PAKARA nieuws december 2014

‘Na 20 jaar goed nieuws over de amazones uit Tamaulipas, Mexico’
De kustvlakte van oost Tamaulipas State in Mexico houdt geïsoleerde populaties van twee wereldwijd bedreigde amazonepapegaaien in stand: de dubbelgeelkopamazone (Amazona oratrix) en de groenwangamazone (Amazona viridigenalis), en gezonde
populaties van de geelwangamazone (Amazona autumnalis). De groenwangamazones hebben een klein verspreidingsgebied en komen alleen voor op de Atlantische helling in
noordoostelijk Mexico.
In de jaren negentig werden deze soorten in de Tamaulipas regio intens bestudeerd (met name 550 hectare van de Los Colorados Ranch, 5 kilometer van de Golf van Mexico, door Dr. Ernersto Enkerlin-Hoeflich) en nu door het Instituut voor Technologie en Hogere Studies van Monterry, Mexico. Destijds bestond het onderzoeksgebied uit een mix van delen inheems bebost terrein, bebost grasland, en een groter landschap met voornamelijk open grasland. Het onderzoek omvatte het tellen van nachtelijke roestplaatsen van papegaaien, het tellen van het aantal en dichtheid van de nesten en verschafte belangrijke informatie over de historie en bescherming van deze soorten. Het wordt in feite nog steeds gebruikt voor het maken van inschattingen voor natuurbehoud, maar er was onzekerheid over de vraag of deze papegaaiensoorten op lange termijn konden overleven in dit landschap dat enorm door de mens is veranderd. Het was niet bekend of de papegaaien waren weggetrokken uit recent ontboste gebieden in dit landelijke gebied of dat zij hun populaties in stand konden houden in een woongebied met grasland.
In de laatste 20 jaar is er sinds het laatste onderzoek veel veranderd. In 2007 kwam er een importverbod in Europa van wildvangvogels en in Mexico kwam er in 2010 een verbod op de vangst en verkoop van inheemse vogels. Beide acties verminderde de impact van de handel in huisdieren in het gebied. Het gebied werd sterk ontbost in de jaren negentig, maar het verbod op ontbossing dat in 1980 van kracht werd heeft het verlies aan bos blijkbaar verminderd, aangezien het gebied niet langer geacht wordt bebossing te verliezen. Afbeeldingen van Google Earth laten zien dat er weinig bos verloren gaat in het gebied vanaf de jaren negentig tot 2011, en wekken de indruk dat het leefgebied redelijk onveranderd is gebleven in de laatste 20 jaar. De verminderde ontbossing en toegenomen wettelijke bescherming van papegaaien in het wild leidt tot voorzichtig optimisme over het lot van de populaties papegaaien in het wild in Tamaulipas. Echter de handhaving van milieuwetgeving is nog erg zwak en illegale activiteiten zijn nog steeds gewoon. Het resultaat is dat vangst voor de handel in huisdieren nog steeds op grote schaal plaatsvindt in plattelandsgebieden zoals de kustvlakte van Tamaulipas.
Tijdens zijn werk, veronderstelde Enkerlin- Hoeflich dat de 3 amazone-soorten zouden
kunnen overleven in het gebied van grasland met grote geïsoleerde bomen (ongeveer 85% van het landschap) en inheems bebost terrein (ongeveer15%), zolang er weinig
stroperij plaatsvindt. Het testen van de veronderstelling dat deze amazonepapegaaien
kunnen overleven in dit sterk veranderde landschap voor een periode van meer dan 20
jaar is enorm belangrijk voor de bescherming van deze soorten, aangezien dit van grote
invloed is op de planning voor natuurbehoud en beheer van het landschap. Als de
veronderstelling juist is, zou samenwerking met landeigenaren en hun personeel op lange termijn de beschermstatus van deze vogels verbeteren in gebieden waar voornamelijk vee graast.
Hierom heeft de Loro Parque Foundation een vervolg project van Dr. Enkerlin-Hoeflich,
samen met Dr. Don Brightsmith uit Texas A&M University in USA, ondersteund om
naar deze gebieden terug te gaan en de onderzoeken te herhalen om vast te stellen hoe het aantal vogels dat roest en nestelt in dit gebied in de laatste 20 jaar is veranderd. De eerste doelstelling is om deze uitkomsten met andere onderzoekers te gebruiken om de status van natuurbehoud te verifiëren, prioriteiten te stellen voor natuurbehoud en beschermingsplannen voor de dubbelgeelkopamazone en groenwangamazone op te stellen.
Tussen april en juli 2013, heeft de veldcoördinator, Jose Luis Manzano, 17 tellingen van
amazones uitgevoerd als zij bij hun roestplek op dezelfde locatie van het onderzoek
aankwamen. Gemiddeld kwamen er 148 (+/- 38) papegaaien naar de roestplek. Het aantal papegaaien per avond was hoger dan het gemiddelde in de periode 1992-1994 en was ongeveer gelijk aan de getallen in 1992, het jaar met de hoogste tellingen van het oorspronkelijke onderzoek. Deze resultaten geven aan dat na 20 jaar de papegaaien nog steeds met succes dit gebied gebruiken.
Het aantal dubbelgeelkopamazones dat naar de roestplek kwam was veel hoger dan
gedurende dezelfde maanden in 1992-1994. In heel 2013 was het gemiddelde 85 (+/- 20) papegaaien per telling wat veel hoger is dan het gemiddelde in dezelfde periode in 1992-1994. Dit resultaat is verrassend gezien de slechte status van deze soorten in veel gebieden in Mexico.
Het aantal groenwangamazones was relatief hoog in April (70 individuen), maar viel in
mei terug naar erg lage aantallen (3-5 per telling).
Het gemiddelde voor 2013 (12-17) was aanzienlijklager dan het gemiddelde in dezelfde periode in 1992- 1994 (29-26). Hoewel deze aantallen erg laag zijn, waren zij gelijk aan de aantallen in 1993 en 1994. Echter kan deze soort overleven in dit gebied niettegen-staande dat er geen indrukwekkende toename in aantallen is gezien in de laatste 20 jaar zoals bij de dubbelgeelkopamazone. Het aantal geelwangamazones dat naar de roestplek kwam was ongeveer 20% hoger in 2013 (40+/-10 per telling) dan in dezelfde periodes in de jaren negentig (33+/-13 per telling).
Om het aantal nestkuikens te onderzoek, inspecteerde Joe Luis Manzano een gebied van 258 hectare tussen april en juli 2013, om papegaaiennesten te lokaliseren. Het project lokaliseerde 19 nesten en nog 3 mogelijke nesten. De meeste nesten waren van de groenwangamazone met 8 nesten, gevolgd door de dubbelgeelkopamazone met 6 nestenen 2 mogelijke nesten en de geelwangamazone met 4 nesten en 2 mogelijke nesten. Uitgaande van de 258 hectare kwamen er ongeveer 7-8 ½ nesten per 100 hectare voor van alle 3 soorten samen. De nestdichtheid per 100 hectare was 1.6 nesten voor de geelwangamazone, 2.3 nesten voor de dubbelgeelkopamazone en 3.1 nesten voor de groenwangamazone. De nestdichtheid voor de dubbelgeelkopamazone was 270-360% hoger in 2013 dan het gemiddelde van 1993 tot 1998. Deze toename is reëel aangezien in de jaren negentig de onderzoekteams nooit 8 of meer nesten van deze soort hebben gevonden terwijl zij een gebied wat ongeveer twee keer zo groot was dan in 2013 hebben onderzocht. De nestdichtheid van de groenwangamazone was ongeveer 36% hoger in 2013 dan in 1993-1998. Dit geeft wel een toename weer, maar niet zo duidelijk als voor de dubbelgeelkopamazone. De nestdichtheid voor de geelwangamazone in 2013 was bijna gelijk aan het 6 jaar gemiddelde (1993-1998). Echter gezien de late start van het veld seizoen (april-mei in 2013 tegen februari-mei in de jaren negentig) en het kleinere team, was de verwachting dat er in 2013 minder nesten gevonden zouden worden, met name voor de geelwangamazone die in toenemende mate voorzichtig is bij het maken van nesten en daardoor moeilijker te vonden zijn. Nadere onderzoekpopgingen zullen waarschijnlijk meer nesten van de geelwangamazone opleveren en daarom vermoedt men dat de nestdichtheid van de geelwangamazone ook hoger is in 2013 dan in de negentiger jaren. Echter de resultaten tonen duidelijk aan dat alle 3 soorten nog steeds overleven en
nestelen in Los Colorados Ranch.

Een ander factor is dat er nog steeds ernstige droogte heerst in het gebied sinds 2010. Echter de bezoeken aan het onderzoeksgebied bevestigen de overeenkomsten tussen de kaart van 1993 en de beelden van Google Earth in 2010.
De nestgegevens van 2013 tonen aan dat er nog steeds wat nestroof plaatsvindt, echter de eigenaar van Los Colorados Ranch, als gevolg van zijn interesse in het project, nu rapportages van zijn manager ontvangt over de controle op dit soort activiteiten op zijn land. Dit is goed nieuws voor de amazones van Tamaulipas.
Dr. David Waugh, director Loro Parque Fundación

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Puree van zoete aardappelen’
Ingrediënten: 1 zoete aardappel, een beetje vruchtensap, een handvol gemengde zaden (bijvoorbeeld pompoenzaad en zonnebloempitten) en bessen (bijvoorbeeld rozijnen, bosbessen en goji bessen) en een eetlepel pindakaas (bij voorkeur biologische pindakaas met stukjes).
Schil, was en hak de zoete aardappel in kleine gelijke blokjes. Kook de blokjes ongeveer 4 minuten in water (tot de blokjes zacht zijn). Laat ze uitlekken. Voeg een
scheutje vruchtensap toe (bijvoorbeeld sinaasappelsap of ander sap wat uw
papegaai lekker vindt) en stamp de aardappelblokjes met het sap fijn. Roer hierdoor de gemengde zaden en bessen. Roer tenslotte de pindakaas er doorheen en serveer onmiddellijk.
Een lekkere en gezonde lekkernij voor papegaaien. Van 1 zoete aardappel kunt
u redelijk veel puree maken, maar u kunt het een paar dagen in een luchtdicht plastic bakje in de koelkast bewaren. U kunt de soort zaden en bessen variëren en aanpassen aan de smaak van uw papegaaien.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Lichtdimmers’
Als wij ’s avonds naar bed gaan, doen wij vaak zonder verder nadenken de lichten in de
woonkamer uit. Papegaaien die in de woonkamer worden gehouden, zitten dan ineens in het donker terwijl in hun natuurlijk leefgebied de zon geleidelijk ondergaat zodat zij genoeg tijd hebben om aan het donker te wennen en zich rustig klaar kunnen maken voor de nacht. Lichtdimmers bieden hiervoor een eenvoudige oplossing. Voor een redelijk klein bedrag kunt u deze aanschaffen en het leven voor uw papegaai aangenamer maken, zodat uw papegaai meer op een natuurlijke manier de nacht in gaat.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Bent u geschikt om papegaaien te houden?’
Voordat wij een papegaai aanschaffen of adopteren, zouden wij ons zelf een aantal vragen moeten stellen:
1. Bent u bereid extra aandacht en zorg aan het eten van uw papegaai te besteden? Het voeren van papegaaien houdt meer in dan het simpel verstrekken van droog voer dag in dag uit. De gelukkigste en gezondste papegaaien zijn de vogels die bijna dagelijks gekookt, geweekt en gekiemde voeding krijgen. Dit is met name belangrijk als men bepaalde soorten, zoals edelpapegaaien, pionussen, amazones en kraagpapegaaien houdt. Biologische voeding is bijna een ‘must’ voor het welzijn van de papegaai. Gezonde en gevarieerde voeding is hierbij het toverwoord.
2. Gaat u graag op vakantie? Eigenaars van papegaaien zullen zich moeten
realiseren dat men niet zo makkelijk langere tijd van huis kan. Goede oppassers
voor papegaaien zijn moeilijk te vinden en pensions kunnen door het dichte
contact met andere vogels gezondheidsrisico’s opleveren.
3. Heeft u voldoende financiële middelen om een hoge dierenarts rekening te
kunnen betalen? Nu zal niet elke papegaaieneigenaar met gezondheidsproblemen
te maken krijgen, maar als er een ongeluk gebeurt of de papegaai ziek wordt,
kunnen de kosten snel hoog oplopen. Laboratorium testen en bloedonderzoeken
geven niet altijd direct uitsluitsel en operaties zijn riskant en kostbaar.
4. Vindt u het erg om gebeten te worden? Natuurlijk is niet elke papegaai een bijter
en zullen sommige papegaaien nooit bijten, maar komt het regelmatig voor dat
een eigenaar een paar keer in zijn leven gebeten wordt. Jaloezie, angst, honger, boosheid en seksuele frustratie kunnen voor een papegaai reden zijn om te bijten.
Als papegaaieneigenaar moet u hier op een goede manier mee om kunnen gaan.
5. Vindt u het leuk om te lezen, te studeren en te leren? Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen in de avicultuur. Soorteigen gedrag, evolutie in trainingsmethodes, onderzoeken naar voeding van papegaaien, etc. zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor houders van papegaaien. Als eigenaar zult u interesse hiervoor moeten ontwikkelen en regelmatig literatuur en informatie uit vakbladen en internet moeten lezen over het verantwoord houden en verzorgen
van uw papegaaien. Dit kost tijd en moeite.
6. Bent u bereid om tientallen jaren voor uw papegaaien te zorgen? Zelfs de kleinere
soorten papegaaien kunnen ruim 30 jaar oud worden en grotere papegaaien met
een goede verzorging kunnen wel meer dan 50 jaar oud worden. Kunt u zo lang
voor uw papegaaien zorgen en bent u bereid voorzorgsmaatregelen te treffen voor
het geval u komt te overlijden?
Papegaaien zijn geen gedomesticeerde dieren, vereisen voor een lange tijd verzorging,
beschikken over een hoge intelligentie en hebben specifieke behoeftes. Dit zijn allemaal
zaken die u zorgvuldig moet afwegen in relatie tot uw leeftijd, gezinssituatie, inkomen en woonomgeving voordat u besluit een papegaai aan te schaffen.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Meer actie voor Europese aanpak dierenwelzijn’
Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te
ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De landen deden deze oproep
tijdens de recente door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en Jorgensen om dierenwelzijn in Europa blijvend te verbeteren. Er is een gezamenlijke verklaring
opgesteld over zaken die de bewindspersonen nodig achten op dierenwelzijnsterrein.
De Europese Commissie en collega-lidstaten worden opgeroepen zich in te zetten voor
betere regelgeving, verbetering van dierenwelzijn en bevordering van bewustzijn en
kennis, ook mondiaal. In de verklaring wordt de Europese Commissie gevraagd ook te
komen met haar beoordeling van de mogelijkheid voor een nieuw verbeterd EU-wetgevingskader.
Bij betere regelgeving hoort ook het stimuleren van onderzoek naar dierenwelzijn, technische innovaties en sociaaleconomische ontwikkelingen. Inzet van Duitsland, Denemarken en Nederland is verbetering van welzijn van diverse diersoorten
en –categorieën, met daarbij verbetering van het gelijke speelveld voor EU-lidstaten.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Tastbare herinnering’
Hoewel sinds de vroeg oudheid mensen glazuur van as maken, doet Carla Huson iets
unieks: zij maakt glazuur van de as van gecremeerde huisdieren. De as zit dus niet in een urn, beeldje of sieraad, maar erop. Zo heb je een tastbare herinnering aan je huisdier.
Bijvoorbeeld in de vorm van een kraal, olielampje, beeldje etc. De mogelijkheden zijn
legio. Voorbeelden kun je zien op de site van Carla: www.carlahuson.nl

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Via voeding moeder weerstand jongen vergroten’
Het is mogelijk om via de voeding van ouderdieren het immuunsysteem van nakomelingen te beïnvloeden. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens een Feed4Foodure bijeenkomst. Dit kan de kans op ziekte vergroten of juist verkleinen. Daarnaast, zo blijkt uit het onderzoek, kan de reactie van het immuunsysteem op voedingsstoffen ook gedragsbepalend zijn. Dieren met een hoge immuun-reactiviteit vertonen vaker depressie en agressie (verenpikken).

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Adopteer een Kakapo’
De ernstig bedreigde kakapo (Strigops habroptilus) is één van de zeldzaamste papegaaien in de wereld, kan niet vliegen, is de zwaarste papegaai, is s’nachts actief, is waarschijnlijk de oudst levende vogel (60-80 jaar) en maakt een dreunend resonerend geluid voor het paren wat kilometers ver (ca. 5 km) te horen is en non-stop wel acht uur lang kan duren. Het eiland Codfish is één van de twee eilanden voor de kust van Nieuw Zeeland, dat te ver is voor ratten en wezels om naar toe te kunnen zwemmen en is de thuisbasis voor de kakapo. Begin 2014 was het totale aantal kakapo’s slechts 124.
De vruchten van de inheemse rimu boom zijn noodzakelijk voor het broedseizoen van de kakapo, waarmee de pop haar kuikens voedt. Op één of andere manier weten de poppen wanneer er genoeg vruchten zijn om hun jongen groot te brengen. Als dit
niet het geval is, zullen zij niet paren hoe erg het mannetje ook zijn best doet om haar te lokken met zijn geluid.
Vanaf het moment dat het vrouwtje de eieren legt, wordt het nest wel 3 maanden door vrijwilligers 24 uur in de gaten gehouden en worden de activiteiten van de pop vastgelegd. Het beschermingsprogramma van de kakapo’s steunt hoofdzakelijk op
vrijwilligers, die elke keer twee weken op het eiland verblijven.
Als de pop teveel eieren heeft om zelf voor te kunnen zorgen, of als er een kuiken ziek of zwak is, worden soms  de eieren of het kuiken uit het nest gehaald om met de hand groot gebracht te worden.
39% Van de totale kakapo populatie is met de hand grootgebracht en zouden zonder hulp vroegtijdig zijn gestorven. De met de hand grootgebrachte kuikens worden als ze 4-5 maanden oud zijn weer teruggezet in het wild. Ze worden grootgebracht met andere kakapo kuikens, om zoveel mogelijk imprinting naar mensen toe te voorkomen en zo hun broedkansen te vergroten.
U kunt symbolisch een kakapo adopteren en zo helpen de resterende kakapo’s op de
wereld te beschermen. Met uw adoptie ondersteunt u direct de gezondheidszorg,
aanvullende voeding en de jaarlijkse wissel van de zenders. U ontvangt elk jaar
exclusieve updates over uw kakapo als u uw adoptie verlengt.
Voor meer informatie zie: http://kakaporecovery.org.nz/adopt-a-kakapo

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Singles worden vroeger oud’
Bij grijze roodstaartpapegaaien die alleen worden gehouden, ontdekten wetenschappers zeer korte (beschermende) telomeren aan het uiteinde van de chromosomen. Ook bij jonge dieren. Zij worden sneller oud en ook eerder ziek.
In Zwitserland is het alleen houden van een vogel bij wet verboden en moeten
ze tenminste met zijn tweeën worden gehouden. Dat is ook beter, want papegaaien zijn
sociale vogels.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

‘Vitaminen voor patiënten’
Na een blessure of ziekte moeten vogels weer opgepept worden, want als ze pijn hebben eten ze nauwelijks en vermageren ze erg snel. Daardoor raakt hun spijsvertering in de war, de natuurlijke afweer verzwakt en de eetlust vermindert vervolgens nog verder. Speciaal voer om aan te sterken met probiotica die de opname van voedingsstoffen bevorderen, Omega 6 vetzuren die het immuunsysteem stabiliseren en Omega 3 vetzuren die ontstekingen temperen,
ondersteunen het genezingsproces. Echter, je moet niet klakkeloos je toevlucht nemen tot supplementen. Overleg dit liefst eerst met je vogeldierenarts.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

VERMISTE/GESTOLEN PAPEGAAIEN
Over het chippen en registreren van huisdieren bestaan veel misverstanden. Veel
eigenaren denken dat het dier bij het chippen ook automatisch door de dierenarts
geregistreerd wordt bij een databank. Dat is vaak niet het geval. Dat moeten de mensen zelf nog doen. Ook blijkt voor veel mensen niet duidelijk te zijn dat de chip slechts een nummer bevat. In een databank wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de eigenaar. De adresgegevens staan dus niet op de chip zelf. Op de website www.chipjedier.nl is een overzicht te vinden van databanken en een link om te checken of het huisdier goed geregistreerd staat. Tevens kunnen huisdierenbezitters via deze website opzoeken welke acties gehouden worden.
Zoals u de laatste tijd uit de media heeft kunnen vernemen zijn inbrekers weer behoorlijk actief. Helaas is het zelfs zo dat uw vogels ook niet meer veilig in hun volière zitten. Een traditioneel bewakingssysteem is tegenwoordig allang niet meer voldoende om deze toenemende vorm van criminaliteit af te schrikken. Uit onderzoek is gebleken dat gericht cameratoezicht zeer preventief werkt. Door de enorme vooruitgang van de techniek is het nu mogelijk om uw volières dag en nacht te bewaken. Zodra er onverhoopt toch een ongewenst persoon zich op uw terrein begeeft, krijgt de eigenaar hiervan melding en kan hij direct zelf met zijn mobiele telefoon of op een willekeurige computer zijn eigendommen live bekijken. Waar u zich ook begeeft: zolang u internet heeft, kunt u in de gaten houden wat er in en rond uw volières gebeurt. Ook worden alle beelden opgenomen zodat de eigenaar de beelden achteraf kan terugkijken of de beelden kan gebruiken als bewijsmateriaal. Voor meer informatie zie: www.totalsecurityconcept.nl

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

OVERZICHT EVENEMENTEN
08-01-2015 Vogel 2015, Americahal in Apeldoorn (8 t/m 11 januari)
??-09-2015 Hands-on papegaaientraining voor beginners in Erica, Nederland
??-10-2015 Hands-on papegaaientraining voor gevorderden in Erica, Nederland
Voor meer informatie over bovenstaande evenementen, verwijzen wij u naar de ‘agenda’ op de Pakara website (www.pakara.nl). Als u het betreffende evenement aanklikt, krijgt u het volledige programma van het betreffende evenement te zien.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN:
Veel van de takken en bladeren waarmee wij ons huis decoreren rond Kerstmis zijn giftig en niet geschikt om in een ruimte te hebben waar papegaaien vrij kunnen rondvliegen. In feite zijn waarschijnlijk de Kerstdagen de gevaarlijkste dagen van het jaar voor papegaaien, zeker als de eigenaars zich niet helemaal bewust zijn van de mogelijke gevaren waaraan zij hun papegaaien blootstellen als zij het traditionele Kerstfeest vieren en alles wat daarmee samengaat.

Een traditionele versierde kerstboom vormt vele bedreigingen voor papegaaien. De
glimmende ballen en slingers zullen hun aandacht trekken, maar als de ballen kapot gaan, kunnen de scherven hun bek en poten verwonden. Ook kunnen papegaaien verbrandingen oplopen of een fatale elektrische schok krijgen als zij in het snoer van de
lampjes bijten. De dennennaalden en bladeren van veel kerstversiering zijn giftig en de
naalden kunnen voor verteringsproblemen zorgen als zij opgegeten worden.
Kunstbomen zijn meestal niet veel veiliger dan echte bomen.
Een goed alternatief voor een traditionele boom binnen, is het versieren van een kerstboom in de tuin, waarvan iedereen kan genieten en de papegaaien de boom
van een veilige afstand kunnen bewonderen.

Het is dan ook sterk af te raden om te gourmetten in dezelfde ruimte waar de papegaaien verblijven, omdat als de pannetjes oververhit worden deze voor uw papegaai onzichtbare, reukloze en giftige dampen afgeven die binnen enkele minuten de dood tot gevolg kan hebben.

Ook geurkaarsen, luchtverfrissers, potpourri of sterke parfum luchten kunnen dodelijk zijn voor uw papegaai.

Als u uw papegaaien een traktatie geeft met de feestdagen, let er dan goed op dat dit
geschikt is voor papegaaien. Sta nooit toe dat uw papegaai alcohol drinkt. Sommige
mensen vinden het grappig om een waggelende papegaai te zien, maar alcohol brengt
onherstelbare schade aan de lever toe en slechts een theelepeltje sterke drank zoals
cognac is dodelijk voor de papegaai.

Als u uw papegaai met een bijzondere kersttraktatie wilt verwennen, geef de papegaai
dan een eigen gemaakte kerstkrans vol met gezonde, eetbare lekkernijen en als u deze aan het plafond hangt kan de krans ook nog als schommel worden gebruikt. Begin met een metalen frame en omwikkel dit met veilige takken (takken van wilg of hazelnoot) zodat een veilige basis ontstaat en versier de krans met dennenappels die in pindakaas zijn gedoopt en daarna bedekt zijn met gehakte gemengde noten. Van gedroogde bessen en stukjes gedroogd fruit samengeplakt met wat bloem en water kunt u kleine balletjes maken. Kleine stukjes maïskolf, trosgierst en verse niet giftige eetbare bloemen kunnen gebruikt worden als versiering van de krans.

Met dank aan ‘Pakara Nieuwsbrief’ Winny Weinbeck, voorzitter Pakara

De Redactie en het Bestuur van Pakara wensen u fijne en veilige Kerstdagen en een gezond en Voorspoedig Nieuwjaar

NB NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF
VERMENIGVULDIGD ZONDER NADRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN
PAKARA. BIJ TOESTEMMING IS BRONVERMELDING VERPLICHT.