Pakara nieuws maart 2013

‘Zwarte geelstaartkaketoes bij de luchthaven’

Grote groepen zwarte geelstaartkaketoes zijn gesignaleerd in de buurt van Wolli Creek bij Sydney (NSW, Australië), enkele minuten verwijderd van Sydney International Airport. In dit sterk ontwikkelde woongebied en industriële regio van Sydney bevindt zich het enige nog over gebleven natuurlijke bosgebied ten westen van het vliegveld.
Deze kaketoes bezoeken regelmatig de Canterbury regio, maar dit jaar komen zij in grote getalen voor in Wolli Creek. Er worden wel groepen van 100 vogels gezien.
Waarschijnlijk worden zij aangetrokken door de banksia (Australische wilde bloem) en de casuarinabomen (groenblijvende boom die vruchten draagt) en het goede fruit seizoen heeft het voortbrengen van jongen gestimuleerd.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Voedselverspilling consumenten hoger dan gedacht’

Uit recent onderzoek door bureau CREM en Milieu Centraal blijkt dat voedselverspilling
door consumenten de afgelopen twee jaar behoorlijk is toegenomen, ondanks de
economische crisis. Het onderzoek werd gedaan door CREM (bureau voor duurzame
ontwikkeling) door middel van sorteeranalyse van huishoudelijk afval in 19 grotere en
kleinere gemeenten. Per gemeente wordt steekproefsgewijs een grote hoeveelheid
vuilniszakken uitgeplozen naar samenstelling, zoals plastic, papier, glas en ook
voedselresten. De Nederlander gooit gemiddeld 74 kilogram eetbaar voedsel per jaar
weg. Er was geen verschil in de mate van voedselverspilling tussen stedelijke gemeenten
en het platteland. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf broden (20%) wordt weggegooid, 25% van de pasta en maar liefst 40% van de rijst die wordt klaargemaakt.
Om consumenten bewuster te maken van wat ze weggooien en wat ze kunnen doen om
voedselverspilling te voorkomen, is Milieu Centraal samen met het Voedingscentrum de
campagne ‘Eten is om op te eten’ gestart. Hierin wordt in eerste instantie inzichtelijk
gemaakt dat het weggooien van eten niet alleen zonde is van het voedsel zelf en van het
geld dat mensen hadden kunnen besparen, maar dat het ook consequenties heeft als extra
broeikasgassen en energieverspilling. Daarnaast worden tips gegeven om
voedselverspilling te voorkomen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Vier belangrijke veiligheidstips als u papegaaien en andere huisdieren heeft’

1. Zorg dat de kooi altijd goed afgesloten is als u niet thuis bent. Sommige
papegaaien zijn meesters in het openen van afgesloten kooien en als u
bijvoorbeeld ook honden en/of katten in huis hebt rondlopen, kan dit verkeerd
aflopen als uw papegaai zichzelf tijdens uw afwezigheid uit de kooi bevrijdt. Zorg
dus voor een sluiting waar uw papegaai niet bij kan of desnoods een extra
veiligheidssluiting.
2. Laat geen honden en/of katten in dezelfde ruimte als waar uw papegaai verblijft
als u zelf weg bent. Ook al kunnen ze het altijd prima met elkaar vinden, het hoeft
maar één keer mis te gaan om een leven lang spijt te hebben. Aangezien katten
altijd een bacterie (pasteurella multocida) in hun bek bij zich dragen kan zelfs een
onschuldig lijkende krab of beet een levensbedreigende infectie bij uw papegaai
te weeg brengen. Ga dus altijd onmiddellijk naar de eerste hulp als u vermoedt dat
uw papegaai door de kat gebeten of gekrabd is. Fretten en papegaaien zijn geen
goede combinatie in hetzelfde huis, aangezien fretten in staat zijn een
papegaaienkooi te openen en de vogel te doden.
3. Houd uw papegaai altijd veilig in een (reis)kooi, bench of vogelharnas als u
buiten bent. Laat uw vogels nooit zonder toezicht los buiten zitten. Roofvogels
worden steeds vaker gezien in bewoonde gebieden en in een flits van een seconde
kan uw papegaai worden gepakt als hij onbeschermd buiten zit. Een hongerige
roofvogel kan erg brutaal zijn.
4. Als uw vogel vrij door het huis mag vliegen, zorg er dan voor dat alle gevaren
verwijderd, uitgezet of afgedekt zijn. Doe de katten in een andere kamer en de
honden naar buiten. Zorg dat het fornuis uit staat en pannen afgesloten zijn, sluit
toiletpotten, zet ventilatoren af, blaas de kaarsen uit en sluit zo nodig de vitrage
voor grote open raampartijen. Het komt helaas nog steeds voor dat vogels worden
gedood door een draaiende plafondventilator.
Een ongeluk zit in een klein hoekje en als vogelhouders zijn wij verantwoordelijk voor
het creëren van een veilige omgeving voor onze papegaaien.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Verrijking voor volièrevogels’

Ook voor volièrevogels is verrijking erg belangrijk. Als u uw vogels in de volière eennieuw soort verrijking aanbiedt is het verstandig dit ruim van te voren te plannen, zodat uvoldoende tijd heeft om te kunnen observeren hoe de vogel hiermee omgaat en dat u ook een back-up plan heeft hoe u de verrijking er weer snel kunt uithalen in het geval dat het dreigt mis te gaan. Bijvoorbeeld bij het gebruik van touw moet u van te voren goed afwegen welke soort touw u wilt gebruiken en hoe makkelijk u het touw kunt desinfecteren. Als uw volières allemaal buiten zijn, worden de touwen nat en kunnen gaan rotten als ze niet zorgvuldig onderhouden worden. Eén van de belangrijkste gevaren is dat de vogel verstrikt kan raken in lussen of gerafelde uiteinden. Dus als u touw als verrijking aanbiedt, zult u de touwen regelmatig moeten controleren en losse stukken
en rafels waar poten en/of vleugels verstrikt in kunnen raken moeten wegknippen.
In elke collectie is er altijd wel een vogel die aan alles wat aangeboden wordt zal
knagen. Papier, leer en plastic kunnen allemaal tot verstopping leiden als het wordt
opgegeten.
Het is dus belangrijk om uw vogels goed te kennen bij het aanbieden van verrijking. Als uw
vogel bijvoorbeeld meer geïnteresseerd is in de verpakking dan de inhoud, kunt u kartonnen
doosjes en stukken papier aanbieden om te vernietigen. Altijd wel goed opletten of de
vogel hiervan geen delen opeet! U kunt eventueel ook de verrijking aan de buitenkant van
de volière aanbieden, zodat de hoeveelheid die binnen de volière valt en mogelijk
opgegeten kan worden beperkt is.
Wees altijd alert op zaken die door bezoekers aangeboden kunnen worden. Hoe goed
bedoeld ook, verzeker u zelf er eerst van dat het aangebodene geen gevaar voor uw
collectie oplevert en geen giftige stoffen bevat. Hetzelfde geldt voor takken of twijgen die
uzelf of andere aan de vogels aanbiedt. Wees er op bedacht dat bomen en struiken met
chemicaliën behandeld kunnen zijn, die dodelijk voor de vogel kunnen zijn. Neem de
extra moeite om uit te zoeken waar de takken precies vandaan komen en of er in dat
gebied misschien met chemicaliën is gewerkt. Hoewel er lijsten zijn van giftige planten
en struiken, kunnen sommige soorten in bepaalde gevallen toch giftig blijken te zijn.
Check dus altijd verschillende bronnen om dit uit te sluiten en bij twijfel niet geven!
Als u gebruik maakt van kettingen om dingen aan te hangen, zorg er dan voor dat u de
juiste grootte van schakel gebruikt voor de betreffende vogels. Nagels en snavels kunnen
gemakkelijk vast komen te zitten als een schakel niet de juiste maat heeft. Let ook op de
lengte van de ketting, zodat de vogel zichzelf er niet in kan vast draaien. Als uw vogels
geen enorme knagers zijn, kunt u voor de veiligheid ook een tuinslang over de ketting

doen of de ketting met pvc pijp bedekken. Houd de lengte van de ketting zo kort mogelijkals de ketting onbedekt is.
Met een beetje moeite en het alert zijn op de mogelijke gevaren, kunt u op een veilige
manier een stimulerende omgeving voor uw vogels creëren.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

VERMISTE/GESTOLEN PAPEGAAIEN

Wij hebben al vaker gemeld dat veiligheid een belangrijk onderdeel is van het houden
van vogels en dat wij er alles aan moeten doen om onze vogels te beschermen.
Er zijn diverse mogelijkheden hiervoor zoals: CCTV, infrarood stralen, verlichting en
goed hang en sluitwerk. Infrarood stralen in en rond de tuin, zijn vooral geschikt om het
signaleren dat er mensen binnen het gebied getreden zijn nog voordat zij dicht in de buurt
van de volières en vogelverblijven zijn. Stralen die verbonden zijn met een alarm zijn met
name waardevol bij ingangen en tuinhekken om dieven te signaleren.
Nog niet zo lang geleden hebben een aantal mannen laat in de avond een deur van een
dierenwinkel opengebroken en twee papegaaienkooien met een rosé- en een  Tritonkaketoe meegenomen. Dit was ongetwijfeld een geplande diefstal en hebben dedieven ongetwijfeld van te voren eerst de winkel verkend.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Succes in de Sahel’

Met hun Afrikaanse partners boekten Vogelbescherming succes met ‘Living on the
Edge’. Dit project beschermt vogels en verbetert levensomstandigheden voor mensen. In
Burkina Faso zijn bijvoorbeeld duizenden bomen geplant, in Mauritanië is de bevolking
rond belangrijke vogelgebieden getraind en in Nigeria houtkap tegengegaan.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Vogels brengen mensen in beweging’

Vogels spreken tot de verbeelding. Veel mensen genieten dagelijks van vogels. Hun
bijzondere verschijning of onnavolgbaar gedrag raakt mensen persoonlijk. En vogels
brengen overal mensen in beweging. Op www.vogelbescherming.nl/vogelpassie doen
gepassioneerde liefhebbers hun verhaal. Laat u door hen inspireren.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Peace Park in aantocht’

Wat in 2009 begon, nadert in 2013 zijn voltooiing: het Transboundary Peace Park in
Sierra Leone en Liberia. Mede dankzij financiële hulp van de leden van
Vogelbescherming ontstaat er en grensoverschrijdend Nationaal Park met 250vogelsoorten.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Kleuren zien bij vogels’

Vogels zijn zeer visuele dieren die erg afhankelijk zijn van hun vermogen om de
omgeving te kunnen beoordelen. De anatomie van het oog van een vogel verschilt van de
anatomie van het oog van zoogdieren. Met speciale structuren in het oog zijn vogels in
staat om andere kleuren waar te nemen dan zoogdieren. Veel vogels zijn in staat om vier
verschillende spectraal klasses waar te nemen, respectievelijk rood, groen, blauw en
ultraviolet licht. Het kunnen waarnemen van ultraviolet licht is bij vogels belangrijk voor
het zoeken naar voedsel, het navigeren in de omgeving, het reageren op sociale- en
omgevingsstimuli en het zoeken van potentiële partners.
Het oog van vogels is relatief en absoluut groot vergeleken met dat van zoogdieren. De
vorm van het oog zorgt ervoor dat vogels rondom scherp kunnen zien Kleurenperceptie
(=het vermogen van het brein om de informatie verzonden vanuit het oog te verwerken
en om te zetten in prikkels die het gedrag beïnvloeden en hiermee overleving verbeteren)
inclusief UV licht, zorgt ervoor dat de vogel in staat is om verschillende objecten in de
omgeving waar te nemen. Er zijn indicaties dat vogels zelfs beter zijn in het waarnemen
van bewegingen dan mensen. Kleurenperceptie zorgt ervoor dat de vogel beter in staat is
om zich te oriënteren en voedsel te zoeken. Daarnaast zorgt het ervoor dat vogels
aangetrokken worden tot potentiële partners maar ook potentiële gevaren sneller kunnen
inschatten.
Het is bekend dat vogels de positie van de zon gebruiken om zich te oriënteren, vast te
stellen welke richting zij op moeten voor migratie of om thuis te keren en om opgeslagen
voedsel terug te vinden. Vogels zijn sterk afhankelijk van hun visuele vaardigheden voor
foerageren. Bijvoorbeeld de rode kleur van veel (bijna) rijpe vruchten werken op de lange
afstand als ‘lokkertje, maar dezelfde rode kleur werkt op korte afstand ook als een
waarschuwingssignaal. Studies laten zien dat vogels kleurpreferenties hebben als het gaat
om voedsel. Ultraviolet licht wordt veel gebruikt door vogels in foerageergedrag. Veel
vruchten die worden gegeten door vogels reflecteren UV- licht. Omdat bladeren en takken
van bomen dit niet doen, vallen de vruchten meer op en worden zij eerder gegeten door
vogels. Ook zaden blijken een wax-achtig laagje te hebben dat UV- licht reflecteert. Ook
blijkt dat insecten die UV-licht reflecteren een hoger risico hebben om opgegeten te worden door een vogel. Naast dat bepaalde soorten voedsel meer opvallen door UV-licht, zijn vrucht etende vogels door kleuren zien in staat om de antioxidant waarde van een vrucht te beoordelen.
De kleur van het verenkleed van een vogel komt tot stand door twee primaire
mechanismen. De pigmentkleuren, welke tot stand komen door de absorptie van licht
door pigmenten waarop een deel van het licht weerkaatst, waardoor de kleur waar te
nemen is. Daarnaast zijn er structurele kleuren van het verenkleed, welke geproduceerd
worden door de Nano structuur van de veren. Door een bepaalde opbouw van het
verenkleed wordt het licht anders verstrooid, waardoor een andere kleur waargenomen
wordt. De twee mechanismen van pigmentkleuren en structurele kleuren werken samen
om de kleur aan het verenkleed te geven. Veel vogels hebben naast een mooi gekleurd
verenkleed ook secundaire geslachtskenmerken die gekleurd zijn. Sommige studies laten
zien dat de kleuren van het verenkleed en secundaire geslachtskenmerken een rol spelen
in seksuele selectie en dat deze kleuren informatie geven over de kwaliteit van een
individuele vogel. Zo zijn er bijvoorbeeld de op carotenoïde gebaseerde kleuren die
aangeven of een vogel een goede fysieke conditie heeft, aangezien deze kleuren
afhankelijk zijn van omgevingsfactoren (en dus voedsel). Daarnaast zijn er op melanine
gebaseerde kleuren, welke waarschijnlijk aangeven hoe de levensvatbaarheid en
genetische kwaliteit is, maar ook hoe de sociale status en de conditie is. In seksuele
selectie speelt het zien van UV-kleuren ook een rol.

Bron: Archaeopteryx Veterinaris

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Is pijn bij dieren gelijk aan pijn bij mensen?’

De waarde die we aan pijn geven is voor mensen en dieren vaak hetzelfde, terwijl de beleving best kan verschillen. Dat was de boodschap van een Studium Generale over pijn bij dieren, georganiseerd op 16 januari jl. door het Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De eigenwaarde van dieren wordt tegenwoordig expliciet erkend, dit blijkt uit de opname van een specifiek artikel hierover in de nieuwe Wet Dieren, die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Volgens de wet moet inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk is, worden voorkomen. Dieren die zorg behoeven, moeten dat ook krijgen. Dat houdt o.a. in dat dieren gevrijwaard moeten zijn van pijn. Toch leeft er binnen het onderwerp nog veel discussie, alle dieren lijden pijn, maar ook op dezelfde manier? Wat is pijn nu eigenlijk? Pijn blijkt een uitermate complex fenomeen. Het feit dat dieren een pijnprikkel toegediend krijgen, wil nog niet meteen zeggen dat deze ook als ‘pijn’ ervaren wordt, laat staan dat het betekent dat deze prikkels voldoende zijn om van ‘lijden’ te spreken.

Pijnprikkels, pijnbeleving en lijden liggen weliswaar in elkaars verlengde, maar op basisvan een prikkel kan de beleving niet zomaar worden geconcludeerd. Dr Pompe (filosoof aan Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden) gaf hierbij het volgende voorbeeld: Op het moment dat een leeuw een prooi grijpt, zal de prooi op dat moment waarschijnlijkverdoofd zijn door stresshormonen, waardoor deze op dat moment nauwelijks pijnervaart. Op hersenniveau gemeten zal dan blijken dat de beet wel degelijk wordtgesignaleerd, maar dat de pijnbeleving is onderdrukt.Omdat ‘pijn’ een ethisch gevoelig onderwerp is en misverstanden vaak voor komen, moeten we nog beter beseffen waar we het over hebben. Het onderscheid tussen pijnprikkel,pijnbeleving en lijden moet door wetenschappers en diermanagers goed gehanteerd engecommuniceerd worden. Dit voedt ook de discussie want het is zeker dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Dierenliefhebbers gezocht voor “NL doet” op 15 en 16 maart’

Stichting Papegaaienhulp is op zoek naar vrijwilligers om te helpen tijdens de “NLdoet” dagen op 15 en 16 maart a.s.

Zij zoeken: stratenmakers (ervaren amateurs en professionals), sponsoring van 30×30 tegels, sponsoring van sierbestrating, RVS kettingen om schommels voor de papegaaien te maken, vrijwilligers voor de dierverzorging, planten en diverse andere klussen. Heeft u zin om een dagje te helpen of kunt u materiaal sponsoren? Neemt u dan evencontact op met Stichting Papegaaienhulp www.papegaaienhulp.nl

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘De Grote Alexanderparkiet rukt op’

De bekende halsbandparkieten lijken over hun top heen, maar een grote broer groeit sterkin aantal en rukt op in de Amsterdamse parken. Stadsbioloog Remco Daalder gaat meenaar het Oosterpark waar tegen de schemering allerlei vogels een slaapboom opzoeken.Kauwtjes, houtduiven, halsbandparkieten én die nieuweling.Het gaat om een grotere parkiet, ook ontsnapt of losgelaten door vogelhouders. Het is deGrote Alexanderparkiet en is een fors stuk groter dan de halsbandparkiet waar hij wel oplijkt. Ook een band in de nek. De Grote Alexander is een opvallend groen gekleurde,grote vogel met een lange, puntige staart. Zijn totale lengte van snavel tot staartpunt ismeer dan een halve meter (de halsbandparkieten halen net 40 centimeter). GroteAlexanderparkieten hebben een opvallende rode schoudervlek en een grote rode snavel,de mannetjes hebben een zwarte keelvlek en een zwarte band die over de wang naar denek loopt. In de nek gaat die zwarte band over in een brede roze band.

Bron: Vroege Vogels.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

‘Bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit’

In 2011 is het aantal gifsoorten dat op groenten en fruit werd aangetroffen gestegen, ondanks dat er meer gifvrije producten werden verhandeld. Dit blijkt uit de resultaten van de Gifmeter, die jaarlijks wordt uitgebracht door de Weet wat je eet-organisaties. De combinatie van verschillende soorten gif is verontrustend aangezien bij de toelating van bestrijdingsmiddelen door de overheid geen rekening wordt gehouden met de effecten van deze stapeling van verschillende gifstoffen. De Weet wat je eet-organisaties willen dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er gifvrije producten in de schappen liggen.

Bron: Foodwatch Nederland

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’

Ara Project in Costa Rica’

In het eerste Pakara magazine van 2013 heeft u in het reisverslag van Costa Rica kunnen lezen dat er een bezoek gebracht werd aan het kweekcentrum van het Ara Project in Alajuela. Het kweekcentrum huisvest momenteel meer dan 150 ara’s en biedt werk aan een aantal lokale arbeiders en internationale vrijwilligers, sommige op permanente basis en sommige voor kortere tijd. De huidige eigenaars van het stuk grond hebben het Ara Project aangekondigd dat zij hier binnen 30 dagen moeten vertrekken, omdat het land verkocht is. Het Ara Project heeft een ander stuk grond aangeboden gekregen in Punta Islita, wat grenst aan hun uitzetgebied voor de geelvleugel ara’s, maar is er geen geld om een nieuwe kweekcentrum te bouwen. Er moeten wegen, riolering en plateaus voor de volières en de huisvesting gemaakt worden en voor het hele proces van de verhuizing en opzet van de infrastructuur is minstens US$ 250.000,- nodig. Het Project team en supporters proberen hiervoor zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.U kunt hieraan bijdragen via www.thearaproject.org/donate.php

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’