Pakara nieuw mei 2013

‘Opgepast met verborgen gif’

In huis liggen veel onzichtbare gevaren op de loer. Zelfs levensmiddelen zijn nietrisicovrij. Vogels die door mensen zijn grootgebracht, zijn meestal heel nieuwsgierig en zorgeloos. De natuurlijke terughoudendheid van hun wilde soortgenoten hebben ze vaak niet meer en dat kan fatale gevolgen hebben, want het knabbelen aan alledaagse producten kan leiden tot vergiftigingen. Tot de gevaarlijkste giften behoren lood (in gordijnkoorden), batterijen, lak, verf en zink (verzinkte metalen bijvoorbeeld). Al een
kleine hoeveelheid kan dodelijk zijn.
Let bij de aanschaf van een kooi of volière op een zink loze bewerking of kies voor een verblijf van aluminium. De appetijtelijk ogende korrels of de dikke vloeistof van bijvoorbeeld wasmiddelen, desinfecterende middelen of schoonmaakmiddelen maken dat veel vogels ze graag willen uitproberen. Alles wat chemisch vervaardigd is, moet daarom in
een huishouden met vogels afgesloten zijn of buiten de kamer worden gezet wanneer de vogel los rondvliegt. Dat geldt ook voor schoenpoetscrème, vlekkenverwijderaar, meubelwas en oplosmiddelen. Zeer gevaarlijk zijn teflondampen, omdat wij ze niet zien of ruiken en die vaak de reden blijken te zijn voor een onverklaarbare dood. Als pannen,
gourmetstellen en strijkijzers verhit worden, moet de vogel niet toegelaten worden in dieruimte.
Ook elke vorm van chemische plantenverzorging of behandeling is gevaarlijk wanneer de vogels aan de planten knabbelen. Kunstmest, insecticide, pesticiden en dergelijke horen daarom in een vogelhuishouden niet thuis. Acute noodgevallen door giftige planten
komen niet zo vaak voor. Desondanks moet je uit voorzorg giftige kamerplanten buitenhet bereik van de vogels plaatsen.
Zelfs in het vogelvoer ligt het gevaar op de loer. Vochtige of te warm opgeslagen granen zijn een ideale voedingsbodem voor schimmels, die bij vogels kunnen leiden tot aspergillose. Koop dus liever vaker kleinere verpakkingen korrels dan af en toe een grote en gooi voer weg dat onaangenaam ruikt.Dit is giftig voor kooi- en volièrevogels: -knoflook bevat toxine wat totbloedarmoede leidt. Het bolgewas verandert de rode bloedlichaampjes. -chocolade bevat theobromine en kan bloedingen in de luchtwegen veroorzaken. -avocado (zie foto), het eten van de
vrucht en/of de pit kan tot de dood leiden -pitvruchten, het blauwzuur in depitten is giftig. Ontpitte vruchten zijn lekker en ongevaarlijk.
– sigaretten en lucifers, kleine hoeveelheden nicotine en zwavelgif
leiden al tot zeer zware krampen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Dode huisdieren redden dierenlevens’

De door stichting Proefdiervrij geïntroduceerde dierdonorcodicil zorgt voor een afname van het aantal proefdieren. Eigenaren van gestorven huisdieren kunnen deze dieren afstaan ten behoeve van het veterinaire onderwijs. Alle huisdieren die bij de Universiteit Utrecht worden gebruikt voor anatomieonderwijs, jaarlijks bijna 350, zijn tegenwoordig afkomstig van gestorven huisdieren die zijn afgestaan door hun eigenaar. Eigenaren van huisdieren kunnen via een dierdonorcodicil aangeven dat hun huisdier na overlijden beschikbaar is voor de wetenschap. Aan dit project werkt op dit moment een netwerk van bijna 30 dierenartsen mee. Ook de Technische Universiteit Eindhoven, Inholland Delft en de Hogeschool Utrecht maken gebruik van dieren die via de dierdonorcodicil zijn
verkregen. Het gebruik van overleden huisdieren voor anatomiepractica draagt bij aan vermindering van het proefdiergebruik. Dieren hoeven nu niet meer speciaal gefokt te worden voor dit doel. In het buitenland bestaat het verschijnsel huisdierdonatie ook wel, maar daar worden weefsels van dode huisdieren gebruikt voor transplantatiedoeleinden.
Ook het verduurzamen van dieren of onderdelen daarvan door middel van plastineren kan helpen bij het verminderen van het gebruik van dieren voor anatomieonderwijs.
Bron: Stichting Proefdiervrij

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Papaja voor de papegaai’

Papaja is een heerlijke zoete tropische vrucht vol vitamine en erg gezond. Het vruchtvleesvan de papaja is oranje en in de kern zitten ronde zwarte zaden die lijken op zwartepeperkorrels. De vrucht bevat papaïne, een enzym (eiwit) dat de spijsvertering bevordert.
Dit enzym, wat vooral in onrijpe vruchten voorkomt, is erg goed voor jonge kuikens diemet de hand worden grootgebracht. Als het vruchtvlees van de papaja wat vloeibaarwordt gemaakt door de toevoeging van voorgekookt water en regelmatig in kleine hoeveelheden wordt gegeven kan het helpen bij de vertering van voedsel in een volle krop. Veel kuikens zijn gered door het voeren van papaja en bij het handmatig grootbrengen van kuikens kan het toevoegen van een klein beetje gepureerde papaja in de pap verteringsproblemen in de krop helpen voorkomen.
De vrucht is rijk aan vitaminen C, A, E en K, foliumzuur, potassium, calcium (kalk), magnesium (mineraal nodig voor de botopbouw), vezels en bevat weinig calorieën.
Daarnaast bevat papaja ook Omega-3 en Omega-6 vetzuren en is het enorm gezond. Papaja bevat ook veel krachtige antioxidanten, en hoe rijper de vrucht, hoe meer antioxidanten het bevat, wat de opbouw van cholesterol in de bloedvaten voorkomt. Het hoge gehalte aan vezels helpt ook het cholesterol laag te houden. De voedingstoffen in papaja zouden ontstekingsremmend werken en het immuunsysteem ondersteunen en
verlichting geven bij artritis.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Geelkopamazones in Stuttgart’
Al sinds vele jaren vliegen geelkopamazones door de straten van Stuttgart (Duitsland). De vogel komt uit Zuid en Midden Amerika, maar komt een jaar of dertig vrij voor in Stuttgart. Hoe dit is ontstaan is niet helemaal duidelijk. In 1984 zou een eenzame geelkopamazone (die ontsnapt was) regelmatig een papegaaienvolière bezocht hebben.
Op een dag vond de amazone een soortgenoot en waar die vandaan kwam is niet duidelijk. Ze vormden een paar en tegenwoordig leven 45 geelkopamazones in de stad in Baden-Württemberg. Het interessante is dat deze populatie van slechts één koppel is voortgekomen en lijken zich er geen inteeltproblemen voor te doen. Hoewel het klimaat in Stuttgart iets milder is dan bij ons, vriest het in de winter ook regelmatig. De amazoneszouden in de luchtopeningen van warenhuizen en fabrieken
overnachten.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Nekt PBFD bedreigde papegaaien?’

Kaapse papegaaien, agaporniden, Carnaby’s zwarte kaketoes, Kakariki’s en eenaantal andere papegaaien en parkieten leven iedere dag in het
wild een gevecht om te overleven. De grootste bedreigingen vormen de
voortgaande ontbossing en stroperij, maar nu komt daar en nieuwe bedreiging bij: PBFD (bek- en verenrot). De wilde populatie van deze bedreigde soorten worden nauwkeurig gemonitord en binnen de populatie is veelvuldig het PBFD virus aangetroffen. Steve Boyes, coördinator van het Cape Parrot Project in Zuid Afrika, is bang dat dit
virus uiteindelijk deze bedreigde papegaaien zal uitroeien. Steve vertelt dat iedere keer als er bloedmonsters worden genomen van kleine
geïsoleerde wilde populaties het PBFD virus wordt aangetroffen. Het virus is uiterst besmettelijk enwordt door de lucht verspreid. Onderzoek heeft
uitgewezen dat PBFD altijd in beperkte mate is voorgekomen binnen de populatie Kaapse papegaaien in Zuid Afrika, maar nu schijnt de balans verstoord te zijn. Nu is het grootste deel van de wilde populatie aangedaan door het virus wat het immuunsysteem aantast en de PBFD-positieve papegaaien kwetsbaar maakt voor bacteriële infecties, zoals vogel tuberculose en longontsteking. De vogels verliezen hun
veren en vermageren snel en overlijden door blootstelling aan het klimaat. Het onderzoek naar PBFD bij Kaapse papegaaien wordt gedaan door het Percy FitzPatrick Institute samen met de Department of Molecular and Cellular Biology (University of Cape Town) en is het meest diepgaande onderzoek naar het PBFD virus wat ooit is gedaan. Het resultaat van dit onderzoek is dat men nu in staat is om een vaccin te ontwikkelen,
specifiek voor Kaapse papegaaien en dat gebruikt kan worden bij de herintroductie van een ziektevrije populatie in een gebied waar de vogel uitgestorven is. Er wordt samengewerkt met de lokale bevolking en worden er tienduizenden bomen gepland om in een alternatieve voedselvoorziening te voorzien voor de komende 10-15 jaar. De enige
oplossing voor de huidige wilde populatie is de vogels te helpen bij het vinden van eennieuwe manier om in het wild te overleven. Dit betekent dat er op alle niveaus ingegrepen moet worden met protocollen voor het herstel van zieke papegaaien en herstel van de natuurlijke habitat. Er zal samen gewerkt moeten worden om deze zeer bijzondere soort in Zuid Afrika te redden.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Blauwe wilde amazone gezien op Bonaire’
Tien jaar nadat de eerste blauwe geelvleugelamazone (Amazona barbadensis) op Bonairewas gezien, is er weer een blauwe amazone gespot. De eerste keer werd de amazone in 2003 in het gebied Kralendijk/Hato in het noorden gezien en werd een mediahype en
wilde iedereen op Bonaire de vogel zien. De papegaai werd regelmatig waargenomen, maar dit stopte plotseling en werd de vogel nooit meer gezien en werd aangenomen datde vogel waarschijnlijk gevangen was. Voor de bewoners van Bonaire was het dan ook spannend dat opnieuw een blauwe papegaai in het wild was gezien. De locatie wordt
geheim gehouden, zodat de vogel rustig op Bonaire kan blijven leven. Het Echo team dat zich op het eiland inzet voor de bescherming van de geelvleugelamazone, verklaarden dat de vorige blauwe amazone door stropers is gevangen en dat het hier om een andere vogel
gaat. Ze hebben de jonge vogel om voer zien bedelen bij zijn ouders, waarmee bevestigd wordt dat het om een jonge vogel gaat. Twee groene papegaaien kunnen een blauwe papegaai voortbrengen als zij beiden drager van het blauwe gen (waarin het gele pigment ontbreekt) zijn. Het is dus aannemelijk dat deze blauwe vogel verwant is aan de eerste vogel. De tweede blauwe vogel ziet er precies hetzelfde uit als de eerste en is
voornamelijk blauw van kleur met wit op de kop en de schouders. Normaal gesproken zijn de geelvleugelamazones hoofdzakelijk groen van kleur met geel op de kop en schouders.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Beperkingen bij het houden van papegaaien’

Vaak is verenplukken een gevolg van de beperkingen die wij papegaaien die in gevangenschap worden gehouden opleggen. Hoe meer beperkingen wij een papegaai in de huiskamer of in een volière opleggen, hoe meer een papegaai zich geestelijk en lichamelijk zal moeten aanpassen om hier mee om te kunnen gaan. Houders van
papegaaien zouden deze beperkingen tot een minimum moeten beperken en papegaaien meer vrijheid moeten geven en meer vertrouwen. Geef papegaaien de gelegenheid om zich vrij te kunnen bewegen en te groeien en meer te zijn dan een papegaai in een kooi of volière. Vliegen, zonlicht, regen, verse takken en natuurlijk voedsel, gezelschap van soortgenoten en waar mogelijk een echte familie. Doorbreek vastgeroeste patronen en
routines en verzin mogelijkheden waarmee u het leven van de papegaaien kunt verrijken. Leid hun aandacht af en voorkom fixatie (en mogelijke seksuele frustratie) op mensen, en laat hen de wereld om hun heen
ontdekken.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

VERMISTE/GESTOLEN PAPEGAAIEN

Petlook is een internetdatabank voor huisdieren met een chip. De eigenaar kan zelf zijn huisdier registreren, een foto plaatsen, een medisch dossier aanleggen en de gegevens van de dierenarts toevoegen. Petlook is een door de overheid erkende databank en is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Databanken Gezelschapsdieren Nederland
(SDGN), www.dierkwijt.nl, www.chipnummer.nl en diverse zoekmachines voor vermiste huisdieren. Daarnaast heeft Petlook een telefonische helpdesk: 0900-7485665.U kunt een account aanmaken via www.petlook.nl en vervolgens klikken op ‘registreer uw dier’.
AnimalAlert is een actief zoeksysteem voor vermiste huisdieren. U kunt uw vermiste huisdier aanmelden op www.animalalert.nl en vervolgens klikken op ‘huisdier kwijt’.
Direct na het aanmelden van de vermissing worden binnen het opgegeven postcodegebied sms- en/of e-mailberichten verstuurd naar bij AnimalAlert aangesloten Zoekers, dierenartsen en andere instanties. Ook word teen ‘tweet’ verstuurd via Twitter en wordt een oproep geplaatst op verschillende websites. Als iemand uw huisdier heeft gevonden en dit meldt bij AnimalAlert, krijgt u automatisch een e-mail met de gegevens
van de vinder. U kunt de vinder dan zelf benaderen. Uw gegevens worden niet kenbaar gemaakt om misbruik te voorkomen.
Petlook en AnimalAlert zijn beveiligde websites. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of openbaar gemaakt. Wanneer u zich afmeldt, worden uw gegevens verwijderd uit de databank.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’
‘Hoe kunt u foerageren gebruiken om papegaaien te trainen?’

Foerageren wordt vaak gebruikt om papegaaien bezig te houden, zodat zij zich niet hoeven te vervelen maar hiervan kan ook bij het trainen van papegaaien gebruik gemaakt worden.
Bijvoorbeeld als de papegaai terug de kooi in moet. Hierbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het terug gaan in de kooi leuk is en niet een einde van al het plezier betekent.
Als u bijvoorbeeld foerageer speeltjes aanbied op het moment dat de papegaai terug naar zijn kooi moet, gaat de papegaai vaak al vanzelf zijn kooi in om het lekkers uit het speeltje te halen en heeft hij gelijk iets te doen bij terugkeer in zijn kooi en is dan minder gericht op het vertrek van zijn favoriete persoon. Verschaf foerageer mogelijkheden als de papegaai op zijn klimboom zit. Een papegaai kan snel uitgekeken zijn op
zijn klimboom als deze altijd op dezelfde plaats staat en het uitzicht en
de speeltjes hetzelfde zijn. Dit kunt u veranderen door regelmatig nieuwe
(foerageer) speeltjes aan te brengen en ekkers op verschillende plaatsen te verstoppen.
Vaak gaan papegaaien roepen als hun favoriete persoon de kamer verlaat. Dit kunt u voorkomen door de papegaai iets te doen te geven voordat u de kamer uitgaat, door het verstrekken van foerageerspeeltjes waar hij zijn favoriete lekkers uit moet halen.
Verenplukken is een veel voorkomend en complex probleem. Allereerst moetu natuurlijk een mogelijke lichamelijke oorzaak hiervoor laten uitsluiten door een vogeldierenarts die hierin gespecialiseerd is en dit kan
behandelen. Daarnaast zult u deaandacht van de vogel voor het
plukken van zijn veren moeten afleiden en ombuigen naar foerageer activiteiten. Als u weet wanneer de papegaai vooral met plukken begint, verstrek dan vlak daarvoor foerageer activiteiten. Wees creatief met het bedenken van foerageer mogelijkheden en behalve de kant en klare foerageer speeltjes die u kunt kopen, kunt u zelf ook allerlei
manieren bedenken om foerageer

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’