt kippenbeentje met wat vlees eraan.

Aanbevelingen kweek
De vogel is erg aanhankelijk en bereid tot broeden, mits gehouden in een aparte, niet te kleine voliere. De pop legt drie eieren die in ca. 27 tot 28 dagen worden uitgebroed. De jongen verlaten na ongeveer twee maanden het nest. Voor de opening van het invlieggat mogen enkele takken met blad als bescherming worden bevestigd. Nestcontrole moet uiterst voorzichtig worden gerealiseerd en allen dan als de broedende vogel van het nest is. Veel kwekers hebben broedkasten met aan de zijkant een klein deurtje, waardoor inkijk in het directe nest mogelijk wordt (met gebruik van een zaklantaarn).

Ondersoorten
A.f. festiva, A.f. bodini

Wetgeving
CITES II

Literatuur / websites
Parrots, Juniper & Parr, 1998, Pica Press
Parrots of the World, Forshaw 1977, T.F.H. Publications
Papegaaien. Een complete gids over alle papegaaiachtigen, Rosemary Low, 1989 Uitgeverij: Helmond
Amazon Parrots, Rosemary Low 2005, Insignis Publications
http://www.pakara.nl