Pakara nieuws juli 2013

‘Life with Alex’
Grey Parrot Studio heeft in samenwerking met The Alex Foundation de uitgave van een
nieuwe film ‘Life with Alex’ aangekondigd. De film wordt uitgegeven ter nagedachtenis
aan de beroemde en zeer getalenteerde grijze roodstaartpapegaai Alex van Dr. Irene
Pepperberg. Het boek ‘Alex & Me’ (uitgeverij Harper Collins) beschrijft de relatie tussen
Dr. Irene Pepperberg en Alex vanuit Irene’s standpunt. De film ‘Life with Alex’ geeft een
blik in het leven van Alex samen met de andere grijze roodstaarten Griffin en Arthur en
laat nog niet eerder vertoont beeldmateriaal zien. De film is verkrijgbaar op DVD en kan
gekocht worden via: http://LifeWithAlexMovie.com
Op YouTube kunt u een voorproefje zien:http://youtube.be/c_Tk0-85ZSE.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Dadels zonder pit’

Dadels zonder pit bevatten vezels, energie-gevende koolhydraten, kalium, B-complex
vitaminen, magnesium en ijzer en bevatten geen vet, cholesterol en natrium.
Dadels bevatten drie keer zoveel kalium dan bananen en samen met calcium
bevordert het een goede spierwerking. Dit is uitermate belangrijk voor broedende
poppen en helpt om legnood te voorkomen. Kalium houdt ook het hart
gezond en bevordert een goede werking van het zenuwstelsel en zorgt voor een
goede stofwisseling. Kalium wordt niet opgeslagen in het lichaam en veel gaat
verloren door transpiratie en moet dus voortdurend worden aangevuld. Als kalium wordt verbruikt, wordt natrium uitgescheiden en zorgt hierdoor dat de bloeddruk laag wordt gehouden. Als papegaaien ouder worden, neemt de functie van de nieren af en
wordt er minder natrium uitgescheiden en het regelmatig geven van een verse dadel
zonder pit, kan het risico op een beroerte of hartaanval doen verminderen.
De vitaminen uit het B-complex zijn: thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3),
vitamine B6 en pantotheenzuur (B5). Deze vitaminen hebben verschillende functies bij
de stofwisseling van koolhydraten en de bloedsuiker spiegel, vetzuren en helpen bij de
aanmaak van hemoglobine dat ijzer bevat en zuurstof door het lichaam transporteert
samen met de rode bloedlichaampjes.
Magnesium is essentieel voor een gezonde botontwikkeling en de energie stofwisseling.
Ijzer is essentieel voor de productie van rode bloedlichaampjes.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Doorbraak bij broedprogramma’s in het kader van soortbehoud bij papegaaien’

Veel papegaaiensoorten worden met uitsterven bedreigd en broedprogramma’s in het
kader van soortbehoud zijn niet altijd succesvol door onbevruchte eieren. Wetenschappers van de Universiteit Giessen in Duitsland hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor het afnemen van sperma bij meer dan 100 papegaaiensoorten dat voor kunstmatige inseminatie gebruikt kan worden en met succes jongen heeft voortgebracht. De werkgroep van Pof. Dr. Michael Lierz heeft voor de ontwikkeling van deze methode
samengewerkt met de Loro Parque Foundation op Tenerife. In eerste instantie werd bij de methode, die gebaseerd is op elektrostimulatie, een sonde voor de cloaca ontwikkeld. Door de toepassing van deze techniek was het mogelijk om sperma van de grootste
papegaaiencollectie ter wereld te verzamelen, wat voorheen niet mogelijk was. De Loro Parque Foundation heeft het project ook financieel ondersteund.
Nu er een mogelijkheid is om sperma te verzamelen, kan de kwaliteit van het sperma worden beoordeeld en de vruchtbaarheid van de mannen worden vastgesteld.
Dit is van enorm belang bij de broedprogramma’s in het kader van soortbehoud. De
verzamelde sperma werd ook gebruikt voor kunstmatige inseminatie van bedreigde
soorten en brachten poppen die tot nu toe onbevruchte eieren produceerden met succes
jongen voort. Voor de eerste keer in de wereld bracht een ara een jong voort door het
gebruik van deze voortplantingstechniek. Deze methode is ook gebruikt bij de zeer
ernstig bedreigde Spix’s ara (Cyanopsitta spixii). Het wetenschappelijk rapport is op 25
juni 2013 in het Online Journal of Nature gepubliceerd.

Bron: Loro Parque Fundación

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Forensische Diergeneeskunde van start’

In juni is een nieuw keuzevak voor studenten Diergeneeskunde van start gegaan;
forensische diergeneeskunde. Maar al te vaak is er in de krant te lezen dat mishandelde of
verwaarloosde dieren bij de dierenarts terecht komen. Om ook consequenties te kunnen
verbinden aan bepaald ongewenst menselijk handelen ten opzichte van dieren is het zaak
om kennis te hebben van onder andere de juiste wijze van melden en het verzamelen van
bewijsmateriaal.
In een theoretisch keuzevak dat twee weken duurt, worden de studenten de grondbeginselen van diergeneeskundig forensisch onderzoek bij levende en overleden dieren geleerd, zegt initiatiefneemster Nienke Endenburg. Zij is verbonden als GZ-psycholoog aan de faculteit Diergeneeskunde. “Wij richten ons voornamelijk op gezelschapsdieren en paarden. Samen met de deskundigheid van prof. dr. Andrea Gröne, patholoog aan de faculteit, en met collega’s van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bieden wij onze studenten een breed palet aan basisvaardigheden”.

Cirkel van Geweld

Dierenmishandeling is vaak de voorbode van huiselijk geweld. Het is dus voor een
(toekomstig) dierenarts belangrijk om dierenmishandeling in de praktijk te herkennen en
het op een juiste manier te adresseren. Dit is gevoelige materie, aldus Nienke Endenburg.
“Ten eerste trainen wij de studenten om het gesprek met de eigenaar aan te gaan.
Daarnaast moet er bij een verdenking van mishandeling of verwaarlozing van een dier
bewijsmateriaal op een juiste wijze verzameld worden. Denk hierbij aan bemonstering
van sporen en lichaamsmaterialen. Het is ook belangrijk om de verdenking op de juiste
wijze te melden aan de desbetreffende instanties. Indien er een rechtszaak van komt zal
de dierenarts ook als getuigendeskundige moeten optreden. Dat is nogal wat”.
CSI voor dieren
Er wordt in de media al wel gesproken over CSI bij dieren. Het klinkt sensationeel, maar
de noodzaak is er wel degelijk. Veel gevallen blijven ongemeld of daders komen er mee
weg door gebrek aan bewijslast. Verwacht wordt dat het keuzevak forensische
diergeneeskunde populair zal zijn onder de studenten. Wie weet kan op termijn dit
onderwijs voor het verplichte curriculum aangeboden worden, mits er financiële
middelen beschikbaar zijn. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat het aangeboden wordt
aan dierenartsen en hun assistenten. Dan kan er ook echt wat aan dierenmishandeling
worden gedaan.

Bron: Universiteit Utrecht

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Corellas vergiftigd in Bushfield, VC, Australië’

Meer dan 20 Corellas zijn gedood en nog meer zullen er naar verwachting overlijden nadat zij zijn vergiftigd in Busfield, VC, Australië. Warrnambool Wildlife Rescue en het Department of Environment and Primary Industies (DEPI) hebben diverse locaties en het reservaat in Bushfield bezocht na telefoontjes van verontruste bewoners. Volgens Shannon Mckay van Warrnambool Wildlife Rescue had een bewoner zijn hond naar de dierenarts gebracht nadat hij een dode vogel had opgegeten en een boer liet het braaksel zien dat één van de
Corella kaketoes had opgegeven wat op tarwe leek. Meer dan 20 vogels waren dood en nog een 20 vogels zijn naar de opvang gebracht om te kijken of ze gered kunnen worden, maar er zaten nog meer kaketoes in de bomen die er ziek uitzagen en zal het aantal dode vogels stijgen. Een bewoner die een aantal zieke vogels had gevonden, vertelde dat de vogels niet meer in staat waren om te vliegen. De dode vogels worden onderzocht. Het is niet duidelijk waarmee ze zijn vergiftigd.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

 ‘Kleurige speeltjes uit de dierenwinkel niet genoeg’\

Een gezonde papegaai houdt van een pittige uitdaging.
Bij als huisdier gehouden papegaaien is verenplukken een veelvuldig voorkomend
probleem. Tien tot vijftien procent van de kromsnavels heeft er last van, sommigen
plukken zichzelf compleet kaal. Yvonne van Zeeland, specialist Vogelgeneeskunde bij de
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, keek naar de omstandigheden waaronder
papegaaien de snavel in hun verenkleed zetten. Een belangrijke oorzaak is dat papegaaien
vaak te weinig gestimuleerd worden om natuurlijk gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld in
het zelf bij elkaar scharrelen van hun maaltijd, waar ze in het wild wel acht uur per dag
mee bezig zijn. Veel papegaaien willen graag werken voor hun voer, dus moet je ze een
uitdaging geven in de vorm van voerpuzzels en andere hindernissen. Een paar kleurige
speeltjes vinden ze gewoon niet interessant genoeg.
Om erachter te komen of papegaaien willen werken voor hun voer, gaf Yvonne van Zeeland aan papegaaien de keuze uit een voerbakje of voerpuzzel (speelgoed waarin het voer verstopt wordt). In het voerbakje waren hapklare brokken voer aanwezig, direct klaar
om op te eten. In de voerpuzzel was hetzelfde voer aanwezig, maar ditmaal verstopt, waardoor de papegaaien moesten werken om het voer te bemachtigen. Gezonde
papegaaien, die geen veren plukken, verkozen om te werken voor hun voedsel. Yvonne:
“Ze peuterden hun brokjes liever uit een pijp met gaatjes, in plaats van het kant-en-klaar
uit een bakje.

Plukken in plaats van puzzelen

In tegenstelling tot gezonde papegaaien bleken de verenplukkende vogels juist vaker te
kiezen voor de makkelijkste weg: zij aten meestal liever rechtstreeks uit het voerbakje en
niet uit de puzzel. Het lijkt er op dat bij deze vogels het verenplukken de rol van het
bevredigende effect van het werken voor voer geheel heeft overgenomen. Die situatie is
te vergelijken met mensen met een verslaving, waarbij door de verslaving veranderingen
in de hersenen zijn opgetreden. Zo onnatuurlijk is het gedrag geworden, en om dat terug
te draaien is meestal niet zo makkelijk. Het is dus belangrijk om dit stadium voor te zijn
door de vogel te geven wat hij nodig heeft.

Liever pittig

Een gezonde papegaai houdt dus wel van een pittige uitdaging. Om als eigenaar je vogel
die uitdaging te bieden kan echter net zo uitdagend zijn. In de gemiddelde dierenwinkel
vind je met een beetje geluk misschien wel een paar speeltjes waar je voer in kunt verstoppen, maar zeker niet veel. Wil je je vogel meer kunnen bieden, dan moet je je
fantasie gebruiken en zelf een voerpuzzel maken, of op zoek gaan naar (web)winkels die dit type voerspeelgoed verkopen. Dat biedt veel mogelijkheden, om je papegaai
op de juiste wijze te stimuleren. Er zijn elf vormen van voerverrijking getest en de meeste bleken daadwerkelijk de voedselzoektijd te verlengen. Papegaaien die moeten denken, zoeken, peuteren en knagen voor hun voer deden met deze speeltjes twee tot tweeënhalf keer zo lang over het eten. Dat verschaft ze de broodnodige mentale en fysieke uitdaging.
Bovendien stimuleren de speeltjes het natuurlijke gedrag van de vogel. Wat wil je als
papegaai nog meer? “Nou, nog langer werken voor voer. Daarom ontwikkelen wij nu
manieren om de voedselzoektijd nog meer te verlengen” eindigt Yvonne van Zeeland.

Promotie

Yvonne van Zeeland heeft een master in Veterinary Research en is dierenarts aan de
faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Niet alleen is ze erkend gedragstherapeut voor
papegaaien, sinds kort is ze ook Europees erkend specialist Vogelgeneeskunde. Daarvan
zijn er slechts vijf in Nederland. Op 21 juni is zij gepromoveerd op het onderwerp
verenplukken bij grijze roodstaartpapegaaien met het onderzoek: “The feather damaging
Grey parrot: an analysis of its behaviour and needs”. Tijdens haar onderzoek werkte ze
met gezonde en verenplukkende grijze roodstaartpapegaaien.
In het komende Pakara magazine kunt u de samenvatting van het onderzoek naar
verenplukken lezen.

Bron: Universiteit Utrecht

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Vogels houden van muziek’

Ritmische muziek kan heel veel vogels uitlokken tot dansen. Ze wiegen precies op het
ritme heen en weer. Al verschillen de smaken, toch is dit het uitproberen waard. Laat je
gevleugelde vrienden verschillende muzieksoorten horen en observeer hun reactie. Dan
kun je voortaan altijd voor het juiste vermaak zorgen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Voedselbank voor dieren’

De economische crisis heeft niet alleen geleid tot veel problemen voor mensen, maar ook
voor dieren. Zo worden huisdieren gedumpt of er wordt afstand van hen gedaan omdat
men geen geld meer voor hen heeft. Dat zette een aantal mensen aan het denken, wat
leidde tot de oprichting van vzw Sociale Dierenhulp. Vzw Sociale Dierenhulp is een
jonge stichting die mensen met financiële problemen helpt die huisdieren hebben. Er
wordt geholpen middels een diervoedselbank en de inzameling en verdeling van
dierbenodigdheden. Eens per maand mogen de mensen voedsel voor hun huisdieren
komen ophalen, dit voor maximaal twee dieren per gezin – ongeacht wat voor dier het is.
Sociale Dierenhulp zamelt met een vaste route goederen in bij een groot aantal winkels in
Oost- en West Vlaanderen. Mensen die dierbenodigdheden hebben die bruikbaar zijn en
die gratis mogen worden opgehaald, kunnen die doorgeven aan de vzw. De doelgroep
van Sociale Dierenhulp omvat mensen in Oost – en West Vlaanderen die het financieel
moeilijk hebben, zoals ouderen en mensen die in de schuldsanering zitten. Het inkomen
moet worden aangetoond voordat men hulp voor de huisdieren krijgt. Omdat momenteel
slechts zes mensen zorgdragen voor alle activiteiten van de vzw, zijn nieuwe vrijwilligers
meer dan welkom. Ook financiële hulp is welkom wantSociale Dierenhulp krijgt geen
overheidssteun.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Nestblijvers en nestvlieders’

Met nestblijvers worden alle jonge dieren bedoeld die bijna naakt , blind en doof en
volledig hulpeloos worden geboren. Zij blijven, totdat hun zintuigen ontwikkeld zijn en
ze zich goed kunnen bewegen, bij hun moeder of ouders en worden door hen verzorgd en
beschermd. Nestblijvers vinden wij onder vogels en zoogdieren.
Nestvlieders zijn geboren of uitgebroed en prompt staan ze er alleen voor. De moeder van
de vuursalamander zet (deels) ontwikkelde larven af en laat deze dan in de steek.
Fazanten tonen hun jongen tenminste hoe je wormen uit het gras of de modder plukt
voordat het gezin uit elkaar gaat. Ganzen en eenden zoeken hun voedsel meteen
zelfstandig.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

VERMISTE/GESTOLEN PAPEGAAIEN

Volgens de kalender is het inmiddels zomer, hoewel dit aan de temperatuur buiten niet
altijd is te merken!
In de zomer is het risico dat papegaaien ontsnappen door openstaande ramen en deuren
weer groter als de vogel zich vrij door het huis kan bewegen. Als u de vogels in een
volière houdt, wees dan attent op ontsnapping via de openingen bij de voerbakjes.
Draaiende plateaus en sloten op deuren van volières en kooien kunnen door leergierige
papegaaien gemakkelijk worden geopend, nadat zij de eigenaar hebben geobserveerd bij
het openen en sluiten hiervan.
Recent was er een rosékaketoe ontsnapt die na vier dagen gezond en wel ruim vier
kilometer verder werd gevonden. Hij werd ontdekt in een boom bij een kerk en toen de
eigenaar met een ladder kwam om de vogel te pakken, vloog de vogel weg. Toen de
eigenaar de volgende dag terug kwam, zat de vogel weer in dezelfde boom aan de takken
te knagen. Toen de eigenaar een andere vogel uit zijn volière in een kooi bij de boom
zette, kwam de rosékaketoe uiteindelijk naar beneden. Naar alle waarschijnlijkheid was
de vogel in staat om te overleven door het knagen aan de takken, die mineralen en vocht
bevatten en andere voedingsstoffen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

“Hoe slim zijn kaketoes?”

Dat papegaaien tot de intelligentste vogels behoren, is een feit. Veel van hun prestaties
laten zich in het dierenrijk alleen vergelijken met die van mensapen en kraaien.
Dat ze echter ook aan ruilhandel doen, heeft wetenschappers wel verbaasd. Een
onderzoeksgroep voor cognitieve biologie aan de universiteit van Wenen, heeft dit
onlangs bewezen. Er wordt de kaketoes voedsel aangeboden, dat ze in de snavel moeten
nemen. Ze hebben de gelegenheid dit voedsel met een langer wordende interval direct
terug te leggen in de hand van de person die het experiment uitvoert. Als er tot op dat
moment nog niet aan geknabbeld is, krijgt de vogel daar iets anders voor terug dat nog
smakelijker is en dat hij nog liever heeft dan het eerste, of een grotere hoeveelheid van
het eerste soort voer.
Bij het onderzoek in Wenen kregen de kaketoes op de platte hand van hun verzorger een
pecannoot (het iets minder lekkere voer) en een cashewnoot (het lekkerste voer) te zien.
Ze mochten alleen de pecannoot pakken. Vervolgens werd er gewacht en geobserveerd.
Wie de noot slechts in de snavel hield en op commando weer teruggaf, kreeg in ruil daarvoor de cashewnoot.
Dat hadden de vogels erg snel in de gaten. Hoewel de kaketoes de pecannoot erg graag eten, hebben in dit experiment alle veertien vogels tot wel tachtig seconden gewacht om daardoor nog lekkerder voer (dus een cashewnoot) te kunnen krijgen. En dat terwijl de noot heel dicht bij hun smaakorganen was, te vergelijken met een stuk chocolade dat wij in de mond nemen, maar niet op mogen eten. Dat vraagt behoorlijk veel zelfdiscipline.
Wanneer ze als eerste een cashewnoot kregen en een pecannoot als ruil aangeboden
kregen, dan lieten ze zich zonder wachttijd de cashewnoot goed smaken zonder moeite te
willen doen voor de tweede beloning.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

Wilt u meer leren over papegaaien wordt lid van Pakara

OVERZICHT EVENEMENTEN
07-07-2013 Maak zelf uw papegaaienspeelgoed, een buitenactiviteit
22-08-2013 Aves International Parrot Convention, Grafton, Australië
13-10-2013 Jaarlijkse Pakaradag
19-10-2013 Symposium van ZGAP, Frankfurt, Duitsland
22-09-2014 VIII International Parrot Convention, Tenerife

In het eerstvolgende Pakara magazine staat het programma van de
komende Pakaradag vermeld. De Pakaradag zal dit jaar worden gehouden in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Rosemary Low is dit jaar één van de sprekers en u
heeft de gelegenheid persoonlijk met haar kennis te maken en haar allernieuwste boek
speciaal voor u te laten signeren. Voor meer informatie over de Pakaradag en
aanmeldingen: info@pakara.nl
Voor meer informatie over bovenstaande evenementen, verwijzen wij u naar de ‘agenda’
op de Pakara website . Als u het betreffende evenement aanklikt, krijgt u
het volledige programma van het betreffende evenement te zien.