Pakara nieuws oktober 2012

‘Vitamine D onmisbaar’

Vitamine D is onmisbaar voor een juiste en vlotte opname van calcium en fosfor en degoede werking van het immuunsysteem. Dat is vooral belangrijk voor kweekvogels.Het is nodig voor de evenwichtige opbouw van een skelet, maar ook voor de vorming van eischalen. Bij gebrek aan vitamine D worden calcium en fosfor niet goed opgenomen enkan onder andere rachitis (Engelse ziekte) optreden en windeieren.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Mysterieuze ziekte rosékaketoes’ 

Vorige winter werden een groot aantal dode wilde rosékaketoes gevonden in Australië en een soortgelijke onbekende aandoening wordt dit jaar aangetroffen bij rosékaketoes in Sydney en omgeving. De volwassen vogels die worden gevonden, zijn niet in staat om te vliegen, vallen om en missen coördinatie. Deze symptomen komen niet overeen met een aantal bekende ziektes die bij rosékaketoes voorkomen. Eén van de vogels is onderzocht door een vogeldierenarts die geen lichamelijke oorzaak hiervoor kon vinden. Een aantal andere vogels die in soortgelijke staat verkeerden zijn s’ nachts in een verwarmde omgeving binnengehouden en overdag’ s in een grote vlucht vrijgelaten. Na ongeveer een week waren de vogels voldoende hersteld om weer te kunnen vliegen, maar nog niet sterk genoeg om weer vrij gelaten te worden.

Er zijn ook een aantal dode vogels in parken in de stad gevonden en aangetaste vogels die niet direct worden opgepakt worden slachtoffer van de kou en roofdieren, waaronder ook onvriendelijke mensen.

Vorig jaar bleef het grote aantal dode rosékaketoes een mysterie ondanks de sectie die op de vogels werd verricht en testen door het Macarthur Institute in Sydney. De vogels werden dood aangetroffen met de vleugels wijd gespreid onder bomen in parken, langs rivieroevers en op het terrein van TAFE campus.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Net als tandenpoetsen’

De snavel is voor onze vogels een heel belangrijk werktuig en moet dus zorgvuldigverzorgd worden. Na een heerlijke fruitmaaltijd is de snavel meestal vies en plakkerig en vlekjes op het verenkleed getuigen van het sappige voedsel. De vogels duiken dan met de kop in drinkbak en wrijven de natte snavel zorgvuldig aan een zitstok of een steen. Dit doen ze net zo lang totdat het hoorn van de snavel weer glimt.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

 ‘Vliegbewegingen’ 

Een vogel vliegt eigenlijk met zijn borstspieren. De grote borstspier zorgt voor de neerwaartse vleugelslag. Omdat een vogel zich hiermee als het ware tegen de lucht afzet, moet de slag en daarmee de spier heel krachtig zijn. De kleine borstspier trekt de vleugel weer omhoog. De staart is onmisbaar bij de landing. Door deze te spreiden en naar beneden te klappen kan de vogel afremmen. De vleugels worden bol getrokken als extra parachute. Vliegen is spelen met de luchtdruk. De bovenkant van de vogelvleugel is boller dan de onderzijde, waardoor de lucht boven sneller stroomt dan onder. Dat geeft een opwaartse kracht. Vogels hebben vier soorten veren, elk met een eigen functie. Donsveren zorgen voor de isolatie en hebben een veel lossere structuur dan de andere veren. De dekveren geven warmte en stroomlijning. Voor het vliegen zijn de grote slagpennen en de straatpennen onmisbaar. De slagpennen zorgen voor de opwaartse beweging en stabiliteit, met de staartpennen stuurt en remt de vogel.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Kea gebruikt stokjes als gereedschap’

Vorig jaar werd gemeld dat er Kea’ s in Fiordland waren gezien die met hun snavel stokjes gebruikten om vallen voor hermelijnen/wezels te activeren om op deze manier hetei wat als lokaas in deze vallen wordt gebruikt te bemachtigen. Recent zijn dezelfdeobservaties gemaakt in West Matukituki Valley, wat aan de andere kant van de Bergenvan Fiordland ligt, in de buurt van Wanaka, waarbij de kea’s in Matukituki ook de vallen door gebruik van een stokje activeren. Flo Gaud, Wanaka ranger van het Department of Conservation, vertelt dat de Kea met het stokje door het gaas het mechanisme van de val activeert.

Aangezien er een grote afstand is tussen Matukituki en Fiordland, is Flo Gaud er vanovertuigd dat het hier niet om dezelfde vogels gaat. Dus op één of andere manier hebbende Kea’s in Matukituki ook geleerd om de val te activeren om zo het ei te kunnen bemachtigen.

Kea’ s staan er om bekend dat zij elkaar nadoen en van elkaar leren. Het Department ofConservation was al gedwongen om de vallen voor de roofdieren aan bomen vastte maken, om te voorkomen dat de Kea’ s de vallen omgooien en hadden gehoopt dat hetonklaar maken van de vallen met stokjes door de Kea’ s maar incidenteel zou voorkomenen zich niet verder zou verspreiden.De ironie van het geheel wil, dat de vallen zijn geplaatst om de Kea’ s tegen dezeroofdieren te beschermen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘DNA-analyse uit cellen van een veer’

Veel papegaaiensoorten vertonen geen uiterlijke geslachtsverschillen. Vroeger was om het geslacht vast te stellen een endoscopie nodig. Tegenwoordig bieden veel instituten een moleculair biologisch geslachtsonderzoek, dat over het algemeen minder stressoplevert voor de vogels. Je hoeft slechts twee veertjes uit te trekken (met uitgevallen veertjes kan het helaas niet) of een bloedmonstertje door een vogeldierenarts af te laten nemen. Deze kunnen naar een laboratorium worden gezonden of door een dierenkliniek met een vogelspecialisme worden nagekeken. Daar wordt dan een DNA analyse gemaakt. De uitslag maakt bekend of de opgestuurde monsters van een mannelijke of een vrouwelijkevogelkomen.

Een vrouwtje/pop (0,1) heeft 1xWchromosoom, 1 x Z-chromosoom

Een mannetjes (1,0) heeft 2 x Zchromosoom

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief

‘De schade van illegale ontbossing’

Tim Boekhout van Solinge is criminoloog bij de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met ecologische criminaliteit. Hij doet onderzoek naar illegale ontbossing en de gevolgen hiervan. Illegale ontbossing vindt op grote schaal plaats en volgens schattingen wordt er jaarlijks 100 miljoen kuub hout illegaal gekapt. Er wordt enorm veel geld verdiend met illegale ontbossing. Illegale houtkap vindt over het algemeen vooral plaats in de tropen, zoals de Amazone. Brazilië bijvoorbeeld is de grootste leverancier van rundvlees en de veeteelt is verantwoordelijk voor 70% van de ontbossing daar. Ook wordt er veel bos gekapt voor de sojateelt. Tim doet momenteel onderzoek in de Amazone naar de

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’